Przeczytaj oficjalny opis

Uniwersytet Wrocławski ma bogatą historię liczącą ponad trzy stulecia. Założony przez Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował od skromnej szkoły prowadzonej przez jezuitów do jednej z największych instytucji akademickich w Polsce. Na początku XIX wieku uniwersytet posiadał pięć wydziałów: filozofię, teologię katolicką, teologię ewangeliczną, prawo i medycynę. Później został rozbudowany o liczne sekcje, laboratoria i muzeum przyrodnicze, które istnieje do dziś.

Po drugiej wojnie światowej grupa polskich profesorów, dawniej ze Lwowa, rozpoczęła działalność dydaktyczną i badawczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo tworzyli wydziały prawa i administracji, sztuki, nauk przyrodniczych, rolnictwa, weterynarii, medycyny, matematyki, fizyki i chemii. Niektóre z tych wydziałów zostały wkrótce przekształcone w inne uniwersytety.

Od początku XX wieku Uniwersytet Wrocławski otrzymał 11 laureatów Nagrody Nobla, takich jak Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern i Max Born.

Dziś pierwszym i głównym przedmiotem zainteresowania Uniwersytetu Wrocławskiego są badania naukowe. Nasi uczeni mają liczne powiązania z kolegami naukowcami z innych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na całym świecie. Sukces naszych badaczy został niedawno doceniony przez polskie władze, które znacznie zwiększyły fundusze na sprzęt i badania w naszej uczelni o 80% w porównaniu do lat poprzednich.

Podobnie jak w większości krajów, w Polsce krajowy system oceny jakości jest częścią krajowej strategii poprawy jakości edukacji. Co cztery lata Ministerstwo Edukacji ocenia wydziały wszystkich polskich uczelni. W ubiegłym roku 9 na 10 naszych wydziałów zakwalifikowano do najwyższej kategorii, a jedna była druga najwyższa.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to nowa jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, mająca na celu pomoc studentom w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej poprzez bezpłatne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, organizowanie konferencji, seminariów, dofinansowywanie wybranych inwestycji i oferowanie powierzchni biurowej. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, centrum technologicznym z laboratoriami, powierzchnią biurową, centrum konferencyjnym i nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Celem Parku Technologicznego jest stworzenie warunków dla wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego Wrocławia i regionu oraz stymulowanie przemysłu zaawansowanych technologii. Uniwersytet Wrocławski jest dumny z tego, że jest jednym z jego akcjonariuszy.

Dziś Uniwersytet Wrocławski jest największą uczelnią w regionie i uczy ponad 26 000 studentów i około 1300 doktorantów na 10 wydziałach. Co roku z uniwersytetu kształci się 9000 studentów.

Programy prowadzone przez:
  • Język angielski
  • Polski

Ta szkoła oferuje również:

MA

University of Wroclaw

Program studiów magisterskich składa się z czterech semestrów: jeden semestr ze wspólnym programem dla wszystkich studentów i trzy semestry z kursami specjalizacyjnymi. J ... [+]

5 specjalizacji jest dostępnych:

Polityka publicznaKomunikacja politycznaAdministracja publiczna (organizowana wspólnie z Gruzińskim Instytutem Spraw Publicznych)Demokracja i rozwój w Europie i na Kaukazie (zorganizowane wspólnie z gruzińskim Instytutem Spraw Publicznych)Studia Europy Środkowej i Wschodniej (organizowane wspólnie z Uniwersytetem w Bukareszcie)

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z największych i najbardziej dynamicznych ośrodków badań politologicznych w Polsce. Od 2008 r. Instytut opracował także programy nauczania w języku angielskim. Zarówno zagraniczni, jak i polscy kandydaci mogą dołączyć do programu studiów i uzyskać tytuł Master in Political Science.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku

Studia menedżerskie

University of Wroclaw

Oferowany przez nas program ma na celu pomóc uczniom w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w obu tych zawodach. Obejmuje zajęcia (głównie warsztaty), które pozwolą absolwe ... [+]

Oferowany przez nas program ma na celu pomóc uczniom rozwinąć kompetencje niezbędne w obu tych zawodach. Obejmuje zajęcia (głównie warsztaty), które pozwolą absolwentom na zdobycie kompetencji i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej profesjonalnej komunikacji publicznej, co pozwoli im rozpocząć karierę jako:

dziennikarze wszelkiego rodzaju i wszystkie grupy mediów (media drukowane, radio, telewizja, Internet, media lokalne i lokalne, media ogólnopolskie i globalne, media ogólne, handlowe i eksperckie);specjaliści w zakresie szeroko pojętej komunikacji wizerunkowej: Public Relations, branding, komunikacja reklamowa, Corporate Identity, itp .;redaktorzy / asystenci redaktorzy (odźwierni) we wspomnianych wyżej typach mediów;dziennikarze specjalizujący się w danej kategorii dziennikarstwa tematycznego (śledcze, sportowe, ekonomiczne itp.);prezenterów i producentów radiowych i telewizyjnych (praca z kamerą i mikrofonem);rzecznicy i doradcy / trenerzy w dziedzinie komunikacji;trenerzy i doradcy w dziedzinie komunikacji międzykulturowej (w organizacjach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp.);doradcy w zakresie kreowania wizerunku publicznego;pracownicy agencji reklamowych i PR.... [-]
Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Ten dwuletni program ekonomiczny z powodzeniem realizuje Uniwersytet Wrocławski od prawie dwudziestu lat. Stopień magistra jest przeznaczony dla studentów, którzy spodzie ... [+]

Ten dwuletni program ekonomiczny z powodzeniem realizuje Uniwersytet Wrocławski od prawie dwudziestu lat.

Stopień magistra jest przeznaczony dla studentów, którzy spodziewają się wykonywać karierę menedżerską w biznesie w swoim kraju lub za granicą. Program zapewnia umiejętności ekonomiczne i kompetencje niezbędne do radzenia sobie z wyzwaniami w zakresie zarządzania coraz większą złożonością we współczesnej gospodarce. Kursy obejmują zarówno tradycyjne, jak i wschodzące dziedziny gospodarki, w tym mikroekonomię, ekonomię zarządzania, marketing, zarządzanie innowacjami, księgowość, rynek kapitałowy, konkurencję, politykę przemysłową i podatkową.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Ten program jest przeznaczony dla studentów ze stopniem licencjata z języka angielskiego lub humanistyki. Oferuje seminaria z literaturoznawstwa, lingwistyki teoretycznej ... [+]

Ten program jest przeznaczony dla studentów ze stopniem licencjata z języka angielskiego lub humanistyki. Oferuje seminaria z literaturoznawstwa, lingwistyki teoretycznej i lingwistyki stosowanej. Badania literackie koncentrują się na literaturze brytyjskiej i amerykańskiej, kulturoznawstwie i teorii literatury. Kursy z zakresu językoznawstwa teoretycznego obejmują różnorodne podejścia do języka, od językoznawstwa generatywnego i kognitywnego po pragmatykę i lingwistykę antropologiczną. Kursy językoznawstwa użytkowego dotyczą teorii i metod nauczania języka angielskiego jako obcego oraz studiów translatorskich. Seminarium magisterskie połączone jest z dodatkowymi kursami, które mają na celu poszerzenie zainteresowań studentów w wybranej dziedzinie badań oraz zaawansowanego kursu akademickiego.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Dwuletnie studia magisterskie z fizyki teoretycznej zapewniają wysokiej jakości, konkurencyjne na arenie międzynarodowej szkolenia z zakresu fizyki teoretycznej, prowadzą ... [+]

Dwuletnie studia magisterskie z fizyki teoretycznej zapewniają wysokiej jakości, konkurencyjne na arenie międzynarodowej szkolenia z zakresu fizyki teoretycznej, prowadząc do granic współczesnych badań w następujących głównych obszarach:

Kwantowa teoria pola i QCD, plazma kwarkowo-gluonowaKlasyczna i kwantowa grawitacjaKonformalna teoria pola i łańcuch bozonowyNeutrino fizykaDeformowana teoria pola, formalizm kappa-Poincare, podwójna szczególna teoria względnościSupersymetryczna mechanika kwantowa, modele całkowalneWspółczesna mechanika kwantowa, splątanie, dynamika nieliniowaWiele fizyki ciała i mechaniki statystycznejKompaktowe gwiazdki

Kompleksowe i aktualne wprowadzenie do współczesnej fizyki teoretycznej jest dostarczane w związku z bieżącymi badaniami prowadzonymi w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Uczniowie mogą dołączyć do jednej z aktywnych grup i wziąć udział w specjalnych projektach.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Publiczny program historii skierowany jest do wszystkich absolwentów studiów licencjackich, nie tylko w historii, a nawet nie tylko w naukach humanistycznych, którzy chci ... [+]

Publiczny program historii skierowany jest do wszystkich absolwentów studiów licencjackich , nie tylko w historii, a nawet nie tylko w naukach humanistycznych, którzy chcieliby prowadzić badania i promować publiczne wykorzystanie historii. Historia publiczna działa od lat 70. XX wieku jako subdyscyplina historii, ale także jako odrębna dyscyplina akademicka. Nazywa się to historią "dla ludzi, ludzi, ludu, ludu" i zajmuje się wszystkimi aspektami historii poza formalną edukacją (także edukacją akademicką). Działa od wielu lat na uniwersytetach na całym świecie i cieszy się dużą popularnością wśród studentów.

Sama historia koncentruje się na badaniu przeszłości (mając na celu odpowiedź na pytanie "jak tam było?"), Podczas gdy historia publiczna prowadzi badania nad tym, w jaki sposób wiedza o przeszłości jest obecna w świadomości społecznej i jak jest (i może być) zaszczepiona w tej świadomości, z centralnym pytaniem: "co (zrobili) ludzie wiedzą o tym, jak to było?" Koncentruje się na pamięci historycznej, która jest raczej marginalna w "tradycyjnych" badaniach historycznych. Kursy z publicznego programu historycznego koncentrują się na sposobach kształtowania świadomości historycznej (lub pamięci zbiorowej) - zarówno w kontekście jej ram teoretycznych i mechanizmu (w tym np. Polityki historii), jak i na różne praktyczne sposoby (narzędzia / techniki) wpływanie na tę pamięć i świadomość, począwszy od gromadzenia i przetwarzania świadectw przeszłości, poprzez pisanie mowy i przygotowywanie innych tekstów promujących wiedzę historyczną, wystawy, instalacje historyczne, po lokalizowanie elementów historycznych w środkach masowego przekazu, rozrywce lub w środowisku wirtualnym najogólniejsze znaczenie. Dlatego nawet ogólny chronologiczny przegląd przeszłości, który znajduje się w programie historii publicznej, koncentruje się na elementach... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Znajomość językowa jest kluczowym czynnikiem inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w Europie, zgodnie ze strategią "Europa 2020" oraz ... [+]

Znajomość językowa jest kluczowym czynnikiem inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w Europie, zgodnie ze strategią "Europa 2020" oraz strategicznym ramowym strategią "Edukacja i szkolenie 2020". Mając to na uwadze, opracowaliśmy innowacyjny i wysokiej jakości program magisterski w językoznawstwie. Program jest bezkonkurencyjny w połączeniu lingwistyki teoretycznej i empirycznej, która zapewni uczniom najnowocześniejsze umiejętności i kompetencje oraz zwiększy ich możliwości kariery w świecie edukacji i szkoleń, a także w świecie pracy. W szczególności proponowany program zapewnia dokładną ekspozycję na językoznawstwo teoretyczne i empiryczne. Studenci zdobędą dogłębną znajomość teorii lingwistycznych na wszystkich poziomach języka i nauczą się ich stosować do analizy nowych zbiorów danych językowych. Zostaną również poinstruowani, jak przeprowadzać badania empiryczne, aby przetestować hipotezy językowe, zarówno w zakresie eksperymentów, jak i studiów korpusowych. Duży nacisk zostanie położony na sposób, w jaki obie dziedziny badań mogą wzajemnie odnieść korzyści. Uczniowie nie tylko poznają teorie lingwistyczne, ale także nauczą się wyprowadzać z nich empiryczne pytania badawcze, które można zweryfikować eksperymentalnie. Jednocześnie empiryczne podejścia do językoznawstwa będą zawsze opierać się na pracach teoretycznych, aby zasugerować potencjalne tematy do eksperymentów oraz do dyskusji i interpretacji wyników empirycznych.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Program magisterski z socjologii, specjalizacja "Mediacja międzykulturowa" jest oferowana przez Instytut Socjologii University of Wroclaw . Instytut Socjologii powstał w ... [+]

MA w Socjologii Międzykulturowej Mediacji program daje wyjątkową szansę, aby zapytać i szukać odpowiedzi na duże pytania dotyczące zmian społecznych odbywających się codziennie wokół ciebie (pomyśl o migracji, ruchach społecznych, przemianach kulturowych i wiele innych). Jakie są powody tych zmian? Jakie są ich implikacje dla jednostki i dla całego społeczeństwa?

Duży nacisk kładziemy na temat mediacji międzykulturowej, co oznacza, że pomagamy zrozumieć, w jaki sposób kultura (w swojej wielkiej różnorodności) informuje o zmianach społecznych i jak można je ułatwić poprzez wykorzystanie wiedzy na temat tego, jak ludzie tworzą grupy społeczne, w jaki sposób się komunikują, jakiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa. Program MA w socjologii Program międzykulturowej mediacji jest okazją do nauki w otwartym kulturowo i stymulującym intelektualnie środowisku z poradnictwem naukowców i ekspertów z różnych dziedzin badań i praktyki społecznej komunikacji międzykulturowej. Program magisterski z socjologii, specjalizacja "Mediacja międzykulturowa" jest oferowana przez Instytut Socjologii University of Wroclaw . Instytut Socjologii powstał w 1988 roku. Jest najstarszym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym Wrocławia oferującym studia licencjackie i magisterskie z zakresu socjologii w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę. Instytut Socjologii zatrudnia 52 nauczycieli akademickich, w tym 40 adiunktów oraz 12 profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych. Instytut współpracuje z szeregiem krajowych i międzynarodowych partnerów akademickich.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Ostatnie zmiany polityczne i gospodarcze w Europie zwiększyły zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Aby sprostać tym potrzebom, Instytu ... [+]

Ostatnie zmiany polityczne i gospodarcze w Europie zwiększyły zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Aby sprostać tym potrzebom, Instytut Studiów Międzynarodowych wprowadził program poświęcony stosunkom międzynarodowym. Program ma na celu wyposażenie studentów w znaczną wiedzę w niektórych współczesnych zagadnień międzynarodowych, takich jak system międzynarodowy, kwestie globalizacji i regionalizacji, ekonomii rozwoju, międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawa handlowego i międzynarodowej ekonomii. W ramach seminariów studenci mogą skupić się na zagadnieniach związanych z takimi dziedzinami jak dyplomacja, integracja europejska, problemy globalne, komunikacja międzynarodowa czy międzynarodowe stosunki gospodarcze.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Program jest oferowany przez Katedrę Europeistyki University of Wroclaw . Program koncentruje się na instytucjach i polityce UE, ale także na specyficznej wiedzy związane ... [+]

Specjalizacja: polityka regionalna UE

Specjalizacja: polityka regionalna UE )

Program jest oferowany przez Katedrę Studiów Europejskich (Wydział Nauk Społecznych) University of Wroclaw . Program nauczania koncentruje się na instytucjach UE, prawie, ekonomii i polityce, ale także na konkretnej wiedzy związanej z europejską geopolityką, zarządzaniem i społeczeństwem informacyjnym. Podczas seminariów, warsztatów i sesji dyskusyjnych uczniowie przeanalizują problemy związane z stosunkami zewnętrznymi UE, obszarem wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, sprawowania rządów w UE i nie tylko. Szczególny nacisk zostanie położony na różne aspekty polityki regionalnej UE oraz umiejętności związane z zarządzaniem funduszami i projektami UE.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Turystyka jest propozycją dla anglojęzycznych studentów nie tylko z Unii Europejskiej, ale całego świata. Nasza oferta obejmuje dwa ważne aspekty turystyki - przestrzenno ... [+]

Turystyka jest propozycją dla anglojęzycznych studentów nie tylko z Unii Europejskiej, ale całego świata. Nasza oferta obejmuje dwa ważne aspekty turystyczne, przestrzenne i gospodarcze. Pierwsza grupa wykładów dotyczy przestrzeni turystycznej w podejściu regionalnym przedstawiającym najważniejsze walory turystyczne i atrakcje wybranych kontynentów, krajów i regionów, podkreślając obszary odnoszące się do zadań naukowych Uniwersytetu. Druga grupa wykładów przywołuje ekonomiczny aspekt turystyki. Niektóre z tematów oferowanych przez nasz Instytut bezpośrednio lub pośrednio przedstawiają trendy we współczesnej turystyce, wskazując kierunki jej rozwoju i przygotowując się do odpowiedzialnego działania na tym dynamicznym rynku. Ze względu na specyficzną grupę studentów z całego świata, sposób nauki, w niektórych wykładach i ćwiczeniach, koncentruje się bardziej na pracy własnej, badaniach literatury i prezentacjach rozwiązań różnych problemów wspólnych na rynku turystycznym.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Studenci powinni posiadać podstawowe umiejętności chemiczne uzyskane na kursach licencjackich. Program Master of Science (2 lata) oferowany jest w programie nauczania: Ad ... [+]

Kurs rozpoczyna się, jeśli minimalna liczba sześciu (6) uczniów zostanie zapisana na pierwszy rok.

Studenci powinni posiadać podstawowe umiejętności chemiczne uzyskane na kursach licencjackich. Program Master of Science (2 lata) oferowany jest w programie nauczania: Advanced Synthesis in Chemistry. Badania są ściśle związane z badaniami na Wydziale - uważamy, że najlepsze nauczanie jest powiązane z badaniami i zapewniamy, że nasze programy są dynamiczne i aktualne. Studentom oferowane są najnowocześniejsze kursy zaawansowanych technik syntetycznych i metod instrumentalnych stosowanych w badaniach strukturalnych, a także wiele klas prezentujących korelację między strukturą związków chemicznych, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych, oraz ich reaktywność. Oba programy zostały opracowane przez czołowych naukowców, specjalistę w swojej dziedzinie. Studenci mogą dołączyć do każdej z grup badawczych na Wydziale i wziąć udział w badaniach naukowych. Oczekuje się, że praca magisterska powinna zawierać nowe wyniki naukowe, które mogą być publikowane w międzynarodowych czasopismach.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Nasz program mistrzowski to unikalne połączenie solidnych podstaw matematycznych i aplikacji informatycznych. Nie tylko nauczysz się korzystać z narzędzi, takich jak głęb ... [+]

Nasz program mistrzowski to unikalne połączenie solidnych podstaw matematycznych i aplikacji informatycznych. Nie tylko nauczysz się korzystać z narzędzi, takich jak głębokie sieci neuronowe, ale zyskasz głębokie zrozumienie, dlaczego działają.

Nasz personel to specjaliści z różnych dziedzin nauki o danych: statystyki, uczenie maszynowe, optymalizacja, analiza dużych zbiorów danych, przetwarzanie języka naturalnego. Mamy zarówno solidne doświadczenie akademickie, jak i doradzamy firmom, w jaki sposób dane mogą być wykorzystane do zwiększenia zysków. Oferujemy małe grupy (15 osób rocznie) i indywidualne podejście do każdego ucznia.

Obowiązkowe są tylko trzy kursy (Machine Learning, Numerical Optimization, Statistical Learning). Dadzą ci niezbędne podstawy do zdobywania wiedzy w bardziej zaawansowanych kursach. Jako student naszego działu możesz także poszerzyć swoje horyzonty, biorąc udział w dodatkowych kursach, np. Dotyczących algorytmów lub optymalizacji. Nie martw się: doradzimy Ci, jakie kursy należy uczyć dalej!... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Studia zarządzania komunikacją oferują kompleksowe podejście do zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marek, organizacji i ich wizerunku za pomocą istniejących systemów k ... [+]

Studia zarządzania komunikacją oferują kompleksowe podejście do zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marek, organizacji i ich wizerunku za pomocą istniejących systemów komunikacji. Absolwenci programu zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne kompetencje w zakresie konkretnych aspektów komunikacji organizacji oraz ich wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego (reklama, public relations, branding). Uzyskają również szczegółową wiedzę na temat zakresu pracy i kompetencji różnych jednostek organizacji i firm z branży kreatywnej. Celem edukacyjnym programu jest budowanie kompetencji związanych z projektowaniem (także grafiką), postrzeganych jako ważny element wizerunku organizacji i marki.... [-]

Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Wroclaw

Interdyscyplinarny dwuletni program studiów magisterskich w pełnym wymiarze łączy wiedzę i metody z dwóch dyscyplin: stosunków międzynarodowych w ramach nauk politycznych ... [+]

Interdyscyplinarny dwuletni program studiów magisterskich w pełnym wymiarze łączy wiedzę i metody z dwóch dyscyplin: stosunków międzynarodowych w ramach nauk politycznych i mediów oraz studiów nad komunikacją. To pierwsza taka oferta w Polsce.

Podczas studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu teorii stosunków międzynarodowych i badań nad mediami i komunikacją oraz głęboki wgląd w teorię i praktykę relacji media-polityka-biznes, sformułowanych przez globalne zmiany. Celem programu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w trzech dziedzinach, w których specjalizuje się Wydział:

dyplomacja publiczna,media i / dla rozwojupublic relations i komunikacja korporacyjna.... [-]
Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
2 lat(a)
Online
Czytaj więcej po polsku

University of Wroclaw International Students' Experience

Dont think twice! Join University of Wroclaw

University of Wrocław
Address
University Of Wroclaw Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska
Telefon
+48 71 375 22 15