Umeå School of Business, Economics and Statistics - Umeå University

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Umeå School of Business, Economics and Statistics

Umeå School of Business, Economics and Statistics ( USBE ) jest szkołą kampusową i zatrudnia ponad 170 pracowników, w tym około 90 doktorów i naukowców. Działania obejmują badania i nauczanie w zakresie Business Administration, Economics i Statistics. Szkoła oferuje siedem programów magisterskich, cztery programy dla absolwentów, dwa programy studiów licencjackich i kursy. Mamy ponad 2000 studentów przechodzących przez nasze programy / rok.

Wymiana międzynarodowa jest ważnym elementem życia studenckiego w Szkole Biznesu i Ekonomii w Umeå . Nasze 70 uniwersytetów partnerskich z całego świata wysyła uczniów do Umeå każdego roku, a około 45% naszych absolwentów szkół biznesowych spędza jeden lub dwa semestry za granicą w ramach swoich programów nauczania.

Umiędzynarodowienie

Szkoła z międzynarodowymi powiązaniami Głównym celem Umeå School of Business and Economics jest zaoferowanie studentom międzynarodowego środowiska badawczego. Obejmuje to możliwość odbywania studiów za granicą, odbycia szkolenia w języku angielskim oraz nauki w środowisku wielu międzynarodowych studentów i profesorów gościnnych. Wymiana badań jest powszechna, a wielu aktywnych na arenie międzynarodowej naukowców przyjeżdża do Umeå na różne okresy czasu.

Lokalizacje

Umeå

Address
Umeå, Powiat Västerbotten, Szwecja

Akredytacje

AACSB Accredited