Przeczytaj oficjalny opis

Test Szkoła Inżynierii jest aktywny w tradycyjnych dziedzinach inżynierii, a także w sytuacjach pojawiających się i unikalnych obszarów na poziomie krajowym. Charakteryzuje się silnym elementem badań, doskonałość swoich projektów dydaktycznych, internacjonalizacji i interakcji ze społeczeństwem. Jest on wspierany przez wydziale ponad 300 profesorów, doktorantów, około 400 badaczy i zatrudnia ponad 90 pracowników technicznych i administracyjnych.

Istnieje jedenaście ośrodków badawczych, z czego 70% zostało sklasyfikowanych jako bardzo dobre lub bardzo dobre. Są one uznawane międzynarodowo centra dzięki różnych nagród przypisywanych profesorów i naukowców z Wydziału Inżynierii i ważnych partnerstw badawczych z uczelni krajowych i międzynarodowych. Współpraca z MIT, Carnegie Mellon University i University of Texas w Austin, pod Portugal_MIT i Portugal_CMU / AT programów, jest również godne uwagi.

Dzięki programów mobilności międzynarodowej, takich jak Erasmus Mundus, projekty edukacyjne mają bardzo wysoki popyt na poziomie krajowym i międzynarodowym. Istnieje około 6.000 studentów z różnych cykli badań, z około 700 należących do 3 cyklu.

Szkoła Inżynierii jest zorientowana Society, gdzie znaczenie jego działania jest widoczne w licznych partnerstw z firmami krajowymi i międzynarodowymi.

Programy prowadzone przez:
  • Język angielski
  • Portuguese (Portugal)

EEUM Institutional