Wroclaw University of Economics

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

 • Ponad 17 000 studentów
 • Ponad 780 nauczycieli akademickich
 • Ponad 73 000 absolwentów
 • Ponad 300 zagranicznych studentów w każdym roku akademickim
 • Pierwszy wykład na Uniwersytecie odbył się w lutym 1947 r.

Udogodnienia

Uniwersytet posiada 31 pomieszczeń do nauczania, badań, administracji i celów społecznych. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych i ćwiczeniowych oraz w laboratoriach komputerowych, chemicznych i technologicznych. Pokoje są wyposażone w nowoczesne urządzenia audiowizualne. Niektóre pokoje posiadają urządzenia umożliwiające bezpośrednie transmisje i telekonferencje.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w rankingach krajowych i międzynarodowych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu znajduje się w czołówce najwyższych uczelni ekonomicznych w Polsce, ważnym ośrodkiem edukacji, nauki i badań. Jego działania mają na celu utrzymanie i umocnienie pozycji Uniwersytetu na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym, poprawę przewagi konkurencyjnej i kształtowanie jej wizerunku nowoczesnej instytucji, otwartej i przyjaznej dla pracowników, studentów i środowiska. Nasza uczelnia posiada pełne uprawnienia do prowadzenia szkoleń akademickich z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest publiczną uczelnią najwyżej ocenianą w ankietach krajowych.
 • W najpopularniejszym rankingu szkół wyższych w Polsce w 2015 roku przygotowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" , nasza uczelnia zajęła 4 miejsce wśród uczelni ekonomicznych i 33 miejsce wśród polskich uczelni o różnych profilach edukacyjnych, zarówno publicznych, jak i zagranicznych. i prywatne (w rankingu znalazło się 187 polskich szkół wyższych). Nasz potencjał edukacyjny, efektywność naukowa oraz warunki nauczania zostały wysoko ocenione.
 • Według rankingu przygotowanego przez opiniotwórczy tygodnik "Wprost" nasza Uczelnia znalazła się na 12 miejscu w 2015 roku wśród wszystkich uczelni w Polsce.
 • Według innego tygodnika, czasopisma "Polityka" , w 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu znalazł się na 2. miejscu wśród uczelni ekonomicznych, a 54 miejsce wśród ocenianych polskich uczelni wyższych. W ciągu roku nasz indeks H wzrósł z 24 do 28.
 • Według rankingu Web of Business Schools, nasza uczelnia zajęła 19 miejsce wśród szkół ekonomicznych na świecie i 10. miejsce wśród szkół europejskich.
 • Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z roku 2015/2016 nasza uczelnia zajęła pierwsze miejsce wśród najczęściej wybieranych uczelni ekonomicznych w Polsce (utrzymując pozycję lidera od 2009 r.).
Każdego roku ponad 8000 kandydatów stara się o przyjęcie z naszym uniwersytetem, którego liczba przekracza nasze obecne możliwości. Warto również zauważyć, że 43% naszych kandydatów pochodzi spoza Dolnego Śląska, wyraźnie popierając pogląd, że nasz Uniwersytet jest uznaną w kraju marką jakości w edukacji.
W tegorocznej edycji rankingu najlepszych szkół wyższych w Polsce (opublikowanego przez magazyn "Wiadomości Turystyczne") Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki zajęła pierwsze miejsce w sekcji Turystyka.
Inne rankingi również potwierdzają ugruntowaną pozycję naszej uczelni. W 2016 roku "Dom
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zajął 5 miejsce w 2015 roku w ogólnopolskim konkursie GMC. Global Management Challenge to największy na świecie test zdolności strategicznego zarządzania, oparty na zaawansowanych symulatorach numerycznych środowiska biznesowego. W polskiej edycji konkursu GMC co roku uczestniczą setki zespołów zarządzających (zarówno praktyków biznesu, jak i studentów), konkurujących ze sobą w zakresie zarządzania wirtualną firmą w środowisku testowym. Z ogólnej liczby 270 zespołów, które zakwalifikowały się do 15. edycji GMC Poland, 15 było przedstawicielami społeczności studenckiej WUE.
Uczelnia, poprzez strategię internacjonalizacji, a także działania promocyjne i podnoszenie jakości edukacji, jest stale obecna i widoczna w środowisku międzynarodowym. Jesteśmy uniwersytetem partnerskim dla wielu europejskich i światowych uniwersytetów (w tym z USA, Rosji, Chin i Malezji). Jesteśmy stroną wielu strategicznych partnerstw zależnych od międzynarodowej współpracy jednostek edukacyjnych (tj. Niemiec, Francji, Słowacji, Republiki Czeskiej lub Finlandii).
Nasz Uniwersytet jest także szkołą wyboru dla wielu zagranicznych studentów odwiedzających nasz kraj w ramach programu Erasmus. W 2015 roku nasza uczelnia przyznała łącznie 294 przyjezdnym studentom, aby wziąć udział w ponad 120 kursach studiów prowadzonych w językach obcych. Gościliśmy również 19 nauczycieli akademickich - przedstawicieli uczelni partnerskich - zapewniając naszym studentom ok. 60 godzin szkolenia akademickiego. Zagraniczni studenci są również coraz bardziej skłonni do udziału w naszej ofercie trzech Letnich Szkół, ponieważ projekty dają im szansę połączenia nauki ekonomii i informatyki z praktyczną znajomością naszego miasta i naszego kraju.
Absolwenci Wroclaw University of Economics są naszą najlepszą wizytówką. Społeczność aktywnie udziela informacji zwrotnych na temat wymagań i oczekiwań rynku.
Nasze dedykowane komórki organizacyjne śledzą rozwój zawodowy naszych absolwentów i regularnie przekazują informacje o swoich odkryciach. Raporty sugerują, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy:
• 76% znalazło pracę w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów
• 75% jest zatrudnionych w swojej dziedzinie wiedzy
• 84% respondentów jest zadowolonych z pracy zawodowej
• 85% jest zatrudnionych w firmach
• 7% prowadzi własne firmy
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi szereg działań i inicjatyw w ramach współpracy z absolwentami, które są wielkim atutem Uniwersytetu. W tym celu utworzono Biuro Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem Biura jest rozwijanie i zacieśnianie relacji z absolwentami oraz przyczynianie się do ich integracji w ramach społeczności, co w jasny sposób daje dowód, że członkowie społeczności znacząco przyczyniają się do rozwoju miasta, regionu i kraju.

Akredytacje krajowe i międzynarodowe uzyskane przez WUE

Wszystkie wydziały Wroclaw University of Economics zostały ocenione i uzyskały pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kolejnych latach (Polska Komisja Akredytacyjna jest organem eksperckim oceniającym jakość kształcenia na polskich uczelniach):
 • 2010 - akredytacja programowa dla Wydziału Inżynierii i Ekonomii;
 • 2010 - akredytacja programowa Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze;
 • 2013 - akredytacja instytucjonalna dla Wydziału Zarządzania, Systemów Informatycznych i Finansów;
 • 2014 - akredytacja instytucjonalna dla Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Obecnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania akredytacji na Wydziale Inżynierii i Ekonomii.
Jednym z elementów strategii internacjonalizacji jest uzyskanie międzynarodowych akredytacji obejmujących całą instytucję. Do tej pory międzynarodowe akredytacje uzyskano dla konkretnych programów nauczania. Uczelnia uzyskała akredytację ACCA (Stowarzyszenie Biegłych Księgowych Certyfikowanych Księgowych) dla programu studiów licencjackich i rachunkowych ze specjalizacją Księgowość i audyt, a także studia magisterskie z zakresu finansów i rachunkowości ze specjalizacją International Accounting. Akredytacja ACCA została również przyznana studiom podyplomowym w zakresie finansów i rachunkowości. Studenci akredytowanego programu ACCA, w ramach standardowego programu studiów, przechodzą akredytowane kursy i egzaminy w standardzie ACCA, co uprawnia ich do zwolnienia z części egzaminów ACCA (poziom podstaw). Studenci, którzy ukończyli akredytowany program ACCA na Wydziale Zarządzania, Systemów Informatycznych i Finansów w ramach studiów licencjackich w dziedzinie finansów, będą uprawnieni do 6 zwolnień od egzaminów ACCA (F1-F3, F5, F7, F9), podczas gdy uczniowie studiów magisterskich w finansach będą uprawnione do 4 zwolnień z egzaminów ACCA (F1-F3, F6). Studenci, którzy ukończyli specjalizację Rachunkowość i Audyt w ramach studiów pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania, Systemów Informatycznych i Finansów z akredytowanym tematem Podatki w rachunkowości, będą uprawnieni do 5 zwolnień z egzaminów ACCA (F1-F4, F6 ). Osoby, które ukończyły specjalizację International Management w ramach studiów drugiego stopnia będą uprawnione do 7 zwolnień z egzaminów ACCA (F1-F5, F7-F8).
W 2015 roku programy studiów licencjackich w zakresie finansów i studiów magisterskich z zakresu finansów uzyskały akredytację EPAS, dzięki czemu jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje dwa programy z tak prestiżową akredytacją. EPAS to międzynarodowy system akredytacji przyznawany przez EFMD Europejską Fundację Rozwoju Zarządzania. Potwierdza wysoką jakość naszych programów, gwarantując wszystkim naszym studentom międzynarodowe uznanie ich dyplomów. Standardy i kryteria EPAS mają zastosowanie do wszystkich aspektów studiów i gwarantują najwyższe międzynarodowe modele nauczania i metody nauczania, a także zapewnianie i kontrolowanie jego jakości. Akredytacja podkreśla naszą wyjątkowość, skuteczność w praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu oraz wysoki poziom współpracy z biznesem i internacjonalizacją. Obecnie tylko 97 najlepszych programów z tysięcy na całym świecie ma ten znak najwyższej jakości.
Nasze programy studiów licencjackich w zakresie finansów i studiów magisterskich w dziedzinie finansów są jedynymi w Polsce i jednym z niewielu programów w Europie w języku angielskim opartych na współpracy z Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Program daje naszym uczniom wyjątkową okazję uzyskania certyfikatu CIMA lub dyplomu (Certificate in Business Accounting na poziomie licencjackim i Diploma in Management Accounting na poziomie magisterskim) w ramach ich regularnych studiów.
Ponadto Uniwersytet oferuje naszym studentom szansę na zakwalifikowanie się do prestiżowego i zaawansowanego profesjonalnego certyfikatu Chartered Financial Analyst (CFA), uznanego międzynarodowego standardu jakości dla analityków finansowych i specjalistów ds. Zarządzania portfelem inwestycyjnym. W grudniu 2009 r. Uniwersytet podpisał umowę partnerską z Instytutem CFA i stał się pierwszym i jedynym liceum w Europie Środkowej, aby zaoferować udział w dwóch programach związanych z CFA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów: studia licencjackie w dziedzinie finansów i Master Studies in Finance - jako przygotowanie do formalnych egzaminów certyfikacyjnych. Oferujemy również rozwiązania dotyczące częściowego pokrycia kosztów egzaminacyjnych CFA dla naszych studentów.

Lokalizacje

Wrocław

Address
Komandorska 118-120, 53-345
Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska