Warsaw School Of Computer Science

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Szkoła Informatyki (WSCS) jest jednym z najlepszych, dynamicznie rozwijającą prywatnych uczelni w Polsce. Oferuje on licencjat, magistra oraz studia podyplomowe w dziedzinie informatyki w tym studiów magisterskich w języku angielskim. Szkoła zapewnia wysokiej jakości edukację interaktywną, która łączy teorię z praktyką, przygotowującym uczniów z wszystkich umiejętności potrzebnych do sukcesu zawodowego. To daje studentom możliwość być prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów z Polski, Unii Europejskiej oraz innych krajów.

Szkoła Informatyki oferuje swoim kandydatom 4 semestry studiów magisterskich w języku angielskim - IT Project Management Program, Początek badań przewiduje się na 05 października 2015 roku Kursy będą od poniedziałku do piątku. Termin składania wniosków jest na połowę września. Nasz Program Magister w języku angielskim jest otwarty dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie dyplomów lub równoważny) lub dyplomy magisterskie. Ci, którzy chcą zapisać się na nasze studia magisterskie powinny złożyć wszystkie dokumenty do końca lipca.

Szkoła jest jedyną uczelnią w Polsce, gdzie członkowie Rady Doradczej Rektora są ogólne Menedżerowie polskich oddziałów największych na świecie firm z branży IT: Microsoft, Hewllett - Packard, Cisco, Intel, IBM i Oracle. Szkoła uczestniczy w programie Microsoft IT Academy, Cisco Networking Academy Project, Przedsiębiorca Instytut Cisco, IBM Scholars Program Oracle Academic Inicjatywy. Obecnie blisko tysiąc trzysta polscy i zagraniczni studenci studia w warszawskiej Szkole Informatyki i zdobyć swoje pierwsze i wyższe umiejętności zawodowych IT. Kompetencje osiągają potwierdza dyplomów państwowych - dyplom inżyniera, dyplom i informatyki Studia Podyplomowe pana. Ponadto studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów z sektora ICT, które są wysoko cenione na rynku pracy: (PRINCE2® Foundation, PMI®, CCNA, audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO wewnętrznej, projektanta 27001 teleinformatycznej bezpieczeństwa sieci z zgodnie z normą ISO 27001, dyrektor zarządzania bezpieczeństwem informacji, MCTS oraz MCITP).

Oprócz kursów akademickich, studenci uczestniczą w działaniach grup naukowych zainteresowań uczniów oraz samorządu uczniowskiego oraz imprez sportowych i rekreacyjnych. Szkoła Informatyki, poprzez uczestnictwo w programach europejskich, oferuje swoim studentom możliwość uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studenckiej.

Każdego roku około 5000 uczestników bierze udział w otwartych formach kształcenia, w tym szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji i innych imprez edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. Szkoła zatrudnia blisko 100 członków kadry akademickiej (w tym 21 profesorów i 17 doktorów - adiunktów) o najwyższych kwalifikacjach, w tym wielu specjalistów - praktyków pracujących dla firm, także z sektora ICT. Wykładowcy - profesorowie, lekarze i adiunktów przeprowadzenia acivities dydaktycznych, jak również różne prace badawcze.

Szkoła Informatyki jest członkiem Konferencji Rektorów Polskich wyższych szkołach zawodowych oraz o Radzie Międzynarodowej Edukacji na Odległość.

Czesne

Kandydaci, którzy chcą zapisać się na naszej dwóch lat studiów magisterskich w języku angielskim, należy wziąć pod uwagę opłaty statutowe: • Wstęp w wysokości 300 EUR; • składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 10 Student EUR (lub zawiadomienie o innych ubezpieczeń posiadał); • Czesne za miesiąc, w wysokości 300 EUR (płatne przez 12 miesięcy w roku) • Czesne za rok studiowania - 3600 EUR

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski

Zobacz programy magisterskie »

Programy

Ta szkoła oferuje również:

Magisterskie

Magister zarządzania projektami IT

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 2 lat October 2018 Polska Warsaw

Master of Science w programie Project Management IT oferuje wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów świata rzeczywistego zarządzania projektami IT studentów. Zarządzanie projektem jest dyscyplina organizowanie, zabezpieczania i zarządzania zasobami w taki sposób, aby zrealizować projekt w ramach określonego zakresu, czasu, kosztów i jakości ograniczeń w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka. [+]

Magister IT Project Management Program

Master of Science w programie Project Management IT oferuje wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów świata rzeczywistego zarządzania projektami IT studentów. Zarządzanie projektem jest dyscyplina organizowanie, zabezpieczania i zarządzania zasobami w taki sposób, aby zrealizować projekt w ramach określonego zakresu, czasu, kosztów i jakości ograniczeń w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka.

Master of Science w programie Project Management, wraz z cennym kwalifikacji akademickich, zapewnia studentom wiedzy fachowej niezbędnej do planowania i realizacji szeregu projektów informatycznych i uniknąć typowych pułapek nieodebranych terminów i niewłaściwe zasobów. Dodatkowo, program umożliwia studentom zdobycie doświadczenia w obecnie dostępnych metodyk zarządzania projektami, a także wprowadza nowe rozwiązania w zakresie narzędzi wspomagania decyzji i zarządzania, takich jak symulacji technik sztucznej inteligencji.... [-]