Informacje o Uczelni


Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Stanowi ważny, 13-tysięczny ośrodek naukowo-dydaktyczny specjalizujący się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Swoją renomę zawdzięcza: wysokiej jakości nauczania oraz niekwestionowanej pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Oferta dydaktyczna szkoły uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Siłą Uczelni jest potencjał naukowy, kontakty międzynarodowe oraz orientacja na współpracę z biznesem.


Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą dobrej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej. Kadra naukowa Uniwersytetu zasiada w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczy w badaniach i ekspertyzach, doradza podmiotom gospodarki i państwa. Uczelnia przywiązuje najwyższą wagę do jakości przekazywania wiedzy i stawia na nowoczesne metody prowadzenia zajęć.


Bogata oferta studiów to blisko 60 specjalności prowadzonych na Wydziale: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania. Kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia, MBA (we współpracy z Georgia State University w Atlancie - program amerykański, Europejską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Berlinie - program niemiecki, Uniwersytetem w Rennes - program francuski oraz z Nottingham Trent University - program angielski) oraz podyplomowych (ponad 70 programów). Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia ma przyznane certyfikaty i akredytacje potwierdzające, iż poziom kształcenia i badań naukowych jest zgodny z najwyższymi wymaganymi. Są to: pozytywne oceny akredytacyjne Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, certyfikaty Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS, unikatowy w skali kraju certyfikat ISO 9001:2000 dla Wydziału Towaroznawstwa nadany przez światowej klasy jednostkę certyfikującą Det Norske Veritas, wysokie kategorie KBN. Tok studiów rozliczany jest w europejskim standardzie ECTS, umożliwiającym budowanie międzynarodowej ścieżki studiów.


Programy nauczania realizowane przez Uniwersytet odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz unijnym standardom edukacji. Uwzględniają światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Cechują się pogłębioną orientacją praktyczną. Uniwersytet oferuje unikatowe w skali kraju bloki przedmiotów prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów ze świata biznesu, szefów i menedżerów wiodących korporacji i przedsiębiorstw oraz profesorów z uczelni zagranicznych. Wyróżnikiem oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu programów nauczania jest również wiązanie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Szerszy kontekst nauczania daje studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rzetelne wykształcenie akademickie, umiejętność poruszania się we współczesnym biznesie i kompetencje wymagane od profesjonalnego menedżera.


Uczelnia stawia na internacjonalizację kształcenia i badań naukowych. W ofercie dydaktycznej UE znajdują się anglojęzyczne seminaria doktorskie, specjalność prowadzona w języku angielskimi oraz bloki wykładów w językach obcych. Transfer międzynarodowych wzorców kształcenia zapewniają programy wymian międzynarodowych, łącznie z prestiżowymi umowami o podwójnych dyplomach. Corocznie, dzięki stałej współpracy z kilkudziesięcioma uczelniami z całego świata, korzysta z nich łącznie około 400 studentów i pracowników naukowych. Liczba zagranicznych uczelni partnerskich kooperujących z Uniwersytetem jest ustawicznie poszerzana. Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczą w działaniach międzynarodowych sieci i grup badawczych, naukowych projektach międzyrządowych oraz prowadzą wykłady gościnne na zagranicznych uczelniach. Stale rozbudowywana jest również liczba międzynarodowych konsorcjów naukowych i projektów finansowanych z funduszy europejskich. Tematy badawcze w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej zajmują ważne miejsce w realizowanych badaniach statutowych.


Znamienne dla Uczelni są zaawansowane badania naukowe. Ich liczba i zakres wykazują stały wzrost. Uczelnia stanowi także ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu oraz jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UE obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej.


Atutem Uczelni jest wysoki standard bazy infrastrukturalnej. Uniwersytet ma jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w tej części Europy bibliotek naukowych oraz własne wydawnictwo. Nowocześnie wyposażone budynki Uniwersytetu zlokalizowane są blisko siebie w samym centrum Poznania. Studenci mają do dyspozycji sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Darmowe, nieograniczone czasowo korzystanie z Sieci zapewnia również zainstalowany w Uczelni system Hot-Spotów.


Programs taught in:
Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

Magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studia drugiego stopnia na specjalności biznes międzynarodowy służą przekazaniu wiedzy z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynk ... [+]

Opis specjalności

Studia drugiego stopnia na specjalnościbiznes międzynarodowysłużą przekazaniu bardziej zaawansowanej i poszerzonej, w porównaniu do studiów pierwszego stopnia, wiedzy z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku. W świetle zachodzących procesów globalizacji i regionalizacji działalności gospodarczej warunki konkurowania na światowym rynku ulegają ciągłej ewolucji. Aby odnosić sukces na skalę międzynarodową przedsiębiorstwo funkcjonujące na tym rynku musi się z tymi trendami zmierzyć. Stąd konieczne jest opanowanie przez menedżera stojącego wobec tych wyzwań wiedzy, pozwalającej zrozumieć problemy i zadania pojawiające się przy prowadzeniu działań na międzynarodowych rynkach, a także posiąść umiejętność podejmowania decyzji odnoszących się do wyboru strategii działania na rynkach zagranicznych. Dużą wagę należy także przykładać do rozwoju umiejętności niezbędnych dla pełnienia funkcji międzynarodowego menedżera.... [-]

Polska Poznań
September 2019
W pełnym wymiarze godzin
2 lat
Stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych i społecznych, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospod ... [+]

Wiedza i umiejętności

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych i społecznych, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Pozwala ona również na zdobycie umiejętności w zakresie analizy instrumentów finansowych oraz rozpoznawania i oceny sytuacji na rynkach finansowych, formułowania strategii podatkowych i zarządzania podatkami, inwestowania na giełdzie oraz korzystania z funduszy UE. Umiejętności te są niezbędne dla podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków, jednostek sektora finansów publicznych i jednostek świadczących usługi w dziedzinie audytu i doradztwa podatkowego.... [-]

Polska Poznań
September 2019
W pełnym wymiarze godzin
2 lat
Stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Obszary badań Program opiera się na czterech głównych obszarach; Zarządzanie ryzykiem, wybrane kursy: Zarządzanie ryzykiem finansowym, metody aktuarialne, rynki finansowe ... [+]

Wymagania dla kandydatów Kandydaci powinni mieć ukończone studia licencjackie I stopnia (licencjat lub inżynier). Korzystne jest badań dotyczących ekonomii lub matematyki.

Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki i finansów, aw szczególności podstawową znajomością teorii ekonomii (Podstawy mikroekonomii i makroekonomii).

Kandydat powinien znać podstawy matematyki księgowych i finansowych (wartość pieniądza w czasie, zasady obliczania odsetek i dyskonta).

W matematyce oczekuje się, że kandydat posiada wiedzę w zakresie podstaw algebry liniowej i rachunku.

Wymagania: · Znajomość języka angielskiego · Podstawy rachunku · Podstawy algebry liniowej · Podstawy matematyki finansowej (czas wartości pieniądza) dodatkowe tematy · Mikroekonomia · Makroekonomia · Podstawy opisu prawdopodobieństwo Program teoria Świat nowoczesnych finansów jest coraz bardziej zdominowana przez nowe technologie, modele matematyczne i wyrafinowanych technik statystycznych. Inżynieria finansowa jest obszarem nowoczesnych finansów zaangażowanych w zakresie stosowania metod ilościowych do analizy ryzyka związanego z inwestycjami finansowymi oraz w prognozowaniu wydarzeń na rynkach finansowych. oferty finansowe inżynieria, między innymi: · budowa kompleksowych strategii inwestycyjnych, · prognozowanie cen instrumentów finansowych, · rozwój i wycena instrumentów finansowych, · zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych, · analiza i modelowanie rynków finansowych.... [-]

Polska Poznań
September 2019
W pełnym wymiarze godzin
2 lat
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie innowacją jest obszar w obrębie dyscypliny zarządzania, która rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Problematyka innowacyjności gospodarki stały ... [+]

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania, jak:

Co użytkownicy myślą o Twojej stronie internetowej? Co internetowe narzędzia są najlepsze dla rozwoju Twojej firmy? Jak monitorować swoją strategię internetową? Jak skutecznie zorganizować przestrzeń handlową w sklepie? Jak wprowadzać nowe produkty oparte na technolologies internetowych?

Znajdziesz je tutaj. Wybierać Zarządzanie innowacją i wykorzystać możliwości, które stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie. Udziału w kursach, które będą prowadzone w specjalnie zaprojektowany dla laboratoriów programowych: Eye-tracking laboratorium badawczego i Marketing Laboratorium Obsługiwane procesu innowacji, Mają dostęp do najnowszych technologii i oprogramowania. Bądź innowacyjny - nie wahaj się, dołącz do nas już dziś i mają tommorrow na wyciągnięcie ręki!... [-]

Polska Poznań
September 2019
W pełnym wymiarze godzin
2 lat
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku