Poznan University of Technology

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Poznan University of Technology jest najlepszą uczelnią techniczną w województwie wielkopolskim w zachodniej Polsce. W 2017/2018 roku była to trzecia najczęściej wybierana uczelnia w Polsce, ponieważ rywalizowało o nią nawet sześciu kandydatów. Poznan University of Technology ( PUT ) należy do najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Politechnika PUT była pierwszą polską uczelnią, która została członkiem CESAER - Konferencji Europejskich Szkół Zaawansowanych Edukacji i Badań Naukowych - europejskiej organizacji skupiającej wszystkie najlepsze uczelnie techniczne. Jest także członkiem SEFI - Societé Européenne pour la Formation des Ingenieurs, EUA - European University Association, ADUEM - Alliance of Universities for Democracy oraz IAU - International Association of Universities.

Poznan University of Technology powstała w Wyższej Szkole Budowy Maszyn, która powstała w 1919 roku. PUT ma prawie stuletnie doświadczenie w kształceniu wysoko wykwalifikowanych inżynierów i badaczy w wielu dziedzinach.

Obecnie PUT ma prawie 20 000 studentów na 10 wydziałach:

 • Wydział Architektury
 • Wydział Technologii Chemicznej
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
 • Wydział Zarządzania Inżynierią
 • Wydział Maszyn i Transportu
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Zarządzania
 • Wydział Fizyki Technicznej

Edukacja jest prowadzona na 26 kierunkach, z których cztery w pierwszym i jedenastu w drugim cyklu są podane wyłącznie w języku angielskim.

Nauka dla ludzi

Województwo wielkopolskie, a zwłaszcza Poznań, ma ogromne perspektywy. Poznań ma najniższą stopę bezrobocia w kraju, ponieważ jej okoliczności zachęcają przemysłowców do zakładania tutaj swoich firm. Obecnie w tym mieście działa około 100 000 firm.

Poznan University of Technology to miejsce, w którym studenci mogą zdobywać doświadczenie ściśle związane z realiami rynku pracy. Są wykształceni zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami biznesu i przemysłu. Program podwójnych badań opracowano we współpracy z takimi firmami jak Volkswagen Poznań, Solaris Bus

Poza wymienionymi firmami na liście partnerów znajdują się: Samsung Electronics, Amica, Man Bus, HCP-Poznań, Luvena, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA), Dalkia, Budimex, Skanska, MTP-Poznań, BZ WBK - Group Santander i wiele innych.

W marcu 2017 r. Pierwsze Konsorcjum Akademickie utworzyło One Belt One Road pomiędzy uniwersytetami w Polsce i Chinach, pierwszym tego typu przedsięwzięciem na świecie. W skład konsorcjum wchodzi 15 uniwersytetów i organizacji w Chinach oraz 11 uczelni technicznych w Polsce, w tym PUT . Efektem współpracy jest stworzenie klasy Confucius, w której studenci i studenci PUT mogą uczyć się języka chińskiego z native speakerami języka chińskiego prosto z Chin. Kolejnym efektem jest utworzenie Chińsko-Polskiego Centrum Badawczego Nowego Jedwabnego Szlaku. Ma on na celu zebranie głównych uczelni technicznych z Polski i Chin. Głównymi celami Centrum będzie transfer nauki, edukacji, kultury, a co za tym idzie także biznesu.

W listopadzie 2016 roku otwarto Akademię Huawei na Poznan University of Technology , pierwszą tego rodzaju w Polsce. Powstało nowoczesne laboratorium, w którym studenci mogą uczyć się nowoczesnych technologii Huawei. Mogą poszerzać swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach poprzez zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów w tej dziedzinie.

Od 2014 roku istnieje Centrum Lotnictwa z nowoczesnym symulatorem lotu; PUT dysponuje flotą dwóch samolotów: Zlin 242L i Extra 330 LX, a także szybowiec lotniczy MDM-1Fox. Obecnie studenci PUT mogą kształcić się w dwóch dziedzinach: lotnictwa i kosmonautyki.

Współpraca międzynarodowa

PUT podpisała około 230 umów międzynarodowych z uniwersytetami w Europie i poza nią. Uczelnia od wielu lat uczestniczy w programie Erasmus i dwustronnych umowach wymiany. W badaniach naukowych PUT współpracuje z aż 80 uniwersytetami z całego świata.

Podwójny stopień - podwójna korzyść

Zagraniczne uczelnie wyższe uznają wysoki poziom wykształcenia i profesjonalizmu w nauczaniu i badaniach oferowanych w PUT , a w celu poprawy standardów edukacyjnych podpisano specjalne umowy z uniwersytetem we Francji - Lille-I na następujący kierunek studiów: Zarządzanie przedsiębiorstwem; umowy te umożliwiają studentom uzyskanie dwóch stopni po ukończeniu wspólnego programu studiów. W 2017 r. Podpisano kolejne umowy o podwójnym dyplomie z Politechniką Kijowską w dziedzinach takich jak inżynieria mechaniczna i inżynieria biomedyczna. W przygotowaniu są kolejne podobne projekty.

Technologia w pozytywnym odczuciu

Studenci PUT mogą dołączyć do jednej z ponad 80 grup naukowych, aby realizować swoje zainteresowania naukowe, uzyskać dodatkowe dotacje od Rektora na prowadzenie badań naukowych lub podróże naukowe.

Obok grup naukowych znajduje się studencka radiostacja Radio Afera, studencka stacja telewizyjna Spacja TV, chór uniwersytecki Volantes Soni i wiele innych organizacji. PUT ma także 36 klubów sportowych, w których regularnie ćwiczy prawie 1500 studentów. Na Akademickiej Gali Sportowej w 2016 r. PUT był czwarty w klasyfikacji generalnej, a trzeci w kategorii uczelni technicznych. Centrum sportowe w PUT posiada udogodnienia do gry w tenisa, kręgle, spinning, indoor wioślarstwo, squash i siłownie.

Stypendia dla najlepszych studentów!

PUT oferuje stypendia dla najlepszych zagranicznych studentów odbywających płatne kursy. Takie dotacje można wypłacić w gotówce lub pokryć koszty zakwaterowania w akademikach studenckich PUT .

Bliski związek z biznesem. Kontakty z licznymi partnerami biznesowymi są istotną częścią życia uniwersyteckiego. Zachęty i porady naszych partnerów pomagają nam nie tylko dostosowywać nasze programy edukacyjne, aby sprostać wymaganiom rynku, ale przede wszystkim wzmocnić naszą pozycję wśród innych uniwersytetów

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski

Widzieć MSc » Widzieć Licencjat nauk ścisłych »

Programy

Ta szkoła oferuje również:


Magister w elektronice i telekomunikacji (3 semestry)

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2019 Polska Poznań

Absolwent otrzymuje tytuł Master of Science in Electronics and Communications Engineering. Są przygotowani do prowadzenia badań i rozwoju w dyscyplinie ich edukacji. [+]

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Studia magisterskie z elektroniki i telekomunikacji (specjalność: technologie informacyjne i komunikacyjne) trwają trzy lub cztery semestry. Program 3-semestralny rozpoczyna się pod koniec lutego, natomiast studia 4-semestralne rozpoczynają się pod koniec września.

Wersja 3-semestralna programu przeznaczona jest dla licencjata. Absolwenci wyłącznie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji (nie w żadnej innej, pokrewnej tematyce).

Program 4-semestralny posiada dodatkowo semestr przygotowawczy i jest przeznaczony dla posiadaczy dyplomu na poziomie licencjata w dziedzinach innych niż elektronika i telekomunikacja (np. Ogólna elektrotechnika, informatyka, fizyka, fizyka techniczna, matematyka, inżynieria sterowania itp. ). W związku z tym "przygotowawczy" semestr poświęcony jest głównie poszerzeniu i poszerzeniu wiedzy studenta w zakresie telekomunikacji i elektroniki, a program nauczania zgodny z programem 3-semestralnym.... [-]


Magisterium Business Studies: Corporate Management

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 4 semestry February 2019 Polska Poznań

Absolwenci Zarządzania posiadają rozległą wiedzę na temat różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, takich jak zarządzanie strategiczne, planowanie biznesowe, controlling i zarządzanie finansami, zarządzanie marketingowe, zarządzanie inżynieryjne, logistyka, zarządzanie produkcją, całkowita konserwacja produkcyjna, zarządzanie jakością i zarządzanie zasobami ludzkimi. [+]

Magister zarządzania korporacyjnego

Absolwenci Zarządzania posiadają rozległą wiedzę na temat różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, takich jak zarządzanie strategiczne, planowanie biznesowe, controlling i zarządzanie finansami, zarządzanie marketingowe, zarządzanie inżynieryjne, logistyka, zarządzanie produkcją, całkowita konserwacja produkcyjna, zarządzanie jakością i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala absolwentom ubiegać się o pracę, gdzie mogą rozwiązywać problemy w następujących obszarach: restrukturyzacja przedsiębiorstw, problemy transformacji gospodarki, globalizacja i przedsiębiorczość, systemy zarządzania informacją, projektowanie systemów zarządzania, systemy logistyczne, wdrażanie nowych koncepcji zarządzania , firma sieciowa, wirtualne przedsiębiorstwo, metody marketingu produktów przemysłowych, ergonomia i inżynieria środowiska pracy.... [-]


Magister zarządzania technologią budowlaną

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Poznań

Celem opracowania jest przygotowanie magistra inżynierii lądowej i wodnej posiadającego wykształcenie wyższe drugiego stopnia, zdolnego do eksploracji, wykonywania (uruchamiania) i wykorzystywania innowacji w inżynierii lądowej w oparciu o podejście systemowe (informacja, energia, komunikacja, systemy transportowe). [+]

Język nauczania: angielski

Celem opracowania jest przygotowanie magistra inżynierii lądowej i wodnej posiadającego wykształcenie wyższe drugiego stopnia, zdolnego do eksploracji, wykonywania (uruchamiania) i wykorzystywania innowacji w inżynierii lądowej w oparciu o podejście systemowe (informacja, energia, komunikacja, systemy transportowe).

Ogólna idea tego kursu to:

znaleźć obszar innowacji (pierwszy semestr),generowanie i badanie opcji innowacji (drugi semestr), orazwdrażaj innowacje (trzeci semestr).

Opracowanie to przygotowywane jest we współpracy z liderami rynku budowlanego (międzynarodowe korporacje i MŚP), biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania rzeczywistych problemów.... [-]


M.Sc. Konstrukcje mechatroniczne

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Poznań

Kurs przeznaczony jest dla inżynierów mechatronicznych, którzy chcą poszerzyć swoją edukację w zakresie projektowania mechatronicznego. W toku synergicznego połączenia inżynierii mechanicznej, elektroniki, automatyki jest zintegrowany proces projektowania. [+]

M.Sc. Konstrukcje mechatroniczne

Kierunek: mechatronika

Kurs przeznaczony jest dla mechatroników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektowania mechatronicznego. W toku synergicznego połączenia inżynierii mechanicznej, elektroniki, inżynierii sterowania jest zintegrowany proces projektowania. Studium na temat projektowania mechatronicznego obejmuje poziom teoretyczny i praktyczny. Zapewnia równowagę pomiędzy teorią / analizą a modelowaniem i implementacją sprzętu w mechanice, elektronice i aplikacjach komputerowych w sterowaniu.

Koncentrując się na tego typu umiejętnościach, kształcenie w projektowaniu mechatronicznym może być postrzegane jako główna ścieżka kariery dla inżynierów przyszłości. Jedną z cech odróżniających projektantów mechatronicznych od innych jest ich zdolność do zastępowania niektórych funkcji mechanicznych funkcjami elektronicznymi i programowymi. Głównym celem nauki projektowania mechatronicznego jest nauczenie studentów umiejętności projektowania i badania układów mechanicznych, elektrycznych i mikrokontrolerów oraz integrowania ich razem. Rozumieją dynamikę systemów i będą mogli zastosować je w modelowaniu i projekt kontrolerów.... [-]


Magister architektury

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Poznań

1.5-letni Master of Architecture to kwalifikacja dla studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności architektoniczne. Choć jest on otwarty dla absolwentów studiów licencjackich w dziedzinie architektury, program został opracowany specjalnie w celu uczenia się nowych technik, wyostrzania umiejętności projektowych i na bieżąco z aktualną teorią. [+]

Magister architektury

1.5-letni Master of Architecture to kwalifikacja dla studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności architektoniczne. Choć jest on otwarty dla absolwentów studiów licencjackich w dziedzinie architektury, program został opracowany specjalnie w celu uczenia się nowych technik, wyostrzania umiejętności projektowych i na bieżąco z aktualną teorią. Wydział jest uzupełniany przez krytyków i teoretyków z różnych krajów, wprowadzając studentów w zagadnienia i trendy we współczesnym wzornictwie, urbanistyce. Istnieje wiele indywidualnych badań przeprowadzanych przez pracowników działu, które obejmują: projektowanie architektoniczne, planowanie miejskie i regionalne. Przez wiele lat Wydział Architektury Poznan University of Technology kształcił studentów, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu polskiego środowiska budowlanego. Dzisiejsi absolwenci kontynuują tę tradycję, odpowiadając na wyzwania stawiane przez współczesne społeczeństwo europejskie.... [-]


Magister automatyki i robotyki

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Poznań

Instytut Automatyki i Robotyki Wydziału Informatyki Poznan University of Technology ( PUT ) oferuje studia magisterskie w zakresie automatyki i robotyki ze specjalizacją Inteligentne systemy lotnicze i autonomiczne (SAAS) - Autonomiczne Systemy Latające na kierunku Automatyka i Robotyka. W ostatniej dekadzie odnotowano znaczny wzrost badań w inteligentnym przemyśle lotniczym i systemach autonomicznych. Teraz pole jest wystarczająco dojrzałe, aby zaangażować się w procedurę edukacji. Z edukacyjnego punktu widzenia w programie SAAS interesuje nas rozwijanie, modelowanie, symulowanie i testowanie systemów nawigacji, nawigacji, sterowania i decyzyjnych w celu autonomicznego działania systemów bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych pojazdów naziemnych oraz systemów autonomicznych i robotycznych. Kwestie o szczególnym znaczeniu obejmują określenie poziomów autonomii i integracji kontroli, internetowych systemów decyzyjnych, planowania misji, generowania i śledzenia trajektorii oraz ograniczonej komunikacji. [+]

Magister automatyki i robotyki, specjalność: Inteligentne systemy lotnicze i autonomiczne (SAAS)

Instytut Automatyki i Robotyki Wydziału Informatyki Poznan University of Technology ( PUT ) oferuje studia magisterskie w zakresie automatyki i robotyki ze specjalizacją Inteligentne systemy lotnicze i autonomiczne (SAAS) - Autonomiczne Systemy Latające na kierunku Automatyka i Robotyka.

W ostatniej dekadzie odnotowano znaczny wzrost badań w inteligentnym przemyśle lotniczym i systemach autonomicznych. Teraz pole jest wystarczająco dojrzałe, aby zaangażować się w procedurę edukacji. Z edukacyjnego punktu widzenia w programie SAAS interesuje nas rozwijanie, modelowanie, symulowanie i testowanie systemów nawigacji, nawigacji, sterowania i decyzyjnych w celu autonomicznego działania systemów bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych pojazdów naziemnych oraz systemów autonomicznych i robotycznych. Kwestie o szczególnym znaczeniu obejmują określenie poziomów autonomii i integracji kontroli, internetowych systemów decyzyjnych, planowania misji, generowania i śledzenia trajektorii oraz ograniczonej komunikacji.... [-]


Magister informatyki: Inżynieria oprogramowania

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Poznań

Absolwenci kierunku Informatyka Inżynieria mają dużą wiedzę na temat różnych języków programowania, baz danych, metod tworzenia oprogramowania i narzędzi, zarządzania projektami, aplikacji systemów informatycznych do rzeczywistych problemów w wielu domenach. [+]

Magister inżynierii oprogramowania

Absolwenci kierunku Informatyka Inżynieria mają dużą wiedzę na temat różnych języków programowania, baz danych, metod tworzenia oprogramowania i narzędzi, zarządzania projektami, aplikacji systemów informatycznych do rzeczywistych problemów w wielu domenach. Jakość nauczania programu nauczania informatyki Inżynieria oprogramowania jest potwierdzona przez naszych studentów, że od kilku lat są klasyfikowani na najwyższych stanowiskach na międzynarodowych konkursach informatycznych, takich jak na przykład Microsoft Imagine Cup, Międzynarodowy Konkurs na projekt komputerowy IEEE Computer Society.

Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala absolwentom ubiegać się o pracę w wielu sektorach, w tym między innymi: firmach programistycznych, instytucjach doradztwa informatycznego, ośrodkach badań i rozwoju IT oraz bankach. Absolwenci są przygotowani do ubiegania się o wiele stanowisk, od rozwoju oprogramowania, administratorów systemów operacyjnych, administratorów systemów baz danych do kierowników projektów i konsultantów IT. Są również przygotowani do założenia własnej małej firmy informatycznej.... [-]


Magister inżynierii lądowej: inżynieria budowlana

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Poznań

Absolwent uzyskuje stopień naukowy magistra i tytuł inżyniera. W trakcie studiów student zdobywa zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości materiałów, analizy strukturalnej, geomechaniki, techniki budowlanej, zarządzania przedsiębiorstwem, konstrukcji stalowych, konstrukcji betonowych, konstrukcji drewnianych metodami numerycznymi w mechanice obliczeniowej ( statyka, stabilność, dynamika) struktur i innych dodatkowych przedmiotów. [+]

Magister inżynierii budowlanej

Absolwent uzyskuje stopień naukowy magistra i tytuł inżyniera. W trakcie studiów student zdobywa zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości materiałów, analizy strukturalnej, geomechaniki, techniki budowlanej, zarządzania przedsiębiorstwem, konstrukcji stalowych, konstrukcji betonowych, konstrukcji drewnianych metodami numerycznymi w mechanice obliczeniowej ( statyka, stabilność, dynamika) struktur i innych dodatkowych przedmiotów. Absolwent potrafi rozwiązywać złożone problemy z zakresu inżynierii lądowej, z praktycznym zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania.... [-]


Magister inżynierii mechanicznej - inżynieria produktu

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Poznań

Kurs przeznaczony jest dla inżynierów mechaników, którzy chcą poszerzyć swoją edukację o zagadnienia związane z zarządzaniem produktem przemysłowym w całym cyklu jego życia, począwszy od projektowania i [+]

Magister inżynierii mechanicznej - inżynieria produktu Kurs przeznaczony jest dla inżynierów mechaników, którzy chcą poszerzyć swoją edukację o zagadnienia związane z zarządzaniem produktem przemysłowym w całym cyklu jego życia, począwszy od projektowania i wykończenia w utylizacji (podejście od kołyski po grób). Wpływ na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo każdego produktu musi być rozważany na drodze do stworzenia towarów odpowiednich dla przyszłej, zrównoważonej gospodarki.

Wszystko, co jest dostępne na rynku globalnym, zarówno towary, jak i usługi, jest również przedmiotem globalnej konkurencji. Dlatego też silny nacisk w trakcie jest PUT na podejściu do marketingu produktu, rozumiejąc, że nie tylko wymagania techniczne podane przez potencjalnych klientów są źródłem statusu rynek produktów. Interdyscyplinarne, wielowymiarowe myślenie jest niezbędne w pracy odnoszącego sukcesy menedżera produktu. Wydział Maszyn i Transportu oferuje unikalny program studiów, którego celem jest kształcenie inżynierów na potrzeby zrównoważonej gospodarki. Wydział posiada sześćdziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu i wysoki potencjał naukowy dzięki wykwalifikowanej kadrze i wyjątkowym urządzeniom badawczym. Dodanie stałej współpracy z najlepszymi europejskimi edukacyjnymi i RCzesne... [-]


Magister technologii chemicznej: kompozyty i nanomateriały

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Poznań

Kompozyty i nanomateriały zawierają chemię fizyczną i nieorganiczną, inżynierię materiałów i reaktorów chemicznych, technologię polimerów, przetwarzanie nanomateriałów i kompozytów. Zajęcia laboratoryjne pozwalają na syntezę i szczegółową charakterystykę kompozytów wraz z ich różnymi praktycznymi zastosowaniami przy użyciu określonych właściwości fizycznych, mechanicznych i elektrochemicznych. Absolwent może być zatrudniony w badaniach i przemyśle, gdzie wymagana jest wiedza o zaawansowanych materiałach. Jego kompetencją będzie synteza, charakteryzacja, przetwarzanie i stosowanie kompozytów i nanomateriałów z uwzględnieniem ochrony środowiska. Jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. Jego / jej znajomość języka angielskiego pozwala na łatwą wymianę doświadczeń, komunikację, bezpośrednie kontakty interpersonalne i płynne formułowanie dokumentacji i / lub specyfikacji. [+]

Studia magisterskie w zakresie technologii chemicznej - kompozyty i nanomateriały trwają trzy semestry, począwszy od lutego każdego roku.

Pierwszy semestr dotyczy częściowo zmiany podstawowej wiedzy z zakresu technologii chemicznej dla kandydatów studiujących za granicą oraz osób, które na poziomie studiów licencjackich studiowały kierunki inne niż technologia chemiczna, aby osiągnąć standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regularne kursy zawierają chemię fizyczną i nieorganiczną, inżynierię materiałów i reaktorów chemicznych, technologię polimerów, przetwarzanie nanomateriałów i kompozytów. Uwzględniono zajęcia z modelowania i symulacji.... [-]


Magister technologii gazowej i energii odnawialnej

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Poznań

Najważniejszym kierunkiem rozwoju energetyki na najbliższe lata w większości krajów świata jest ten, który uważa się za oparty na znaczącym wzroście zużycia gazu ziemnego. [+]

Język nauczania: angielski

Najważniejszym kierunkiem rozwoju energetyki na najbliższe lata w większości krajów świata jest ten, który uważa się za oparty na znaczącym wzroście zużycia gazu ziemnego. Zwłaszcza w takich krajach jak Polska, gdzie 90% energii elektrycznej i 86% ciepła wytwarzane jest ze spalania węgla, zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego jest najważniejszą działalnością gospodarczą na następne dziesięciolecia. Od inżynierii dużej mocy opartej na jednostce turbiny gazowej o cyklu mieszanym CCGT do rozproszonych systemów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych jest najważniejszym kierunkiem rozwoju energetyki, nie tylko w Europie czy w Polsce, ale również w innych krajach.... [-]


Kontakt

Poznan University of Technology

Adres Pl. M. Sklodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan
62 Poznań, Greater Poland Voivodeship, Polska
Telefon +48 61 665 35 37