Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Wstęp

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (KSW, dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) jest uczelnią niepubliczną wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 69.

Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, które ponosi pełną odpowiedzialność organizacyjną i strategiczną wobec Uczelni. Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych o charakterze ogólnym, które posiadają własną uczelnię. W 2020 roku KSW obchodzić będzie 25-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez „Perspektywy” rankingów szkół wyższych. KSW prowadzi studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), II stopnia oraz studia podyplomowe. Cieszą nas szczególnie coraz wyższe z każdym rokiem oceny wśród pracodawców dla naszych absolwentów oraz pozytywna ocena funkcjonowania Biblioteki KSW w zakresie stosunku liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów oraz stopień informatyzacji biblioteki. Właśnie Biblioteka Naukowa i Archiwum jest wizytówką szkoły z księgozbiorem ponad 55 tys. woluminów oraz czytelnia, z której jednorazowo może korzystać jednocześnie 50 osób.

Lokalizacje

Wloclawek

Address
plac Wolności,1
87-800 Wloclawek, Województwo kujawsko-pomorskie, Polska

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium