University of Dubai

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

  • Engage wydział w czystym i stosowane badania koncentrowały się głównie na rozwoju gospodarczym Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA) regionu.

UD kieruje się następującymi podstawowymi wartościami:

  1. Etyczne zachowanie we wszystkich aspektach życia.
  2. Dźwięk obywatelstwa poprzez odpowiedzialności osobistej, społecznej i środowiskowej.
  3. Szacunek dla poglądów i przekonań innych.
  4. Równe szanse dla wszystkich mężczyzn i kobiet.
  5. Ciągła poprawa nauczania, uczenia się i badań.
  6. Odpowiedzialności zbiorowej poprzez pracę zespołową.
  7. Utrzymanie podejście zorientowane na studenta z naciskiem na jakość.

Lokalizacje

Dubai

University of Dubai

Address
University of Dubai
Dubai Academic City

14143 Dubai, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Telefon
+971 4 556 6800