Read the Official Description

Szkoła Informatyki (WSCS) jest jednym z najlepszych, dynamicznie rozwijającą prywatnych uczelni w Polsce. Oferuje on licencjat, magistra oraz studia podyplomowe w dziedzinie informatyki w tym studiów magisterskich w języku angielskim. Szkoła zapewnia wysokiej jakości edukację interaktywną, która łączy teorię z praktyką, przygotowującym uczniów z wszystkich umiejętności potrzebnych do sukcesu zawodowego. To daje studentom możliwość być prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów z Polski, Unii Europejskiej oraz innych krajów.

Szkoła Informatyki oferuje swoim kandydatom 4 semestry studiów magisterskich w języku angielskim - IT Project Management Program, Początek badań przewiduje się na 05 października 2015 roku Kursy będą od poniedziałku do piątku. Termin składania wniosków jest na połowę września. Nasz Program Magister w języku angielskim jest otwarty dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie dyplomów lub równoważny) lub dyplomy magisterskie. Ci, którzy chcą zapisać się na nasze studia magisterskie powinny złożyć wszystkie dokumenty do końca lipca.

Szkoła jest jedyną uczelnią w Polsce, gdzie członkowie Rady Doradczej Rektora są ogólne Menedżerowie polskich oddziałów największych na świecie firm z branży IT: Microsoft, Hewllett - Packard, Cisco, Intel, IBM i Oracle. Szkoła uczestniczy w programie Microsoft IT Academy, Cisco Networking Academy Project, Przedsiębiorca Instytut Cisco, IBM Scholars Program Oracle Academic Inicjatywy. Obecnie blisko tysiąc trzysta polscy i zagraniczni studenci studia w warszawskiej Szkole Informatyki i zdobyć swoje pierwsze i wyższe umiejętności zawodowych IT. Kompetencje osiągają potwierdza dyplomów państwowych - dyplom inżyniera, dyplom i informatyki Studia Podyplomowe pana. Ponadto studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów z sektora ICT, które są wysoko cenione na rynku pracy: (PRINCE2® Foundation, PMI®, CCNA, audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO wewnętrznej, projektanta 27001 teleinformatycznej bezpieczeństwa sieci z zgodnie z normą ISO 27001, dyrektor zarządzania bezpieczeństwem informacji, MCTS oraz MCITP).

Oprócz kursów akademickich, studenci uczestniczą w działaniach grup naukowych zainteresowań uczniów oraz samorządu uczniowskiego oraz imprez sportowych i rekreacyjnych. Szkoła Informatyki, poprzez uczestnictwo w programach europejskich, oferuje swoim studentom możliwość uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studenckiej.

Każdego roku około 5000 uczestników bierze udział w otwartych formach kształcenia, w tym szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji i innych imprez edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. Szkoła zatrudnia blisko 100 członków kadry akademickiej (w tym 21 profesorów i 17 doktorów - adiunktów) o najwyższych kwalifikacjach, w tym wielu specjalistów - praktyków pracujących dla firm, także z sektora ICT. Wykładowcy - profesorowie, lekarze i adiunktów przeprowadzenia acivities dydaktycznych, jak również różne prace badawcze.

Szkoła Informatyki jest członkiem Konferencji Rektorów Polskich wyższych szkołach zawodowych oraz o Radzie Międzynarodowej Edukacji na Odległość.

Czesne

Kandydaci, którzy chcą zapisać się na naszej dwóch lat studiów magisterskich w języku angielskim, należy wziąć pod uwagę opłaty statutowe: • Wstęp w wysokości 300 EUR; • składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 10 Student EUR (lub zawiadomienie o innych ubezpieczeń posiadał); • Czesne za miesiąc, w wysokości 300 EUR (płatne przez 12 miesięcy w roku) • Czesne za rok studiowania - 3600 EUR

Programs taught in:
Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

Magisterskie

Warsaw School Of Computer Science

Master of Science w programie IT Project Management oferuje studentom wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania rzeczywistych problemów zarządzania projektami IT. ... [+]

Master of Science w programie IT Project Management oferuje studentom wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania rzeczywistych problemów zarządzania projektami IT. Zarządzanie projektem jest dyscypliną organizowania, zabezpieczania i zarządzania zasobami, tak aby zakończyć projekt w granicach określonego zakresu, czasu, kosztów i jakości w dopuszczalnych poziomach ryzyka. Program Master of Science in Project Management wraz z cennymi kwalifikacjami akademickimi zapewnia studentom profesjonalną wiedzę niezbędną do planowania i realizacji szeregu projektów informatycznych oraz unikania typowych pułapek niedotrzymanych terminów i źle zarządzanych zasobów.

Ponadto program umożliwia studentom zdobycie doświadczenia w obecnie dostępnych metodach zarządzania projektami i wprowadza nowe rozwiązania w zakresie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania, takich jak techniki symulacji i sztucznej inteligencji. Ze względu na zmieniający się charakter tej dyscypliny uczniowie uczą się pojęć i umiejętności niezbędnych do opracowania nowych lub udoskonalenia istniejących procedur rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektem.... [-]

Polska Warsaw
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
2 lat
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Location address
Warsaw School Of Computer Science
Lewartowskiego 17

Warsaw, Masovian Voivodeship, 00-169 PL
Social Media