Sopot University of Applied Sciences

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Wybór właściwej szkoły jest zarówno ważną, jak i trudną decyzją. Twoja przyszłość zależy od tego. Musisz rozważyć indywidualne predyspozycje i predyspozycje, a także wszystkie argumenty za i przeciw. Musisz wiedzieć, na co chcesz robić w przyszłości, jakie są twoje zainteresowania i jakie siły robocze są zarówno w Polsce, jak iw Unii Europejskiej.

Strategia

Strategia naszej szkoły oznacza skuteczną organizację, która doprowadzi do: 1. Zwiększenie liczby dobrze wykształconych absolwentów zdolnych do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym miejscu na świecie, 2. Zwiększenie liczby badań naukowych finansowanych z różnych źródeł, 3. Poszerzenie współpracy międzynarodowej, 4. Poszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami, 5. Umożliwiając naszym absolwentom kontynuowanie studiów magisterskich, 6. Prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i specjalistycznych szkoleń, 7. Prowadzenie kursów językowych w języku angielskim, 8. Poprawa infrastruktury dydaktycznej, oferując specjalistyczne warsztaty i dodatkową przestrzeń nauczania, 9. Rozwój e-learningu

Podstawa prawna

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW), Sopot University of Applied Science została powołana 10 stycznia 2000 roku na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet został wpisany do Rejestru Niepaństwowych Uniwersytetów i Stowarzyszeń Uniwersytetu Niepaństwowego pod numerem 174.

Gałęzie

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Sopocie ma dwa oddziały. Jeden w Sopocie (jeden główny) i jeden w Chojnicach.

Lokalizacje

Sopot

Address
Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot, Województwo pomorskie, Polska