Przeczytaj oficjalny opis

Uniwersytet Jagielloński , założony w 1364 roku, jest najstarszą uczelnią w Polsce i drugą najstarszą uczelnią w Europie Środkowo-Wschodniej. To tutaj w XV wieku powstała szkoła krakowska Prawa narodów (wczesna forma współczesnego prawa międzynarodowego). Następnie na początku XIX wieku założono Wydział Polityczny na naszej uczelni.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 roku utworzono Szkołę Nauk Politycznych (SPS) na Wydziale Prawa w oparciu o Wolną Szkołę Nauk Politycznych (École Libre des Sciences Politiques) w Paryżu. Działalność SPS została wstrzymana na początku II wojny światowej, a na jej miejscu zorganizowano podziemną edukację. Chociaż szkoła wznowiła działalność w 1946 r., Została zamknięta przez władze komunistyczne pod koniec lat czterdziestych. W 1969 r. Na Wydziale Prawa powstał Instytut Nauk Politycznych (IPS).

W roku 2000 powstał Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych . Został podzielony na cztery jednostki: (1) Instytut Nauk Politycznych (wspomniany powyżej); (2) Instytut Studiów Etnicznych i Diaspory Polskiej (utworzony w 1972 r.); (3) Instytut Studiów Regionalnych; oraz (4) Szkoła Języka i Kultury Polskiej (działająca w ramach wydziału do 2005 r.).

Jednym z głównych celów powołania nowego Wydziału było połączenie działań akademickich i dydaktycznych podejmowanych przez różne grupy naukowców akademickich na uniwersytecie w zakresie rozwoju politycznego i międzynarodowego - z perspektywy prawnej, historycznej, filozoficznej, socjologicznej i kulturowej .

Z czasem w ramach wydziału powstały nowe jednostki, często w wyniku reorganizacji wcześniej istniejących jednostek. W 2004 r. Utworzono Instytut Amerykanistyki i Polonii (w tym Międzyfazowy Zakład Amerykanistyki założony w 1991 r.) Oraz Instytut Europeistyki (powstały w 1993 r. Z powołanego w 1993 r. Międzyuczelnianego Zakładu Europeistyki). W 2005 roku powstał Instytut Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich.

W 2005 roku Wydział Ukrainistyki (utworzony w 2000 roku) stał się samodzielną jednostką Wydziału. Zgodnie z dekretem wydanym przez Prezydenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2006 r. Centrum Wydziału Języka i Kultury Chińskiej, zwane "Instytutem Konfucjusza w Krakowie", stało się częścią wydziału.

W 2008 r. Centrum Studiów nad Holokaustem powstało z Wydziału Holocaustu utworzonego w 1996 r. W 2010 r. Wydział Środkowego i Dalekiego Wschodu (utworzony w 2000 r.) Stał się Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W tym samym roku powstało Centrum Badań Litewskich.

W 2012 roku Centrum Badań ilościowych w politologii powstało z inicjatywy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydziału Matematyki i Informatyki. Również w 2012 roku z pomocą pracowników Wydziału powstało w Londynie Polskie Centrum Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2013 r. Instytut Studiów Regionalnych został zreformowany jako Instytut Studiów Międzykulturowych. W tym samym roku otwarto także Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych. W 2014 r. Powstało Jagiellońskie Centrum Studiów Afrykanistycznych.

Jednostki wydziałowe

Podstawowe jednostki:

 • Instytut Amerykanistyki i Polonii,
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
 • Instytut Studiów Europejskich,
 • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,
 • Instytut Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich,
 • Instytut Studiów Międzykulturowych,
 • Wydział Ukraińców,
 • Centrum Studiów nad Holocaustem,
 • Centrum Języka i Kultury Chińskiej ("Instytut Konfucjusza w Krakowie"),
 • Centrum studiów litewskich.

Jednostki interakcyjne

 • Centrum Badań ilościowych w politologii,
 • Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych

Inne jednostki

 • Polskie Centrum Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie,
 • Domek gościnny

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński kształci na trzech poziomach: zwyczajnym, magisterskim i doktoranckim, kierując się zasadami Procesu Bolońskiego. Istnieje ponad sto stopni i specjalności dostępne w języku polskim, a także kilkanaście po angielsku. Europejski system transferu punktów (ECTS) został wdrożony we wszystkich kursach i specjalnościach, umożliwiając bezproblemowe łączenie studiów w UJ z badaniami w innych krajach europejskich. Wraz z rozwojem współpracy z wieloma uczelniami na całym świecie umożliwiło to znaczny wzrost mobilności studentów.

Programy prowadzone przez:
Język angielski
Polski

Jagiellonix - etiuda promocyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński - Uniwersytet XXI wieku

Uniwersytet Jagielloński - Zmieniamy Świat

AIAS All Around The World

Location address
Collegium Novum ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków
Kraków, Lesser Poland Voivodeship, PL