Najlepsze uniwersytety, uczelnie i szkoły biznesu w

Uniwersytety i szkoły biznesu w . Znajdź wszystkie informacje o najlepszych uniwersytetów w rankingu w tutaj i skontaktuj się bezpośrednio!

11 Wyniki z Wrocław

University of Wroclaw - Faculty of Law, Administration and Economics

Magisterskie Polska Wrocław October 2018

Uniwersytet Wrocławski ma bogatą historię ponad trzech wieków. Założona przez Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował ze skromnego szkoły prowadzonej przez jezuitów w jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce. Na początku 19 wieku uniwersytet miał pięć wydziałów: filozofii, teologii katolickiej, teologii ewangelicznego, prawa i medycyny. Później został poszerzony o licznych sekcjach, laboratoriów i naturalnym muzeum, który istnieje do dziś. Dziś przede wszy… [+] stkim nacisk na Uniwersytecie Wrocławskim to badania naukowe. Nasi uczeni mają wiele powiązań z ich kolegów naukowców z innych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na całym świecie. Sukces naszych badaczy został niedawno uznany przez polskie władze, które znacznie zwiększonych środków finansowych zarówno dla sprzętu i badań w naszej Akademii, o 80% w porównaniu do lat poprzednich. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości jest nową jednostką Uniwersytetu Wrocławskiego na celu pomóc studentom w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej poprzez zapewnienie bezpłatnej porady przedsiębiorczości, organizowanie konferencji, seminariów, dotowania wybranych inwestycji i oferuje powierzchnię biurową. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z Wrocławskiego Parku Technologicznego, centrum technologicznego z laboratoriami, powierzchni biurowej, centrum konferencyjne oraz nowoczesny sprzęt multimedialny. Celem Parku Technologicznego jest tworzenie warunków dla wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego Wrocławia i regionu oraz stymulowanie przemysłu zaawansowanych technologii. Uniwersytet Wrocławski ma zaszczyt być jednym z jej udziałowców. Dziś Uniwersytet Wrocławski jest największą uczelnią w regionie i uczy ponad 40000 studentów i około 1300 doktorantów przy 10 wydziałach. 9000 absolwentów Uniwersytetu każdego roku. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest jedną z największych w Polsce. Jego tradycja sięga pruskiej szkoły prawa ustanowionego w 1811 roku. Ponad 12.000 studentów uczy się na tym wydziale przez 200 naukowców i 170 studentów uczestniczy w programach doktoranckich. Wydział oferuje międzynarodowe programy wymiany i jest dumnym gospodarzem międzynarodowych studentów z Europy, Rosji, Kazachstanu i krajów afrykańskich. Studenci mogą zostać członkami klubów i społeczeństw i uczestniczyć w konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych. Obszary nauki: prawo ADMINISTRACJA ekonomika Badania: Obszary specjalizacji to: Historia Polski i polskiego prawa Administracyjne, cywilne, karne, finansowe i prawo prywatne Prawo międzynarodowe i europejskie Teoria ekonomii łącza międzynarodowe: Wydział posiada partnerstwa akademickie z około 40 instytucji w ponad 18 krajach na całym świecie, w tym: Hidalgos Centrum Szkolnictwa Wyższego w Meksyku, Centrum Ameryki Łacińskiej prawa konstytucyjnego w Buenos Aires Szkoła Prawa Niemieckiego, Podyplomowe Centrum, Strasburg CEDIMES Institute, Francja Cambridge University Kurs angielskiego i europejskiego prawa. UDOGODNIENIA: jeden z największych bibliotek prawniczych w Polsce z state-of-the-art sprzętu, sal wykładowych, sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i czytelni z dostępem do Internetu i baz danych [-]


University of Wroclaw - Online Studies

Polska Wrocław October 2018

Uniwersytet Wrocławski ma bogatą historię ponad trzech wieków. Założona przez Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował ze skromnego szkoły prowadzonej przez jezuitów w jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce. O Centrum Kształcenia na Odległość Centrum Kształcenia na Odległość powstał 1 lipca 2016 roku na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego No. 99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Do zadań centrum należy przede wszystkim koordynowanie online nau… [+] czania na Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej. Nasze działania w celu wspierania i promowania nauki online nie zamierza jednak ograniczać się do kursów i badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim. Wręcz przeciwnie, mamy nadzieję, że nasze doświadczenie i zaplecze materialne możemy użyć, aby pomóc innym instytucjom edukacyjnym w realizacji swoich rozwiązań e-learning, poprawa jakości kształcenia i szkolenia online w metodologii nauczania oraz e-learningu. Korzyści z nauki on-line Wysoka wydajność uczenia edukacyjnych w czasie wolnym, Brak dodatkowych kosztów zakwaterowania, podróży i utrzymania, optymalizacja pracy poprzez automatyzację ich zachowania, budowanie trwałych relacji z klientami, atrakcyjna forma szkoleń e-learningowych, brak barier dla zdrowia, czasu i geografii. [-]


WSB Wroclaw

Magisterskie Polska Wrocław October 2018

Uniwersytet WSB we Wrocławiu jest instytucją akademicką działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo, obok wpisu uczelni do rejestru niepublicznych uczelni wyższych oraz stowarzyszeń niepublicznych uczelni wyższych, zapewnia że jego uczniowie mogą korzystać ze wszystkich przywilejów, do których mają prawo, jako uczestnicy programu studiów wyższych.Misja WSB: Innowacyjna, przyjazna i praktycznie ukierunkowana - pomaga zmienić świat.Wiz… [+] ja WSB: regionalny lider w dostarczaniu szkolnictwa wyższego osobom łączącym pracę i naukę.Nowe programy dostępne na Uniwersytecie WSB we WrocławiuDwa studia pierwszego stopnia, filologia i nauki o polityce zostały dodane do oferty uniwersyteckiej w wyniku fuzji z wrocławskim Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów.WSB - lider wśród szkolnictwa wyższego w regionie Dolnego ŚląskaOstatnia fuzja wzmocniła reputację WSB jako największej prywatnej uczelni wyższej w regionie Dolnego Śląska. Związane z tym korzyści obejmują: co to oznacza dla swoich uczniów? Jest jasne, że:jego najwyższa pozycja w szkolnictwie wyższym regionu gwarantuje stabilność, wiarygodność i ciągłość, a także wskazuje na wyższą jakość nauczania oraz prestiż i szerokie uznanie jego stopni,ciągła ekspansja i zaangażowanie w doskonalenie wyników badań i nauczania przy wprowadzaniu nowych ekscytujących studiów pierwszego stopnia, takich jak filologia i nauki polityczne.Dlaczego uniwersytety WSB?Jeśli wybierzesz WSB University, będziesz:Łatwo połączyć studia z zawodową karierą. Nasze programy studiów są dostosowane do stylu życia ludzi, którzy mają pracę.spotkać renomowanych pracowników akademickich i biznesowych w klasiezdobywać aktualną wiedzę, ponieważ opracowujemy nasze programy studiów we współpracy z praktykami biznesowymi poszczególnych branż, aby programy te spełniały potrzeby pracodawców.Studiuj w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, salach wykładowych i laboratoriach z dostępem do specjalistycznych aplikacjizdecyduj, kiedy i jak zapłacić za naukę dzięki elastycznemu systemowi opłat za naukębyć w stanie korzystać z platformy e-learningowej Moodle i platformy e-learningowej dla języków obcychzapewnić profesjonalną obsługę studentów, która ułatwi ci załatwienie wszystkich formalnościzdobyć doświadczenie zawodowe poprzez staże, udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Karier WSB. [-]


University of Wroclaw - Faculty of Historical and Pedagogical Sciences

Magisterskie Polska Wrocław October 2018

Uniwersytet WrocławskiUniwersytet Wrocławski ma bogatą historię liczącą ponad trzy stulecia. Założony przez Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował od skromnej szkoły prowadzonej przez jezuitów do jednej z największych instytucji akademickich w Polsce. Na początku XIX wieku uniwersytet posiadał pięć wydziałów: filozofię, teologię katolicką, teologię ewangelicką, prawo i medycynę. Później został rozbudowany o liczne sekcje, laboratoria i muzeum przyrodnicze, które istnie… [+] je do dziś.Po drugiej wojnie światowej grupa polskich profesorów, dawniej ze Lwowa, rozpoczęła działalność dydaktyczną i badawczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo tworzyli wydziały prawa i administracji, sztuki, nauk przyrodniczych, rolnictwa, weterynarii, medycyny, matematyki, fizyki i chemii. Niektóre z tych wydziałów zostały wkrótce przekształcone w inne uniwersytety.Od początku XX wieku Uniwersytet Wrocławski otrzymał 9 laureatów Nagrody Nobla, takich jak Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern i Max Born.Dziś pierwszym i głównym przedmiotem zainteresowania Uniwersytetu Wrocławskiego są badania naukowe. Nasi uczeni mają liczne powiązania z kolegami naukowcami z innych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na całym świecie. Sukces naszych badaczy został niedawno doceniony przez polskie władze, które znacznie zwiększyły fundusze na sprzęt i badania w naszej uczelni o 80% w porównaniu do lat poprzednich.Podobnie jak w większości krajów, w Polsce krajowy system oceny jakości jest częścią krajowej strategii poprawy jakości edukacji. Co cztery lata Ministerstwo Edukacji ocenia wydziały wszystkich polskich uczelni. W ubiegłym roku 9 na 10 naszych wydziałów zakwalifikowano do najwyższej kategorii, a jedna była druga najwyższa.Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to nowa jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, mająca na celu pomoc studentom w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej poprzez bezpłatne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, organizowanie konferencji, seminariów, dofinansowywanie wybranych inwestycji i oferowanie powierzchni biurowej. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, centrum technologicznym z laboratoriami, powierzchnią biurową, centrum konferencyjnym i nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Celem Parku Technologicznego jest stworzenie warunków dla wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego Wrocławia i regionu oraz stymulowanie przemysłu zaawansowanych technologii. Uniwersytet Wrocławski jest dumny z tego, że jest jednym z jego akcjonariuszy.Dziś Uniwersytet Wrocławski jest największą uczelnią w regionie i uczy ponad 26 000 studentów i około 1300 doktorantów na 10 wydziałach. Co roku z uniwersytetu kształci się 9000 studentów.Wydział Nauk Historycznych i PedagogicznychWydział Historii i Pedagogiki jest zorganizowany w siedem instytutów i oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach obejmujących historię, psychologię, pedagogikę, archeologię, kulturę i antropologię. Wydział ma ponad 250 członków Wydziału i około 6400 studentów i ponad 260 doktorantów z dziedziny historii, psychologii i pedagogiki.Obszary nauki:ArcheologiaEtnologiaHistoriaHistoria sztukiStudia kulturowePedagogiaPsychologiaMuzykologiaBadania:Obszary specjalizacji obejmują:Wykopaliska archeologiczne w Polsce, Izraelu, Kazachstanie, Ukrainie, Sudanie, Czechach i NiemczechHistoria Polski i Europy Środkowo-WschodniejInwentaryzacja zabytków i zabytkówNowoczesna kultura i cywilizacjaPedagogika i edukacja dorosłychPsychologiaAntropologiaLinki międzynarodowe:Każdy instytut współpracuje z innymi uczelniami z Europy, Azji i USA. Studenci i pracownicy mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach wymiany.Udogodnienia:sale lekcyjne z projektorami multimedialnymi, pracownie komputerowe, dostęp dla osób niepełnosprawnych, sprzęt audiowizualny [-]


University of Wroclaw - Institute of Sociology

Magisterskie Polska Wrocław October 2018

Uniwersytet WrocławskiUniwersytet Wrocławski ma bogatą historię liczącą ponad trzy stulecia. Założony przez Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował od skromnej szkoły prowadzonej przez jezuitów do jednej z największych instytucji akademickich w Polsce. Na początku XIX wieku uniwersytet posiadał pięć wydziałów: filozofię, teologię katolicką, teologię ewangeliczną, prawo i medycynę. Później został rozbudowany o liczne sekcje, laboratoria i muzeum przyrodnicze, które istnie… [+] je do dziś.Po drugiej wojnie światowej grupa polskich profesorów, dawniej ze Lwowa, rozpoczęła działalność dydaktyczną i badawczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo tworzyli wydziały prawa i administracji, sztuki, nauk przyrodniczych, rolnictwa, weterynarii, medycyny, matematyki, fizyki i chemii. Niektóre z tych wydziałów zostały wkrótce przekształcone w inne uniwersytety.Od początku XX wieku Uniwersytet Wrocławski otrzymał 9 laureatów Nagrody Nobla, takich jak Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern i Max Born.Dziś pierwszym i głównym przedmiotem zainteresowania Uniwersytetu Wrocławskiego są badania naukowe. Nasi uczeni mają liczne powiązania z kolegami naukowcami z innych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na całym świecie. Sukces naszych badaczy został niedawno doceniony przez polskie władze, które znacznie zwiększyły fundusze na sprzęt i badania w naszej uczelni o 80% w porównaniu do lat poprzednich.Podobnie jak w większości krajów, w Polsce krajowy system oceny jakości jest częścią krajowej strategii poprawy jakości edukacji. Co cztery lata Ministerstwo Edukacji ocenia wydziały wszystkich polskich uczelni. W ubiegłym roku 9 na 10 naszych wydziałów zakwalifikowano do najwyższej kategorii, a jedna była druga najwyższa.Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to nowa jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, mająca na celu pomoc studentom w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej poprzez bezpłatne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, organizowanie konferencji, seminariów, dofinansowywanie wybranych inwestycji i oferowanie powierzchni biurowej. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, centrum technologicznym z laboratoriami, powierzchnią biurową, centrum konferencyjnym i nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Celem Parku Technologicznego jest stworzenie warunków dla wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego Wrocławia i regionu oraz stymulowanie przemysłu zaawansowanych technologii. Uniwersytet Wrocławski jest dumny z tego, że jest jednym z jego akcjonariuszy.Dziś Uniwersytet Wrocławski jest największą uczelnią w regionie i uczy ponad 26 000 studentów i około 1300 doktorantów na 10 wydziałach. Co roku z uniwersytetu kształci się 9000 studentów.Wydział Nauk SpołecznychWedług Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Społecznych jest jednym z najlepszych w Polsce. Jest on podzielony na pięć wydziałów i prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, które prowadzą do uzyskania tytułu doktora, magistra i licencjata. Około 6000 studentów i 200 doktorantów jest nadzorowanych przez ponad 200 członków Wydziału.Obszary nauki:europejskie Studia, studia europejskieFilozofiaPolitologiaStosunki międzynarodoweSocjologiaBadania:Obszary specjalizacji obejmują:Historia filozofiiNiemiecka filozofiaNowoczesna filozofiaEtyka i estetykaLogika w filozofiiGlobalizacja i procesy integracji europejskiejBadania regionalneSystemy polityczne i mediaProcesy demokratyczneMniejszości etniczne i społeczneKomunikacja politycznaSocjologiaCzłonkowie Wydziału są częścią wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, komitetów, zespołów eksperckich i rad redakcyjnych. Otrzymują liczne granty badawcze, organizują i uczestniczą w wielu konferencjach i kongresach.Linki międzynarodowe:Wydział współpracuje przy wielu projektach badawczych i programach wymiany z międzynarodowymi instytucjami z Europy, Azji i USA, na przykład:InterregKOSZTY A 30Jean MonnetUdogodnienia:biblioteka, nowy kampus ze specjalnymi udogodnieniami dla studiów europejskich [-]


Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

MSc Polska Wrocław October 2018

Wrocław Uniwersytet Przyrodniczy koncentruje swoje szeroko zakrojone działania w zakresie edukacji i badań obejmujących rolnictwa i nauk pokrewnych. Profil na WUELS i jej misji są bezpośrednio zaangażowane w programy transformacji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich i jakość żywności i zarządzania, z pełnym poszanowaniem wypłaconego wsparcia społecznego i interakcji. Nabyta wiedza i projekty badawcze realizowane w WUELS przewidzieć przyszłego rozwoju, w odniesieniu do ws… [+] zystkich aspektów zrównoważonego rozwoju środowiska, które jest przyjazne dla dobrostanu ludzi i zwierząt. Uczelnia gwarantuje przygodę intelektualną, dostosowuje się do potrzeb rynku pracy i daje studentom możliwość studiowania za granicą i stażystę, jak również prowadzenie zaawansowanych badań pod nadzorem najlepszych naukowców. Jako jeden z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, jej absolwenci są bardzo poszukiwane przez pracodawców. W rzeczywistości, menedżerów i specjalistów z dużych polskich firm są często absolwenci siebie. Wysoka wartość rynkowa Uniwersytetu wykształcenia zdobył mu miejsce wśród najlepszych Newsweeka 20 uczelni w Polsce, plasując ją wyżej takich znanych uczelniach jak: Warszawa, Wrocław, Poznań i Uniwersytet Jagielloński. Pomysł, że "Dobra uczelnia nie może funkcjonować bez cennych naukowców" led Wprost przyznać University trzecie miejsce za Warszawą SGGW i poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Uniwersytet zdobył tak dobrze ze względu na: wielkich standardów kształcenia, osiągnięcia pracowników wydziału, jakość systemów badawczych, bibliotecznych i informatycznych, a weryfikacja wiedzy. Dziedzictwo Politechniki Wrocławskiej Przyrodniczy jest głęboko zakorzenione w tradycji dwóch instutitions założone we Lwowie: Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Politechniki Lwowskiej w Dublanach i Szkoły Medycyny Weterynaryjnej, założony w 1881 roku. Powojenny rozdział w historii Politechniki Wrocławskiej Przyrodniczy został otwarty jesienią 1945 roku, kiedy to Wydział Rolnictwa oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej zostały założone w kombinowanym Uniwersytetu i Politechniki, jedynej uczelni wyższej edukacja we Wrocławiu w tym czasie. W 1951 roku te dwa wydziały zostały włączone w nowo otwartym Wyższej Szkoły Rolniczej przemianowany na Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1972 roku i Politechniki Wrocławskiej Przyrodniczy w 2006 roku. Obecnie Politechnika Wrocławska Przyrodniczy (WUELS) dobrze uznanym ośrodkiem naukowym i edukacyjnym, jest jedyną uczelnią rolniczą w regionie południowo-zachodniej Polski. WUELS zatrudnia około 1500 osób, (160 pełne i docentów). Pełnym i niepełnym wymiarze czasu studenci (11,000) są oferowane szeroką gamę kierunków studiów w dziedzinie rolnictwa i obszarów pokrewnych. W 1990 roku dołączył AUW programu Tempus we współpracy z innymi uczelniami w Polsce i UE. W latach 1999 i 2000 AUW stał się instytucją partnerem w 3 sieciach w ramach programu CEEPUS. Projekty badawcze realizowane w ważenia AUW są wspierane finansowo przez Komitet Badań Naukowych (KBN), przemysłu, władz samorządowych oraz fundacji międzynarodowych. Uzyskane w tych projektach Wyniki badań zostały opublikowane w czasopismach naukowych w kraju i za granicą. Szereg międzynarodowych konferencji odbywają się w WUELS rocznie. Wielu badaczy są członkami prestiżowych organizacji międzynarodowych. W WUELS wzięły w posiadanie ponad 100 obiektów, w tym nowoczesnym centrum sportowym. WUELS zapewnia zakwaterowanie w domach studenckich dla 1800 studentów (90 proc non-Wrocław mieszkańców). Każdego roku około 100 projekty badawcze finansowane z grantów i ca. 100 zlecone projekty są realizowane. Wyniki zostały opublikowane w aż 2000 publikacji, jedna piąta z nich w czasopismach międzynarodowych. WUELS jest organizatorem międzynarodowych kongresów i konferencji naukowych. The University of Wrocław Przyrodniczy podpisał umów dwustronnych z 52 uczelniami w różnych częściach świata. WUELS uczestniczy w Socrates / Erasmus, CEEPUS, Leonardo da Vinci, kosztów i 5 i 6 programów ramowych UE. [-]


Wroclaw Medical University

Polska Wrocław October 2018

Test Akademia Medyczna we Wrocławiu jest jednym z najbardziej renomowanych szkół medycznych publicznych w Polsce. Akademia Medyczna we Wrocławiu składa się z 5 wydziałów: medycyna, stomatologia, farmacja, Zdrowia Publicznego i Kształcenia Podyplomowego. Łączna liczba krzeseł i przychodni wynosi 164. Łącznie 1093 profesorowie akademiccy i nauczyciele pracują na Uniwersytecie Medycznym i około 5 700 uczniów kontynuuje naukę. Akademia Medyczna we Wrocławiu posiada 39 międzyn… [+] arodowych umów o współpracy zawartych z innymi uczelniami zagranicznymi. Istnieje szeroka wymiana studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Socrates / Erasmus Unii Europejskiej, zwłaszcza z Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Holandii i Anglii. Wrocław to miasto o bogatej tradycji lekarskiej. Pierwszy szpital powstał w 13 wieku. Medycyna po raz pierwszy w 1745 roku uczy w placówce Collegium Medico-Chirurgicum. Była to pierwsza szkoła medyczna w mieście. Wiele znanych lekarzy mieszkał i pracował we Wrocławiu, takich jak Alois Alzheimer - neurolog i psychiatra, który przedstawił jego odkrycia dotyczące zwyrodnienie kory mózgu (choroba Alzheimera), Robert Koch - twórca nowoczesnej bakteriologii (Nagroda Nobla w 1905 roku), Paul Erlich - Pionierem obecnej chemioterapii (Nagroda Nobla w 1908 roku). Obecnie Wrocław jest aktywnym centrum kształcenia studentów medycyny. Proces nauczania jest realizowany przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Uniwersytet Medyczny prowadzi także szeroki zakres działań naukowych i zapewnia cały region Dolnego Śląska z wysoko wyspecjalizowanej opieki medycznej. Historycznie, strategiczne położenie miasta między gałęziami powolnego biegu Odry, która tworzy wiele wysp w okolicy, została wykorzystana w średniowieczu, kiedy Wrocław został przekształcony w twierdzę. W dawnych czasach, system obrony został rozszerzony. Widać teraz jak fortyfikacji otaczających jego historycznego centrum oryginalnej architektury. Pod koniec II wojny światowej, 70% miasta zostało zniszczone. Potrzebny był wielki wysiłek. [-]


University of Wroclaw

Magisterskie MA Polska Wrocław October 2016

Uniwersytet Wrocławski ma bogatą historię liczącą ponad trzy stulecia. Założony przez Leopolda I Habsburga uniwersytet ewoluował od skromnej szkoły prowadzonej przez jezuitów do jednej z największych instytucji akademickich w Polsce. Na początku XIX wieku uniwersytet posiadał pięć wydziałów: filozofię, teologię katolicką, teologię ewangeliczną, prawo i medycynę. Później został rozbudowany o liczne sekcje, laboratoria i muzeum przyrodnicze, które istnieje do dziś.Po drugie… [+] j wojnie światowej grupa polskich profesorów, dawniej ze Lwowa, rozpoczęła działalność dydaktyczną i badawczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo tworzyli wydziały prawa i administracji, sztuki, nauk przyrodniczych, rolnictwa, weterynarii, medycyny, matematyki, fizyki i chemii. Niektóre z tych wydziałów zostały wkrótce przekształcone w inne uniwersytety.Od początku XX wieku Uniwersytet Wrocławski otrzymał 11 laureatów Nagrody Nobla, takich jak Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern i Max Born.Dziś pierwszym i głównym przedmiotem zainteresowania Uniwersytetu Wrocławskiego są badania naukowe. Nasi uczeni mają liczne powiązania z kolegami naukowcami z innych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na całym świecie. Sukces naszych badaczy został niedawno doceniony przez polskie władze, które znacznie zwiększyły fundusze na sprzęt i badania w naszej uczelni o 80% w porównaniu do lat poprzednich.Podobnie jak w większości krajów, w Polsce krajowy system oceny jakości jest częścią krajowej strategii poprawy jakości edukacji. Co cztery lata Ministerstwo Edukacji ocenia wydziały wszystkich polskich uczelni. W ubiegłym roku 9 na 10 naszych wydziałów zakwalifikowano do najwyższej kategorii, a jedna była druga najwyższa.Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to nowa jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, mająca na celu pomoc studentom w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej poprzez bezpłatne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, organizowanie konferencji, seminariów, dofinansowywanie wybranych inwestycji i oferowanie powierzchni biurowej. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, centrum technologicznym z laboratoriami, powierzchnią biurową, centrum konferencyjnym i nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Celem Parku Technologicznego jest stworzenie warunków dla wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego Wrocławia i regionu oraz stymulowanie przemysłu zaawansowanych technologii. Uniwersytet Wrocławski jest dumny z tego, że jest jednym z jego akcjonariuszy.Dziś Uniwersytet Wrocławski jest największą uczelnią w regionie i uczy ponad 26 000 studentów i około 1300 doktorantów na 10 wydziałach. Co roku z uniwersytetu kształci się 9000 studentów. [-]


The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

MA Polska Wrocław October 2018

EUGENIUSZ GEPPERT Akademii Sztuki i Projektowania w WROCŁAWIU jest uczelnią, która została założona w 1946 roku. Akademia oferuje naukę w czterech Wydziały: Malarstwa i Rzeźby, ceramika i szkło, grafika i multimedia Sztuka i architektura i projektowanie wnętrz, Do około 1 000 studentów. Studenci mogą wybrać jedną z sześciu kierunkach: malarstwo, rzeźba, grafika, projektowanie, architektura wnętrz i sztuki mediów na pełny etat pięcioletniego MSZ lub w niepełnym wymiarze … [+] czasu dualistycznym BFA i kursów MSZ. Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design w Wrocław może się pochwalić wybitne osiągnięcia artystyczne, a jej profesorowie i absolwenci wygrać nagrody i wyróżnienia w wielu wystawach i konkursach w kraju i za granicą. W ciągu sześćdziesięciu lat istnienia Akademia we Wrocławiu stał się znaczącym ośrodkiem kultury i opiniotwórczych. Organizuje cykliczne konkursy promujące wysoką jakość twórczości artystycznej, np.. Międzynarodowy Konkurs Rysunku Eugeniusz Geppert lub Krajowa Wystawa Młodych Malarzy. Akademia publikuje kwartalnik "Format", jeden z najlepszych magazynów artystycznych polskich i "Dyskurs", zawierającego teksty teoretyczne i krytyczne na temat sztuki. Eugeniusza Gepperta Akademia Sztuki i Projektowania w Wrocławiu aktywnie rozwija swoje stosunki międzynarodowe. To ułatwia wymianę studentów i wykładowców z ponad 60 partnerami w ramach programu Erasmus w UE, a także z partnerami spoza Europy, na podstawie umów dwustronnych (USA, Japonia, Izrael, Kanada, Korea). Istnieją wspólne wystawy i warsztaty zorganizowane, studenci i profesorowie udział w krajowych i międzynarodowych dni otwartych i festiwalach. Akademia stale stara się poszerzać swoje dydaktycznych i artystycznych oferty. Mamy nadzieję, że będzie to nie tylko korzyści, ale także naszą Akademię Wrocławia i Polski. WYDZIAŁ grafika i Sztuki Mediów kształci w dwóch kursach: Grafiki i Sztuki Mediów. Oczywiście Grafiki Studia Kurs obejmuje projektowanie graficzne i grafiką z odpowiednim pośredniej i tle programu, które pozwalają studentom różnych specjalności. Obszar edukacji przedmiotów wskazuje umiejętności absolwentów w stosowaniu tradycyjnych i najnowszych środków komunikacji elektronicznej graficznej. Kurs MEDIA ART Oczywiście badania koncentrują się na edukacji absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych, przystosowanych do pracy w zakresie działalności związanej z indywidualnym i praktycznego wykorzystania. Absolwenci nabywają umiejętności tworzenia i nagrywania filmów, umiejętności edycji i przekształcania filmów, umiejętności tworzenia i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętności transpozycji i fotograficznych i filmów z wykorzystaniem zdjęć w mediach interaktywnych i projektów multimedialnych (www, interaktywne CD-R) . Uczą się zasad działania intermedia, tworzenie przestrzeni multimedialnej i perswazji medialnej. Wydział oferuje różne formy badań wyżej wymienionych kursów: Sztuki plastyczne w pełnym wymiarze czasu komplementarne magisterskich studiów I stopnia, specjalizacja: Projektowanie graficzne, Grafiki; Sztuka mediów studia stacjonarne studia I stopnia obejmują 1 klasę licencjackie i studia I stopnia 2 klasie mistrza; Projektowanie graficzne zaoczne obejmują 1 klasę stopnia studia licencjackie i studia I stopnia 2 klasie mistrza; Fotografia i Multimedia zaoczne obejmują 1 klasę stopnia studia licencjackie i studia I stopnia 2 klasie mistrza; Grafika zaoczne, studia I stopnia 2 klasie magisterskich w języku angielskim, http://printmaking.asp.wroc.pl/ Wydział otrzymał wyróżnienie dla edukacji na kurs Grafiki podanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. WYDZIAŁ grafika i Sztuki Mediów kontynuuje tradycję dydaktycznej prof Stanisława Dawskiego, Maciej Urbaniec, docent, profesor Leszek Kaćma Halina Pawlikowska zasłużonej dla grafiki we Wrocławiu. Proces nauczania przedmiotów związanych z wydziału i specjalności jest oparta na kompetencji trzech departamentów wydziału: Katedra Projektowania Graficznego Wydział Grafiki Wydział Sztuki Mediów Departamenty uruchomić studia, kursy teoretyczne i związane z nimi warsztaty. W trosce o rynku kwalifikacji artystycznych i Wydziału 'absolwenci wszystkie wyżej wymienione służby uczestniczą w profilu. Katedra Projektowania Graficznego W strukturze Departament są: Pracownia Typografii, Pracowni Projektowania Książki i czterech dyplomowych-przyznawanie pracowniach Projektowania Graficznego. Program obejmuje przedmioty również uruchomić poza Studia - informatyka, praktyki w komputerze i warsztatach introligatorskich. Katedra Grafiki Warsztatowej Katedra Grafiki Warsztatowej składa się z siedmiu studia dyplom-Przyznanie odrębnego oryginalnym charakterze: Studio Sitodruk Druk, Pracownia wklęsłodruku, druku wklęsłego i Pracowni Druku, Pomocy Studiu litograficzny i Grafiki Promocji, Studio Creative Rysunku, Pracownia druku cyfrowego i Eksperymentalnej Pracowni Grafiki, rozszerzalności. Wydział Sztuki Mediów W Katedrze Sztuki Mediów następujące dyplom-przyznawanie Studios powstały: Studio Intermedia Działalności, Studio Photo Media, Studio Kreacji Przestrzeni Multimedialnej, Studio Media perswazji, Studio Multimedia Design. [-]


University of Lower Silesia

Polska Wrocław October 2018

Założona w 1997 roku, Uniwersytet Dolnym Śląsku (ULS), z siedzibą we Wrocławiu, ustanowił odrębną tożsamość jako prywatna instytucja szkolnictwa wyższego, który promuje nowatorskie podejścia do uczenia się i rzeźbi linki badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Oprócz wysokiej jakości studentów, szkoła przyciąga znakomitych badaczy akademickich i profesorów edukacji i nauk społecznych, którzy pomogli zbudować pierwszorzędną pozycję w świecie nauki w szkole. W c… [+] iągu piętnastu lat istnienia szkoły, ciało studenta wzrosła z 368 do prawie 8000 studentów, którzy są obsługiwani przez pracowników w pełnym wymiarze akademickim ponad 200 uczonych. ULS oferuje obecnie studia w zakresie edukacji, kształcenia specjalnego potrzeb, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa, bezpieczeństwa narodowego, filozofii, kulturoznawstwa i antropologii kulturowej lub nauk technicznych. Wrocław - miasto dla uczenia Studenci ULS korzystać z historycznym mieście Wrocławiu, magicznej przestrzeni miejskiej i czwartym co do wielkości miastem w Polsce (640.000 mieszkańców). Hub intelektualnej, gdzie co szósty mieszkaniec jest studentem, oferuje inspirujący kontekst uczenia się, gdzie uczniowie ULS może badać przeszłość i jej wpływ na obecne dynamiki 21 wieku metropolii Europy Środkowej w okresie transformacji. Raz w żywych niemieckich metropolii niemal całkowicie unicestwiona w czasie II wojny światowej, Wrocław był później niemal całkowicie ponownie zaludniona i odbudowany przez Polaków w okresie powojennym, a dzisiaj ucieleśnia złożoną i wielowarstwową tożsamość europejską. [-]


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

MSc Polska Wrocław October 2018

The International University of Logistics and Transport in Wroclaw MWSLiT is one of the two oldest logistics Universities in Poland, founded in 2001. Since the beginning of its activity, the University has maintained high quality of education, continuously meeting European standards and staying in line with market demand. The process of education at our University is conducted in five main areas: BSc and MSc Logistics, Engineering Logistics, Civil Engineering (Building)… [+] and Management. The BSc and MSc in Logistics is offered also entirely in English. Recently, there are 1200 students being educated at MWSLIT. Success in the University's educational services is provided mainly through: well prepared and innovative education programs and teaching staff - outstanding experts in their fields, who constantly update their knowledge, conduct research and work in the field - in which they seek to engage students. Our University aims at educating future managers who are prepared to deal with modern logistics processes. We pursue that mission by educating our staff, improving teaching quality and implementing new forms of education. Therefore our graduates are ready to start their professional careers on the market of unified Europe. University authorities put great emphasis on continued strengthening of the practical elements of teaching. The curriculum is created in collaboration or in consultation with leading companies in the world, so that they cover the issues particularly relevant to the needs of employers. Our students gain practical expertise through programs and internships that are developed jointly with industry entities and thus provide individual professional training. The main objectives of the University are: Interdisciplinary education in economics, technology & engineering and law. Education in logistics methods and tools. Encouraging an active and creative teamwork. Preparing to work in the integrated Europe. MWSLiT actively works as an organizer and co-organizer of national and international scientific and technical seminars and conferences. They are part of broader cooperation and constitute a center of knowledge transfer between science and business. INTERNATIONALITY The international character of the University, diverse contacts with partners of logistics, transport and forwarding profile allow the University to perform the formula of ‘open education’ by organizing guest lectures of foreign and home specialists, as well as complementary lectures. They complement educating process and enable students to broaden their knowledge and confront their ideas of their future profession with reality. Since its inception MWSLiT, has closely cooperated with the French University ESIDEC of Metz- one of the oldest Universities of logistics in Europe. This cooperation resulted in joint curricula of logistics BSc and MSc Degree which was awarded the prize of French Prime Minister in 2003 for the best European educational project, among 92 projects from the whole world. On August 26, 2011, we received one of the most important and prestigious awards in logistics- accreditation by The CILT (UK)-The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK). This membership in the ranks of elite European transport and logistics Universities gives its students a guarantee for broad career prospects in the logistics industry. In addition to close relation with France, the University also has many agreements with international partners from all over the world. [-]