Przeczytaj oficjalny opis

West Pomeranian University of Technology w Szczecinie to uczelnia łącząca wieloletnią tradycję Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Oferta edukacyjna i lokalizacja sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce do nauki dla ambitnych młodych ludzi gotowych zainwestować w swoją karierę i chcących w przyszłości budować innowacyjne społeczeństwo oparte na wiedzy.118710_118674_iluminacjafbTamaStudio10.jpg

Informacje ogólne

West Pomeranian University of Technology w Szczecinie to uczelnia łącząca wieloletnią tradycję Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej.

5 lipca 2007 r. Senaty Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej podjęły jednomyślną uchwałę o przystąpieniu do dwóch uczelni. W styczniu 2008 r. Konwencje rządów studenckich, jak również parlamenty doktorantów obu uniwersytetów przyjęły podobne stanowisko w tej sprawie. Wielostopniowy i długofalowy proces legislacyjny zakończył się ustawą sejmową o utworzeniu West Pomeranian University of Technology z 5 września 2008 r. Oraz podpisem Prezydenta RP z 30 września 2008 r. Oficjalnie rozpoczął się West Pomeranian University of Technology 1 stycznia 2009 r.

Oferta edukacyjna i lokalizacja sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce do nauki dla ambitnych młodych ludzi gotowych zainwestować w swoją karierę i chcących w przyszłości budować innowacyjne społeczeństwo oparte na wiedzy.

Konsolidacja potencjału naukowego i dydaktycznego uniwersytetów, rozproszonych w Polsce, wydaje się nieunikniona ze względu na postępujące spowolnienie wzrostu populacji, konkurencję na rynku szkolnictwa wyższego i oczekiwania co do ich wpływu na rozwój technologii i gospodarki. Powstanie uniwersytetu, oprócz wzbogacenia programu nauczania o nowe kierunki studiów i specjalizacje, stwarza możliwość dalszego, szybszego postępu nowych technologii w naukach technicznych i przyrodniczych. Wspólne osiągnięcia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie na tych obszarach naukowych oraz ich wysoko wykwalifikowana kadra wprowadzają nowe standardy jakości w edukacji na Pomorzu Zachodnim.

West Pomeranian University of Technology (WPUT) ma szansę wykorzystać efekt synergii, który powstał z połączenia dwóch znanych uniwersytetów. Około 13 000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczy się w wielu obiektach pod opieką ponad 1 000 nauczycieli akademickich. W WPUT działa dziesięć wydziałów specjalizujących się w 47 kierunkach studiów.

Uniwersytet oferuje swoim kandydatom:

1) pełny program licencjacki, magisterski lub doktorancki (pełne programy studiów prowadzone są w języku polskim, o ile nie wskazano inaczej), 2) jeden lub dwa semestry (wymiana studentów, np. W ramach programu Erasmus), 3) praktyki. Kandydaci mogą dokonać wyboru między programami licencjackimi, magisterskimi, doktoranckimi i podyplomowymi realizowanymi w 47 obszarach studiów na 10 wydziałach uniwersytetu:

 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Ekonomii
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Informatyki i Technologii Informacyjnych
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybołówstwa
 • Wydział Technologii i Transportu Morskiego
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej118711_118675_iluminacjafbTamaStudio4.jpg

Nowe pola są stale tworzone jako odpowiedź na zmieniające się warunki ekonomiczne i potrzeby rynku pracy. Obie uczelnie przyczyniły się do stworzenia systemu oferującego studentom szeroki wachlarz kształcenia akademickiego: studia licencjackie, studia podyplomowe, pięcioletnie studia magisterskie, studia doktoranckie i szeroki zakres studiów podyplomowych. W ostatnich latach zmodernizowano laboratoria i obiekty badawcze Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie. Proces ten kontynuowano w nowo utworzonym WPUT. Współpraca międzynarodowa dotycząca procesów nauczania i projektów naukowych nadal będzie jednym z priorytetów WPUT.

Utworzenie West Pomeranian University of Technology skonsolidowało zespoły badawcze zajmujące się: inżynierią, ochroną środowiska, energią odnawialną, bio- i nanotechnologiami, polimerami, ekonomią i przemysłem oraz technologiami rolniczymi. WPUT ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora stopień 19 specjalizacji i stopień adiunkta w 13 dziedzinach. Jest to ogromny i cenny potencjał, który zapewnia uczniom odpowiednie przygotowanie do życia zawodowego, a sam Uniwersytet z rozwojem naukowym odpowiednim do współczesnych wyzwań.

Uznając korzyści wynikające ze współpracy międzynarodowej, West Pomeranian University of Technology w Szczecinie jest instytucją otwartą na wszelkiego rodzaju projekty usprawniające procesy internacjonalizacji i wprowadzające międzynarodowy wymiar do swojej działalności edukacyjnej i badawczej. Specjalne zaproszenie jest otwarte dla studentów zagranicznych, którzy chcą ukończyć zarówno pełne stopnie, jak i programy w niepełnym wymiarze godzin w okresach wymiany (np. Jeden lub dwa semestry w ramach programu Erasmus).

Programy prowadzone przez:
 • Polski
 • Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

MSc

West Pomeranian University of Technology

Program oferuje integrację i wzajemne powiązanie warsztatów projektowych i kursów eksploracyjnych oraz badań. Program magisterski charakteryzuje się w pełni zintegrowaną ... [+]

Program oferuje integrację i wzajemne powiązanie warsztatów projektowych i kursów eksploracyjnych oraz badań. Program magisterski charakteryzuje się w pełni zintegrowaną metodologią, zapewniając studentom architektury solidne umiejętności we współczesnych wymaganiach w zakresie projektowania i badań architektonicznych i urbanistycznych:

Kształtowanie biegłości architektonicznej i urbanistycznej niezbędnej do realizacji zrównoważonej, nowoczesnej i przyjaznej człowiekowi przestrzeni, np .: Projektowanie architektoniczne (różne podejścia), Projektowanie eko-architektoniczne, Projektowanie parametryczne, Projektowanie architektoniczne specjalistyczne, Projektowanie urbanistyczne i architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Zarządzanie miastem, Planowanie przestrzenne i regionalne, projekt dyplomowy.... [-]

Polska Szczecin
Luty 2020
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
West Pomeranian University of Technology

Biotechnologia to dziedzina badań, która łączy kompetencje technologiczne z możliwością wykorzystania żywych organizmów w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środo ... [+]

Biotechnologia to dziedzina badań, która łączy kompetencje technologiczne z możliwością wykorzystania żywych organizmów w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środowiska, przetwarzaniu i produkcji żywności, wytwarzaniu biomateriałów i wielu innych dziedzinach. Podczas studiów zdobędziesz rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii, mikrobiologii, ochrony środowiska, inżynierii genetycznej i wielu innych dziedzin technicznych i naturalnych. Gwarantujemy, że będziesz spędzać dużo czasu w laboratoriach, nie tylko w trakcie zajęć dydaktycznych, ale także przy realizacji własnych projektów, tj. Poznawaniu praktycznej strony przyszłego zawodu.

... [-]
Polska Szczecin
Luty 2020
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
West Pomeranian University of Technology

Główną uwagę w tym zakresie poświęca się kształceniu nowoczesnego inżyniera budownictwa, gotowego do pracy w międzynarodowej firmie budowlanej, np .: Złożone konstrukcje ... [+]

Nowe osiągnięcia w branży budowlanej z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi innowacyjnych, zrównoważonych technologii i zarządzania budową wymagają nowoczesnych specjalistów z nowymi kompetencjami przygotowanymi na rynki międzynarodowe. Będziemy pracować nad tymi nowymi umiejętnościami w międzynarodowym środowisku studiów i przy użyciu najnowszych narzędzi. Kadra akademicka składać się będzie zarówno z polskich, jak i międzynarodowych specjalistów z dziedziny budownictwa, zarządzania i projektów architektonicznych.

Przygotujemy Cię do pracy w środowisku międzynarodowym, w tym umiejętności radzenia sobie z różnymi warunkami kulturowymi i geograficznymi. Po drugim semestrze będziesz mógł pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, mając możliwość skorzystania z programów stażowych w firmach doświadczonych w prowadzeniu projektów w międzynarodowych zespołach. Będziesz także mógł skorzystać z wymiany studentów w Erasmusie (studia za granicą przez jeden semestr i staż).... [-]

Polska Szczecin
Październik 2019
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
West Pomeranian University of Technology

Ten kierunek koncentruje się na umiejętnościach zarządzania budową w środowisku międzynarodowym, np. W zarządzaniu budownictwem, zarządzaniu ofertami międzynarodowymi, as ... [+]

Nowe osiągnięcia w branży budowlanej z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi innowacyjnych, zrównoważonych technologii i zarządzania budową wymagają nowoczesnych specjalistów z nowymi kompetencjami przygotowanymi na rynki międzynarodowe. Będziemy pracować nad tymi nowymi umiejętnościami w międzynarodowym środowisku studiów i przy użyciu najnowszych narzędzi. Kadra akademicka składać się będzie zarówno z polskich, jak i międzynarodowych specjalistów z dziedziny budownictwa, zarządzania i projektów architektonicznych.

Przygotujemy Cię do pracy w środowisku międzynarodowym, w tym umiejętności radzenia sobie z różnymi warunkami kulturowymi i geograficznymi. Po drugim semestrze będziesz mógł pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, mając możliwość skorzystania z programów stażowych w firmach doświadczonych w prowadzeniu projektów w międzynarodowych zespołach. Będziesz także mógł skorzystać z wymiany studentów w Erasmusie (studia za granicą przez jeden semestr i staż).... [-]

Polska Szczecin
Październik 2019
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
West Pomeranian University of Technology

Studia magisterskie z inżynierii materiałowej pomagają studentom zdobyć wiedzę z zakresu struktury i właściwości materiałów metalicznych, polimerowych i kompozytowych, ic ... [+]

Major w lekkich konstrukcjach

Badania poszerzają wiedzę w dziedzinie lekkich kompozytów polimerowych, w tym biokompozytów, wszechstronnych zastosowań w lotnictwie, przemyśle stoczniowym, w różnorodnych systemach mobilnych, takich jak pojazdy silnikowe, autobusy, pojazdy szynowe, wirniki farm wiatrowych o rosnących wymiarach, sporty i sprzęt rekreacyjny i wiele innych dziedzin życia, w których wymagana jest wysoka sztywność, odporność na uderzenia i lekkość.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu technik przetwarzania, umiejętności projektowania produktów, specjalistycznych badań mechanicznych i nieniszczących, oceny trwałości operacyjnej i możliwości recyklingu lekkich konstrukcji.... [-]

Polska Szczecin
Luty 2020
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku

Make the right choice! ZUT