UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

UTP Uniwersytet Nauki i Technologii (Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy - UTP) w Bydgoszczy ma 60 lat tradycji sięgającą 1951 roku, kiedy pierwszy uczelnia w Bydgoszczy powstał - Evening Szkoły Inżynierskiej. Na początku swojej historii, to wykształcony chemiczne i inżynierów mechaników. Mając przekształcono w Szkołę Inżynierii Szkolnictwa Wyższego, w 1964 roku, w pełnym wymiarze godzin, programy wieczorowe i zaoczne były oferowane przez 4 kierunków technicznych.

Rozwój badań rolniczych został uruchomiony w 1969 roku w zakładzie w Bydgoszczy oddziału Szkoły Rolniczej Szkolnictwa Wyższego z Poznania. Gałąź ta uzyskała niepodległość w 1972 roku zamienia się w Wydziale Rolnictwa z Zwierząt sekcji Produkcji. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 roku, te dwie szkoły dołączyły do ​​Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Uniwersytet UTP zmienił nazwę Nauki i Techniki w 2006 roku.

UTP Uniwersytet Nauki i Technologii jest szkoła multi-profil szkolnictwa wyższego oferuje techniczne, rolnicze, w dziedzinie sztuki i programów studiów zarządzania.

Świadectwo badania (matura) jest wymagany do przyjęcia na UTP. Dopuszczenie jest w oparciu o wyniki badania końcowy. Oferujemy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy z I (inżynierskie, licencjat w dziedzinie inżynierii), II (MSc) i III (doktorat) stopnia studiów.

UTP Uniwersytet Nauki i Technologii oferuje następujące pola (programów) studiów:

I stopnia - licencjackie w zakresie inżynierii

Nauki techniczne Nauki rolnicze

Rolnictwo i Leśnictwo Inżynieria Nauki rolnicze

Architektura i Urbanistyka Hodowla zwierząt

inżynieria biomedyczna biotechnologia

Technologia Chemiczna Ochrona Środowiska

inżynieria lądowa i wodna Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Studia projektowe

Elektrotechnika Nauk o zarządzaniu

Elektronika i Telekomunikacja zarządzanie

Inżynieria środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)

Architektura wnętrz

Inżynieria materiałowa

inżynierii mechanicznej

Fizyka Techniczna

Transport

II stopień - Mistrz badania

Nauki techniczne Nauki rolnicze

Technologia Chemiczna Nauki rolnicze

inżynieria lądowa i wodna Hodowla zwierząt

Elektrotechnika biotechnologia

Elektronika i Telekomunikacja Ochrona Środowiska

Inżynieria środowiska

inżynierii mechanicznej Nauk o zarządzaniu

Fizyka Techniczna zarządzanie

Transport

III stopnia (doktoranckie badania)

Agronomia Hodowla zwierząt Rozwój Środowisko Budowa i eksploatacja maszyn

Proces nauczania jest obsługiwany przez następujące wydziały:

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej w tym Instytucie Matematyki i Fizyki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Zarządzania Wydział Inżynierii Mechanicznej Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

W całej historii 60 roku studia na Uniwersytecie zostały zakończone przez ponad 43 tysiące absolwentów, głównie na kierunku inżynierii lądowej, inżynierii mechanicznej i nauk rolniczych. Nasi absolwenci to np światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney, Edmund Obiała, magistra i kryptolog profesor Józef Pieprzyk,.

Siedem wydziałów, jednostek między wykładowców i administracja zatrudnia około 1300 osób, w tym 680 nauczycieli akademickich, w tym są prawie 140 profesorów. Sześć wydziały Uniwersytetu mają prawo do nagród doktorat, z których trzy (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziału Mechanicznego) także do nadawania stopnia doktora habilitowanego, ekwiwalent do doktora nauk Stopień. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkich krajowych uczelni technicznych i rolnictwa oraz z wieloma zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi.

Pięciu pracowników naukowych Uniwersytetu przyznano tytuł doktora honoris causa. Uznanie naukowców nauki polskiej uczelni jest bardzo świadczy fakt częstego udziału w komisjach i grupach Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także pracach Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Lokalizacje

Bydgoszcz

UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz

Address
ul. Ks. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz, Województwo kujawsko-pomorskie, Polska
Telefon
+48 52 373 02 80

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium