UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE TUNIS (UIT)

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

ITU wyróżnia się wokół kolegiaty organizacji szkół wolnych i niezależnych kolegiów; partnerstwa z uznanymi międzynarodowymi stopni i podwójnych stopni lub CO-akredytowanych kursów i semestry za granicą, programy kursu z europejskich uniwersytetów, specjalistycznych certyfikatów, wykładowców i profesorów wizytujących odniesienia, sprzętu i stale odnawiane zasobów, usług na orientację, aktywizacja zawodowa, badania i rozwój ... tak, że student uda mu życie akademickie i zawodowe.

Lokalizacje

Tunis

Université Internationale de Tunis - UIT

Address
48, rue des Minéraux - Charguia I -
2035 Tunis, Tunis, Tunezja
Telefon
+216 71 809 000