ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

ISCSP sprzyja tworzeniu swoich studentów w dziedzinie Nauk Społecznych i Politycznych, oferując kształcenia akademickiego (stopni) i podyplomowych, drugiego i trzeciego stopnia, odpowiednio do stopnia magistra i doktora. W matrycy nauczania obejmują dziedziny naukowe socjologii, Administracji Publicznej i Polityki Społecznej, politologii, stosunków międzynarodowych, polityki społecznej, antropologii i Komunikacji Społecznej.

Ściśle z nauką, ISCSP badań naukowych promuje poprzez swoje ośrodki badawcze uznane przez Fundację na rzecz Nauki i Technologii (FCT) - Centrum Administracji i Polityki Publicznej (CAPP) oraz Instytutu Wschodniego (IO) i innych ośrodków w rejonie Politycznych Nauka i Stosunków Międzynarodowych, Socjologii i Antropologii.

ISCSP rozwija politykę świadczenia usług społeczności, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i podnoszenia kwalifikacji oraz organizację struktury gospodarczej i społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmocnienie funkcjonalne i warunki organizacyjne sektora publicznego. Na arenie międzynarodowej jest udział w projektach w portugalskiej językiem świata i nowych obszarów geostrategiczne roli.

Lokalizacje

Lizbona

Address
Rua Almerindo Lessa - 1300-663
Lizbona, Lizbona, Portugalia

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium