University of Ecology and Management

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Wprowadzenie Test Uniwersytet Ekologii i Zarządzania w Warszawie (UE & M, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie) jest niepubliczną instytucją szkolnictwa wyższego, ustanowiony na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62 do rejestru niepaństwowych szkół wyższych oraz stowarzyszenia niepaństwowych szkół wyższych.

Uniwersytet jest uważana za jedną z najlepszych niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego w regionie Mazowsza. Dynamiczny rozwój UE & M, wysokie standardy szkolenia i interdyscyplinarny charakter wiedzy uzyskanej przez naszych uczniów zyskały uznanie pracodawców i specjalistów z różnych branż.

Wysokie standardy wyniku edukacji, między innymi, w prestiżowych nagród i tytułów, przyznane University, pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków studiów ocenianych tak daleko, jak również nagród uzyskanych przez jej absolwentów.

Wydział Zarządzania UE & M Od początku działalności Wydziału, główny nacisk w odniesieniu do kierunków studiów oferowanych przez Wydział był wysokiej jakości i interdyscyplinarny charakter kształcenia, zapewniając aktualne specjalizacji oraz dostosowanie treści kształcenia do zmieniających się oczekiwań rynku pracy rynku. Dzięki temu absolwenci Wydziału są postrzegane przez pracodawców jako wysoko wykwalifikowani specjaliści posiadający wymaganych zasobów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, umożliwiając efektywną i odpowiedzialną realizację zróżnicowanych zadań zawodowych.

Materiał tła Wydziału W jego dyspozycji, Wydział Zarządzania posiada pełną infrastrukturę dydaktyczną Uniwersytetu Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w tym odpowiednio wyposażonych sal wykładowych i laboratoriów, biblioteki i czytelni, urządzeń, maszyn, materiałów i oprogramowania niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego , w tym stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Ponadto, w każdym z budynków Uczelni, studenci i wykładowcy mają bezprzewodowy dostęp do Internetu.

UE & M posiada własne, nowoczesne zaplecze dydaktyczne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale dydaktyczne i laboratoria mają stan sprzętu sztuki i umożliwiają prawidłową realizację procesu szkolenia. Co więcej, sprawia, że ​​jego urządzenia Uniwersytetu dostępne dla studentów i nauczycieli spoza wyznaczonych godzin. Ilość i poziom salach wykładowych są przystosowane do liczby studentów.

Jest również bardzo dobrze wyposażone biblioteki i czytelni z UE & M, którego zbiory obejmują ponad 44.000 woluminów. Aktualnych kolekcji prasy dostępnej w czytelni obejmuje aplikację. 240 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych 13 tytułów czasopism.

Studenci mogą również korzystać z elektronicznych zbiorów bibliotecznych, takich jak Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, EBSCO, Nature, Science, Web of Knowledge, Scopus Agro, BazEkon, BazHum, BazTech, CEJSH.

Co nas wyróżnia?

Wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowa i nauczania, zapewniając studentom state-of-the-art wiedzy i umiejętności praktycznych programy studiów, zgodne z wymaganiami rynku pracy, które zapewniają absolwentom wiedzy potrzebnej w swoim zawodzie. Eksperci i zarząd pracodawców funkcjonujących na każdym wydziale będą mogli konsultować się jak przygotować absolwentów do przyszłej pracy. Wyspecjalizowane laboratoria, klimatyzowane pokoje i apartamenty z łącznością Wi-Fi. Nowoczesna biblioteka z wygodnej czytelni oraz z ponad 52 000 książek i czasopism. Własne wydawnictwo, odpowiedzialny za monografii i podręczników. Szkoła Główna funkcjonowania opieki zdrowotnej w UE & M organizuje otwarte wykłady na temat zdrowia i chorób społecznych. ERASMUS PLUS 2014-2020 oferując program wymiany z wieloma uczelniami, jak również staże w wielu instytucjach, urzędach i organizacjach w różnych krajach europejskich.

Specjalnie dla studentów zagranicznych, jest Biuro Współpracy Międzynarodowej. UE & M oferuje kursy przygotowawcze z języka polskiego zarówno dla naszych absolwentów i dla studentów, którzy właśnie rozpoczynają naukę w polskich uczelniach. Dla naszych uczniów i słuchaczy zapewniamy również internat.

Lokalizacje

Warszawa

University of Ecology and Management

Address
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska
Telefon
+48 22 825 80 34/35

Programy

Ta szkoła oferuje również: