Przeczytaj oficjalny opis

114855_rsz_adobestock_206335315.jpg

University of Bialystok powstał w 1997 r. Z Oddziału Uniwersytetu Warszawskiego po 29 latach jego istnienia.

Dzisiaj UwB jest jednym z największych i najsilniejszych ośrodków akademickich w północno-wschodniej Polsce ze względu na naukowe standardy i potencjał. Uniwersytet składa się z dziewięciu wydziałów, w tym jednego za granicą w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 900 nauczycieli akademickich.

Obecnie Uniwersytet kształci około 17 000 studentów na prawie 30 kierunkach studiów. Oferuje około 100 różnych kursów podyplomowych. Ruch studencki kwitnie: na Uniwersytecie działa około 70 klubów studenckich.

Doktorat studia magisterskie prowadzone są w pięciu jednostkach uniwersyteckich: Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Filologiczny, Wydział Biologii i Chemii oraz Wydział Historii i Socjologii.

UwB ma prawo do nadawania 10 stopni naukowych doktora i 4 stopni doktora habilitowanego. Unikalny charakter regionu i różnorodność kulturowa, która przyciąga badania naukowe, są stosowane do badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie.

Uniwersytet współpracuje z uczelniami zagranicznymi w ramach prawie 50 umów o współpracy naukowej w ramach programu LLP Erasmus, programu Leonardo da Vinci i programów ramowych. Dzięki współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej studenci UwB uczestniczą w stażach zawodowych za granicą.

Programy prowadzone przez:
  • Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

Studia menedżerskie

University of Bialystok

Studia pozwalają zrozumieć mechanizmy stosunków międzynarodowych i funkcjonowania gospodarki światowej. Wiedza uzyskana w trakcie studiów stanowi podstawę do analizy prob ... [+]

Opis

Studia pozwalają zrozumieć mechanizmy stosunków międzynarodowych i funkcjonowania gospodarki światowej. Wiedza uzyskana w trakcie studiów stanowi podstawę do analizy problemów gospodarczych i politycznych państwa z perspektywy międzynarodowej. Studia przygotowują do pracy zawodowej jako średniozaawansowani specjaliści i analitycy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, międzynarodowych lub krajowych organizacjach i instytucjach współpracujących z zagranicą, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych oraz do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Warunki przyjęć

Wnioskodawca musi zeskanować oryginalny dyplom ukończenia szkoły średniej lub dyplom IB (International Baccalaureate) lub dyplom EB (European Baccalaureate) lub świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane za granicą, uprawniające jego posiadacza do podjęcia studiów uniwersyteckich w kraju wydania i skan oryginalnego dokumentu potwierdzającego znajomość obcego języka nauczania studiów:... [-]

Polska Białystok
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku