The John Paul II Catholic University of Lublin

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana jest jedną z najstarszych polskich uczelni. W ciągu swej prawie 100-letniej historii, stało się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, czyniąc trwały wkład do intelektualnego i kulturalnego życia zarówno w Polsce i na świecie.

Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni w Polsce. Światowy lider badań, których profil jest określony przez humanistycznych tradycji uczelni, odbywa się tutaj w dziedzinie teologii, filozofii, nauk społecznych, prawa, nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych. To wyraża zobowiązanie uczelni do otwartości w zakresie badań, która ma rozległy wpływ na społeczeństwo i który ma ustaloną renomę uczelni jako międzynarodowego centrum doskonałości naukowej. Dzięki ich pasji oddania prawie 1100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów wchodzących w skład kadry naukowej uczelni zapewniają nieograniczone możliwości rozwoju naukowego. Przez lata wiele wspaniałych umysły zostały przyciągnęły do ​​Lublina, a wśród nich ks Karol Wojtyła znany jako świętego Jana Pawła II.

Jako światowej sławy ośrodka badawczego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana jest członkiem wielu prestiżowych organizacji i stowarzyszeń, takich jak Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich oraz Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Dodatkowo Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana ma partnerstwa wymiana z prawie 200 uczelni na całym świecie, w wyniku wspólnych projektów badawczych i gościnnych wykładów na KUL posiadanych przez wiodących naukowców z Polski i zagranicy.

Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana ma prawie 14.000 uczniów na wszystkich poziomach studiów. Uczelnia oferuje studia na licencjackie, magisterskie i doktoranckie poziomach. Uczelnia wita uczniów z całego świata, oferując im studia w języku angielskim. KUL są studenci z USA, Chin, Iranu, Nigerii, Brazylii, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i wielu krajach UE. Zagraniczni studenci mogą dowiedzieć się o polskiego języka i kultury w Szkole Języka i Kultury Polskiej, która oferuje kursy w języku polskim.

Struktura akademicki KUL składa się z ośmiu wydziałów: Wydział Teologiczny, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydział Filozofii, Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Zamiejscowy Wydział w Stalowej Woli i Kolegium Indywidualnych Studiów Interdyscyplinarnych Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Fakty i Liczby

 • założona w 1918 roku
 • ponad 1100 nauczycieli akademickich
 • prawie 14 000 studentów
 • prawie 600 studentów zagranicznych

Programy BA w języku angielskim

 • Studia europejskie, BA
 • Informatyka, BA
 • Biotechnologia, BA
 • Filozofia, BA

Programy magisterskie w języku angielskim

 • Filozofia, MA
 • European Union Law, MA
 • Teologia, MA

Programy doktoranckie w języku angielskim

 • Filozofia, PhD
 • Teologia, PhD
 • Prawo kanoniczne, PhD
Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski

Programy

Ta szkoła oferuje również:

Kontakt
Adres lokalizacji
The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14

Lublin, 20-950 PL