Texas A & M University Corpus Christi College of Business

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Wyższa Szkoła Biznesu popiera misję Uniwersytetu służąc wyższych potrzeb edukacyjnych uczniów biznesu w regionie. Programy mają na celu pomóc studentom wcześniej naukę w działalności stać się bardziej produktywnych obywateli, dalsze kariery i prowadzenia zaawansowanych badań w zmieniającym się środowisku globalnym. programy licencjackie oferty wybranych specjalnościach zbudowany na fundamencie kształcenia ogólnego i szerokiego podstawowej działalności. Master of Business Administration Program zawiera bardziej zaawansowane kształcenia ogólnego kierownictwa w wybranych stężeń. Mistrz Rachunkowości program oferuje zaawansowane badania rachunkowości. Kolegium pobudza wysoki kodeks etyki, szczególnej troski o kształcenie uczniów, oraz efektywnego wykorzystania technologii. Nauczanie i uczenie się są wypadkową najwyższy priorytet Kolegium. W tym celu Wydział intelektualnego wkładu stosowanych stypendium i rozwoju instruktażowe są podkreślone. Wydział rozwoju, pracy społecznej i zaangażowania w organizacje zawodowe w wyniku usługi kluczowych interesariuszy są zestresowane. Kolegium zabiega o konsultacjach z zainteresowanymi stronami w ramach podstawowej rady doradcze.  

Lokalizacje

Święto Bożego Ciała

Address
College of Business
6300 Ocean Drive

78412 Święto Bożego Ciała, Teksas, Stany Zjednoczone