Przeczytaj oficjalny opis

Uniwersytet Wrocławski ma bogatą historię ponad trzech wieków. Założona przez Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował ze skromnego szkoły prowadzonej przez jezuitów w jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce.

O Centrum Kształcenia na Odległość

Centrum Kształcenia na Odległość powstał 1 lipca 2016 roku na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego No. 99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Do zadań centrum należy przede wszystkim koordynowanie online nauczania na Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej.

Nasze działania w celu wspierania i promowania nauki online nie zamierza jednak ograniczać się do kursów i badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim. Wręcz przeciwnie, mamy nadzieję, że nasze doświadczenie i zaplecze materialne możemy użyć, aby pomóc innym instytucjom edukacyjnym w realizacji swoich rozwiązań e-learning, poprawa jakości kształcenia i szkolenia online w metodologii nauczania oraz e-learningu.

Korzyści z nauki on-line

  • Wysoka wydajność uczenia edukacyjnych w czasie wolnym,
  • Brak dodatkowych kosztów zakwaterowania, podróży i utrzymania,
  • optymalizacja pracy poprzez automatyzację ich zachowania,
  • budowanie trwałych relacji z klientami,
  • atrakcyjna forma szkoleń e-learningowych,
  • brak barier dla zdrowia, czasu i geografii.
Programs taught in:
Język angielski

Ta szkoła oferuje również: