University of Wroclaw - Institute of Sociology

Institute of Sociology

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ma bogatą historię liczącą ponad trzy stulecia. Założony przez Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował od skromnej szkoły prowadzonej przez jezuitów do jednej z największych instytucji akademickich w Polsce. Na początku XIX wieku uniwersytet posiadał pięć wydziałów: filozofię, teologię katolicką, teologię ewangeliczną, prawo i medycynę. Później został rozbudowany o liczne sekcje, laboratoria i muzeum przyrodnicze, które istnieje do dziś.

Po drugiej wojnie światowej grupa polskich profesorów, dawniej ze Lwowa, rozpoczęła działalność dydaktyczną i badawczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo tworzyli wydziały prawa i administracji, sztuki, nauk przyrodniczych, rolnictwa, weterynarii, medycyny, matematyki, fizyki i chemii. Niektóre z tych wydziałów zostały wkrótce przekształcone w inne uniwersytety.

Od początku XX wieku Uniwersytet Wrocławski otrzymał 9 laureatów Nagrody Nobla, takich jak Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern i Max Born.

Dziś pierwszym i głównym przedmiotem zainteresowania Uniwersytetu Wrocławskiego są badania naukowe. Nasi uczeni mają liczne powiązania z kolegami naukowcami z innych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na całym świecie. Sukces naszych badaczy został niedawno doceniony przez polskie władze, które znacznie zwiększyły fundusze na sprzęt i badania w naszej uczelni o 80% w porównaniu do lat poprzednich.

Podobnie jak w większości krajów, w Polsce krajowy system oceny jakości jest częścią krajowej strategii poprawy jakości edukacji. Co cztery lata Ministerstwo Edukacji ocenia wydziały wszystkich polskich uczelni. W ubiegłym roku 9 na 10 naszych wydziałów zakwalifikowano do najwyższej kategorii, a jedna była druga najwyższa.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to nowa jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, mająca na celu pomoc studentom w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej poprzez bezpłatne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, organizowanie konferencji, seminariów, dofinansowywanie wybranych inwestycji i oferowanie powierzchni biurowej. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, centrum technologicznym z laboratoriami, powierzchnią biurową, centrum konferencyjnym i nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Celem Parku Technologicznego jest stworzenie warunków dla wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego Wrocławia i regionu oraz stymulowanie przemysłu zaawansowanych technologii. Uniwersytet Wrocławski jest dumny z tego, że jest jednym z jego akcjonariuszy.

Dziś Uniwersytet Wrocławski jest największą uczelnią w regionie i uczy ponad 26 000 studentów i około 1300 doktorantów na 10 wydziałach. Co roku z uniwersytetu kształci się 9000 studentów.

Wydział Nauk Społecznych

Według Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Społecznych jest jednym z najlepszych w Polsce. Jest on podzielony na pięć wydziałów i prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, które prowadzą do uzyskania tytułu doktora, magistra i licencjata. Około 6000 studentów i 200 doktorantów jest nadzorowanych przez ponad 200 członków Wydziału.

Obszary nauki:

 • europejskie Studia, studia europejskie
 • Filozofia
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Socjologia

Badania:

Obszary specjalizacji obejmują:

 • Historia filozofii
 • Niemiecka filozofia
 • Nowoczesna filozofia
 • Etyka i estetyka
 • Logika w filozofii
 • Globalizacja i procesy integracji europejskiej
 • Badania regionalne
 • Systemy polityczne i media
 • Procesy demokratyczne
 • Mniejszości etniczne i społeczne
 • Komunikacja polityczna
 • Socjologia

Członkowie Wydziału są częścią wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, komitetów, zespołów eksperckich i rad redakcyjnych. Otrzymują liczne granty badawcze, organizują i uczestniczą w wielu konferencjach i kongresach.

Linki międzynarodowe:

Wydział współpracuje przy wielu projektach badawczych i programach wymiany z międzynarodowymi instytucjami z Europy, Azji i USA, na przykład:

 • Interreg
 • KOSZTY A 30
 • Jean Monnet

Udogodnienia:

biblioteka, nowy kampus ze specjalnymi udogodnieniami dla studiów europejskich

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski

Zobacz programy magisterskie »

Programy

Ta szkoła oferuje również:

Magisterskie

Master Program in Socjologia, Specjalizacja Międzykulturowe mediacje

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 4 semestry October 2019 Polska Wrocław

MA w Socjologii Międzykulturowej Mediacji daje ci niepowtarzalną szansę, aby zapytać i szukać odpowiedzi na wielkie pytania dotyczące zmian społecznych zachodzących każdego dnia wokół ciebie (pomyśl o migracji, poczynaniach społecznych, przemianach kulturowych i wielu innych). Jakie są powody tych zmian? Jakie są ich implikacje dla jednostki i dla całego społeczeństwa? Program MA w Socjologii Międzykulturowej Mediacji jest doskonałą okazją do nauki w otwartym kulturowo i stymulującym intelektualnie środowisku z poradnictwem naukowców i ekspertów z różnych dziedzin badań i praktyki społecznej komunikacji międzykulturowej. [+]

Master Program in Socjologia, Specjalizacja Międzykulturowe mediacje

Duży nacisk kładziemy na temat mediacji międzykulturowej, co oznacza, że ​​pomagamy zrozumieć, w jaki sposób kultura (w swojej wielkiej różnorodności) informuje o zmianach społecznych i jak można je ułatwić, wykorzystując wiedzę na temat tego, jak ludzie tworzą grupy społeczne, w jaki sposób się komunikują, jakiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa.

Program magisterski z socjologii, specjalizacja "Mediacja międzykulturowa" jest oferowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to najstarsze wrocławskie centrum naukowo-dydaktyczne oferujące programy licencjackie i magisterskie z socjologii oparte na wysoko wykwalifikowanej kadrze.... [-]


Kontakt

Adres Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Polska