Albany State University

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Oświadczenie Wizji

Albany State University będzie światowej klasy wszechstronnym uniwersytetem i potężnym katalizatorem wzrostu gospodarczego i rozwoju Southwest Georgia. ASU zyska uznanie dzięki innowacyjnemu i kreatywnemu dostarczaniu doskonałych programów edukacyjnych, szeroko zakrojonemu zaangażowaniu społecznościowemu i służbie publicznej oraz twórczym stypendiom i badaniom stosowanym, które wzbogacają życie różnorodnych grup wyborczych obsługiwanych przez Uniwersytet.

Misja

Albany State University , dumna instytucja członkowska University System of Georgia, podnosi swoją społeczność i region, oferując szeroką gamę programów dla absolwentów, matur, współpracowników i certyfikatów w swoich głównych kampusach w Albany, jak również w strategicznie rozmieszczonych oddziałach i online. Zaangażowany w doskonałość w nauczaniu i uczeniu się, Uniwersytet przygotowuje studentów do skutecznego współtworzenia globalnie zróżnicowanego społeczeństwa, w którym wiedza i technologia stwarzają możliwości osobistego i zawodowego sukcesu. ASU szanuje i opiera się na historycznych korzeniach swoich poprzedników instytucjonalnych, angażując się w dostęp i silne dziedzictwo sztuki wyzwolonej, które szanuje różnorodność we wszystkich swoich formach i zapewnia wszystkim uczniom podstawy, których potrzebują do odniesienia sukcesu. Poprzez twórcze stypendia, badania naukowe i usługi publiczne, wydziały uniwersyteckie, pracownicy, studenci i administratorzy tworzą strategiczne sojusze wewnętrznie i zewnętrznie w celu promowania rozwoju społecznego i gospodarczego, co prowadzi do poprawy jakości życia obywateli południowo-zachodniej Gruzji i nie tylko.

Zasady przewodnie

Aspiruj do doskonałości

Albany State University będzie dążyć do doskonałości w nauczaniu i uczeniu się, stając się tym samym instytucją pierwszego wyboru dla studentów z południowo-zachodniej Gruzji i zyskuje uznanie jako najlepsza południowa uczelnia regionalna.

Objąć różnorodność

Jako historycznie czarna instytucja i kierowana przez wysoce zróżnicowany wydział i personel, Albany State University obejmie różnorodność we wszystkich jej formach - w tym wiek, tożsamość płciową, rasę i pochodzenie etniczne, kraj pochodzenia, religię, poziom umiejętności, orientację seksualną i status weterana - i starają się wspierać podobną akceptację i świętowanie tej różnorodności.

Rozwiń Dostęp do szkolnictwa wyższego

Jako instytucja dostępowa, Albany State University będzie promować sukcesy uczniów dla wszystkich, przyjmując studentów z różnych poziomów przygotowania akademickiego, utrzymując niskie koszty, oferując elastyczne czasy lekcji i sposoby nauczania oraz łącząc wysokie oczekiwania studentów z wyjątkowym doradztwem, doradztwem i opieką.

Podwyższaj historycznie niedopuszczalne populacje

Albany State University rozpozna i poradzi sobie z wieloma wyzwaniami, przed którymi stają Afroamerykanie i inni studenci, uczący się w kolorze, dorośli uczniowie, studenci pierwszego pokolenia, studenci o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i inni z niedostatecznej populacji, oraz tworzą silne partnerstwo z K-12, agencjami rządowymi i społeczności zasięgają organizacji, aby zwiększyć dostęp i wskaźniki sukcesu.

Promuj rozwój gospodarczy

W ramach zaangażowania w nauczanie i uczenie się, Albany State University będzie promować rozwój gospodarczy w Albany iw całej południowo-zachodniej Gruzji, angażując się w badania stosowane, dostosowując swoje zasoby do wsparcia zidentyfikowanych potrzeb, rozwijając i ulepszając programy akademickie w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb, tworząc szerokie strategiczne partnerstwo, dostarczanie wyszkolonej siły roboczej i rozwijanie poczucia przedsiębiorczości.

Lokalizacje

Albany

Address
College Drive,504
31705 Albany, Gruzja, Stany Zjednoczone