Colorado State University College of Agricultural Sciences

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Misja

Kolegium Nauk Rolniczych angażuje swoich interesariuszy, wspólnie identyfikując krytyczne potrzeby i współtworząc wiedzę, aby sprostać kluczowym wyzwaniom w rolnictwie. Aktywnie angażujemy się w stosowanie tej wiedzy i przygotowywanie naszych uczniów do zostania odnoszącymi sukcesy obywatelami świata.

Wizja

Niekwestionowana światowa dominacja w Agri-tech i Agribiome skupiająca się na bezpieczeństwie, ochronie i zrównoważonym rozwoju systemów żywnościowych i zasobów, przyczyniająca się do naszych ciągłych wysiłków na rzecz poprawy dobrostanu ludzi, roślin i zwierząt.

Wartości

Opierając się na etyce i obywatelstwie, a także kierując się zasadami społeczności CSU, kierujemy się szeregiem wartości, które kierują naszymi decyzjami i działaniami:

  • Rozwój uczniów
  • Doskonałość
  • Integralność
  • Innowacja
  • Włączenie
  • Odpowiedzialność podatkowa

Lokalizacje

Fort Collins

Address
University Avenue,301
80523 Fort Collins, Colorado, Stany Zjednoczone

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium