The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Akademia Sztuki i Projektowania im. Eugeniusza Gepperta oferuje edukację artystyczną i projektową na trzech poziomach - licencjackim, magisterskim i doktorskim. Jesteśmy państwowym uniwersytetem z historią sięgającą 1946 roku i kształcimy studentów w pełnym i niepełnym wymiarze godzin na czterech wydziałach: Wydział Malarstwa i Rzeźby, Wydział Architektury i Projektowania Wnętrz, Wydział Ceramiki i Szkła oraz Wydział grafiki i sztuki medialnej. Nasz główny budynek znajduje się w historycznej części Wrocławia, a nowy budynek - Centrum Sztuk Stosowanych i Innowacji - jest nowoczesnym budynkiem z ultranowoczesnymi studiami i obiektami.

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw szczyci się niezwykłymi osiągnięciami artystycznymi, a jej profesorowie i absolwenci zdobywają nagrody i wyróżnienia na wielu wystawach i konkursach w kraju i za granicą.
Przez ponad 70 lat istnienia Akademia we Wrocławiu stała się znaczącym ośrodkiem kulturalnym i opiniotwórczym. Organizuje cykliczne konkursy promujące wysoką jakość twórczości artystycznej, np. Triennale Rysunku lub Festiwal Wysokich Temperatur. Wydaje także kwartalnik „Format”, jeden z najlepszych polskich magazynów artystycznych oraz „Dyskurs”, zawierający teksty teoretyczne i krytyczne o sztuce.

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw również aktywnie rozwija swoje stosunki międzynarodowe. Ułatwia wymianę studentów i opiekunów z ponad 80 partnerami w ramach unijnego programu Erasmus, a także z partnerami spoza Europy na podstawie umów dwustronnych (USA, Japonia, Izrael, Kanada, Korea). Organizowane są wspólne wystawy i warsztaty, studenci i profesorowie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych dniach otwartych i festiwalach.

Akademia nieustannie dąży do poszerzenia oferty dydaktycznej i artystycznej.

W roku akademickim 2019/20 oferujemy dwa programy prowadzone w języku angielskim: program studiów MFA w sztukach wizualnych

MFA w sztukach wizualnych to dwuletni (4 semestry), interdyscyplinarny program studiów, w którym studenci mogą wybrać jeden z kierunków studiów, który obecnie oferujemy. Każdy uczeń będzie mógł rozwijać swoją wiedzę i umiejętności artystyczne we własnym tempie, korzystając z wiedzy naszych nauczycieli i najnowocześniejszych obiektów akademii. W semestrze letnim studenci biorą udział w 10-dniowych warsztatach plenerowych. Program ten jest bezpłatny zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE.

Doctoral School oferuje 3-letni (6 semestrów) interdyscyplinarny program badawczy z możliwością studiowania na jednym z czterech naszych wydziałów. Adresowany jest do absolwentów studiów magisterskich, którzy wykazują wyjątkowe umiejętności i znaczące osiągnięcia artystyczne. Program jest bezpłatny zarówno dla obywateli UE, jak i spoza UE. Akademia oferuje miesięczne stypendium dla każdego doktora. student w wysokości minimum 2000 PLN i maksymalnie 5000 PLN miesięcznie.

Dodatkowo oferujemy bezpłatne kursy języka polskiego dla wszystkich naszych zagranicznych studentów.

Dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami - studyinenglish@asp.wroc.pl

Dowiedz się więcej o Akademii, wydarzeniach i wystawach na naszej stronie internetowej lub na Facebooku.

Program MFA w sztukach wizualnych jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Edukacji Wiedzy.

Lokalizacje

Wrocław

Address
Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska

Programy

Ta szkoła oferuje również: