University of Bialystok

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

128670_student-3500990_1920.jpg

University of Bialystok powstał w 1997 r. Z Oddziału Uniwersytetu Warszawskiego po 29 latach jego istnienia.

Dzisiaj UwB jest jednym z największych i najsilniejszych ośrodków akademickich w północno-wschodniej Polsce ze względu na naukowe standardy i potencjał. Uniwersytet składa się z dziewięciu wydziałów, w tym jednego za granicą w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 900 nauczycieli akademickich.

Obecnie Uniwersytet kształci około 17 000 studentów na prawie 30 kierunkach studiów. Oferuje około 100 różnych kursów podyplomowych. Ruch studencki kwitnie: na Uniwersytecie działa około 70 klubów studenckich.

Doktorat studia magisterskie prowadzone są w pięciu jednostkach uniwersyteckich: Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Filologiczny, Wydział Biologii i Chemii oraz Wydział Historii i Socjologii.

UwB ma prawo do nadawania 10 stopni naukowych doktora i 4 stopni doktora habilitowanego. Unikalny charakter regionu i różnorodność kulturowa, która przyciąga badania naukowe, są stosowane do badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie.

Uniwersytet współpracuje z uczelniami zagranicznymi w ramach prawie 50 umów o współpracy naukowej w ramach programu LLP Erasmus, programu Leonardo da Vinci i programów ramowych. Dzięki współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej studenci UwB uczestniczą w stażach zawodowych za granicą.

Lokalizacje

Białystok

Address
ul. Świerkowa,20B
15-328 Białystok, Województwo podlaskie, Polska

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium