Przeczytaj oficjalny opis

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw jest uczelnią wyższą, która powstała w 1946 roku.
Akademia prowadzi zajęcia dla czterech wydziałów: Malarstwa i Rzeźby, Ceramiki i Szkła, Grafiki i Sztuki Mediów, Architektury Wnętrz i Wzornictwa dla około 1 000 studentów. Studenci mogą wybrać jeden z sześciu kierunków: malarstwo, rzeźba, grafika, projektowanie, architektura wnętrz i sztuka medialna na pięcioletnich kursach MFA w pełnym wymiarze godzin lub dwupoziomowych kursach BFA i MFA.
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, a jej profesorowie i absolwenci zdobywają nagrody i wyróżnienia na wielu wystawach i konkursach w kraju i za granicą.
W ciągu sześćdziesięciu lat istnienia Akademia we Wrocławiu stała się ważnym ośrodkiem kulturalnym i opiniotwórczym. Organizuje cykliczne konkursy promujące wysoką jakość twórczości artystycznej, np. Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy Eugeniusza Gepperta lub Krajowa Wystawa Młodych Malarzy.
Akademia wydaje kwartalnik „Format”, jeden z najlepszych polskich magazynów artystycznych oraz „Dyskurs”, zawierający teksty teoretyczne i krytyczne o sztuce.
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw aktywnie rozwija swoje stosunki międzynarodowe. Ułatwia wymianę studentów i opiekunów z ponad 60 partnerami w ramach unijnego programu Erasmus, a także z partnerami spoza Europy na podstawie umów dwustronnych (USA, Japonia, Izrael, Kanada, Korea). Organizowane są wspólne wystawy i warsztaty, studenci i profesorowie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych dniach otwartych i festiwalach. Akademia nieustannie dąży do poszerzenia oferty dydaktycznej i artystycznej. Mamy nadzieję, że przyniesie to korzyści nie tylko naszej Akademii, ale także miastu Wrocław i Polsce.WYDZIAŁ GRAFIKI I MEDII ART kształci się na dwóch kursach: SZTUKI GRAFICZNE i SZTUKA MEDIALNA.
Kurs SZTUKI GRAFICZNEJ
Studia obejmują projektowanie graficzne i grafikę z odpowiednim programem intermedialnym i fotograficznym, które pozwalają studentom na różne specjalizacje. Obszar kształcenia przedmiotowego wskazuje umiejętności absolwentów w zakresie stosowania tradycyjnych i najnowszych elektronicznych środków komunikacji graficznej.
Kurs MEDIA ART
Studia koncentrują się na kształceniu absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych, przystosowanych do działania w obszarze działalności związanej z indywidualnym i praktycznym wykorzystaniem. Absolwenci nabywają umiejętności tworzenia i nagrywania filmów, umiejętności edycji i przekształcania filmów, umiejętności tworzenia i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętności transpozycji i wykorzystywania zdjęć i filmów w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych (www, interaktywna płyta CD-R) . Uczą się zasad działalności intermedialnej, tworzenia przestrzeni multimedialnej i perswazji mediów.
Wydział oferuje różne formy studiów wyżej wymienionych kursów:
Grafika na pełny etat uzupełniające studia magisterskie, specjalizacje: projektowanie graficzne, grafika;
Studia dzienne w Media Art obejmują studia licencjackie I stopnia i studia magisterskie II stopnia;
Studia niestacjonarne w zakresie projektowania graficznego obejmują studia licencjackie pierwszego stopnia i studia magisterskie drugiego stopnia;
Studia niestacjonarne w zakresie fotografii i multimediów obejmują studia licencjackie pierwszego stopnia i studia magisterskie drugiego stopnia;
Studia grafiki na pół etatu, studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, http://printmaking.asp.wroc.pl/
Wydział otrzymał wyróżnienie za edukację na kursie grafiki przyznanym przez Krajową Komisję Akredytacyjną.
WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIALNEJ kontynuuje tradycję dydaktyczną prof. Stanisława Dawskiego, prof. Macieja Urbanieca, docenta Leszka Kaćmy, prof. Haliny Pawlikowskiej zasłużoną dla grafiki we Wrocławiu.
Proces nauczania związany z kursami i specjalnościami wydziału opiera się na kompetencjach trzech wydziałów wydziału:
- Dział Projektowania Graficznego
- Dział Grafiki
- Dział Sztuki Mediów
Wydziały prowadzą studia, kursy teoretyczne i powiązane warsztaty. W trosce o kwalifikacje artystyczne i rynkowe absolwentów wydziałów wszystkie wymienione wydziały biorą udział w profilowaniu.
Wydział Projektowania Graficznego
W strukturze Katedry znajdują się Studio Typografii, Studio Projektowania Książek i cztery Studia Projektowania Graficznego nagradzające dyplom. Program obejmuje również przedmioty prowadzone poza studiami - informatykę, praktykę w komputerze i warsztaty introligatorskie.
Wydział Grafiki
Wydział Grafiki składa się z siedmiu studiów dyplomowych o wyraźnym oryginalnym charakterze: Pracowni Druku Serigraficznego, Pracowni Druku Wklęsłego, Pracowni Druku Wklęsłodrukowego i Reliefowego, Pracowni Promocji Druku Litograficznego i Promocji Grafiki, Pracowni Rysunku Twórczego, Pracowni Cyfrowej

Programy prowadzone przez:
Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

MA

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

Program MA w Studium Grafiki angażuje uczniów w różnych procesach grafiki. ... [+]

MA Study Program w Grafiki angażuje uczniów w różnych procesach grafiki.

Uczestnicy programu uzyskać możliwość zbadania i poznania metod druku wklęsłego (akwaforta i grawerowanie), sitodruk, druk płaskim talerzu i kamienia (litografii), druku wypukłego (drzeworyt, linoryt) oraz druku cyfrowego. Studenci biorący udział w programie będą miały możliwość specjalizacji w unikalnych praktyk i technik, a mianowicie Mezzotinta, wytrawiania lub collograph. Program nauczania zawiera grafiką w porozumieniu z polskich tradycji i osiągnięć artystycznych i zachęca współczesne i eksperymentalne podejścia, jak również.

[-]
Polska Wrocław
Skontaktuj się ze szkołą
Zaoczne
4 semestry
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku

Interdisciplinary Printmaking

Wrocław Promo Movie by AEKH Wrocław

Location address
Plac Polski 3/4
Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, 50-156 PL