Cracow University of Technology

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Krakowska Politechnika oferuje wiele wariantów badania. Aktualna oferta edukacyjna CUT obejmuje 25 studia I i II stopnia wśród 7 wydziałach. W 4 kierunkach studiów są dostępne w języku angielskim.

APLIKUJ TERAZ!!!

Uprzejmie informujemy kandydatów z zagranicy, którzy ubiegać się o studia na zasadach innych niż stosowane do Polski * krajowym, proces rekrutacji (licencjat, studia magisterskie - AY 2016/2017) jest w toku i Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

  • Należy pamiętać, że nie prowadzimy rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i unijnych.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI

Zagraniczni studenci, którzy chcieliby studiować na naszej Univerity posiada również możliwość studiowania w języku polskim, po zakończeniu jednego roku kurs przygotowawczy w Międzynarodowym Centrum Edukacji. Mamy posiada studentów z całego świata, który studiuje na Politechnice Krakowskiej w języku polskim po absolwent WKP.

Międzynarodowe Centrum Edukacji jest jednostką między wydział Politechniki Krakowskiej. Zostaliśmy wita zagranicznych studentów i naukowców od ponad 25 lat.

Celem Ośrodka jest dwojaki - po pierwsze, do prowadzenia studiów urbanistycznych i badania trwałości; - Po drugie, aby zapewnić jednorocznych kursów przygotowawczych i krótkie intensywne kursy pomostowe przez studentów zagranicznych zamierzających rozpocząć studia w Polsce.

Kursy przygotowawcze i pomostowe są środkiem, dzięki któremu studenci mogą lepiej spełniać Scholastic warunek wejścia w uniwersytetach. Kursy WKP są szczególnie odpowiednie dla zapewnienia akademickie potrzebne do osiągnięcia sukcesu w licencjackich lub studiów podyplomowych na uniwersytecie w Polsce. Oferujemy kursy przygotowawcze do studiów w wielu dziedzinach nauki i inżynierii, architektury, sztuki.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i naukowców. Nasi studenci mają bardzo dobre wyniki w zakresie realizacji osobistych i akademickiego.

Jeśli korzystają z nauki i spotkania z ludźmi z różnych kultur, jesteśmy pewni, że czas spędzony w Międzynarodowym Centrum Edukacji będą satysfakcjonujące i przyjemne.

Proszę sprawdzić na stronie internetowej ICE, aby dowiedzieć się czegoś więcej: http://www.mck.pk.edu.pl/en

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski

Widzieć MSc » Zobacz programy magisterskie »

Programy

Ta szkoła oferuje również:

MSc

Architektura Msc

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2018 Polska Kraków

Począwszy od wiosennego semestru Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oferuje trzy semestru (1,5 roku), studia magisterskie w języku angielskim (M.Arch.). Oferta tych studiów jest przeznaczony dla studentów z dyplomem licencjata w dziedzinie Architektury i przygotowuje je do praktyki zawodowej jako architektów. [+]

Począwszy od wiosennego semestru Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oferuje trzy semestru (1,5 roku), studia magisterskie w języku angielskim (M.Arch.). Oferta tych studiów jest przeznaczony dla studentów z dyplomem licencjata w dziedzinie Architektury i przygotowuje je do praktyki zawodowej jako architektów.

Program studiów jest dokładnie taki sam jak w programie nauczania w języku polskim, który jest profesjonalnym studia akredytowane przez Polski Komitet Akredytacji, Komisji Akredytacyjnej dla polskich uniwersytetów technicznych, oceny UE, jak również Królewski Instytut Architektów Brytyjskich (RIBA) ocena.

Program studiów trwa trzy semestry. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 90 (30 za semestr). Łączna liczba godzin wynosi 900 oraz 150 na staże po 1 semestrze (1 semestr: 405h + 150h; 2 semestrze: 390h, 3 semestr: 75h).... [-]


Magister Inżynierii Lądowej

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2018 Polska Kraków

Ukończeniu CUT (studia w języku angielskim) będzie okazją do wniosku o pozwolenie na budowę na po pewne wymogi prawne zostały spełnione. Po dwuletnim okresie praktyczne szkolenia, absolwenci będą mieli również okazję do ubiegania się o stopień inżyniera Unii Europejskiej, które jest honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. [+]

Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej, a także jest jednym z najwybitniejszych polskich wydziałów kształcących przyszłych inżynierów. Nasz Wydział oferuje 14 specjalizacji, w tym budynków i budowli inżynierskich, drogownictwo, Railroad Inżynierii Mechaniki Materiałów i Konstrukcji, mostów i konstrukcji podziemnych, Technologii i Zarządzania Construction.

Ponieważ Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, studenci i pracownicy naukowi mieli nowe możliwości wymiany akademickiej, jak również studia w języku angielskim na uczelni za granicą. Dziś studenci Wydziału Inżynierii Lądowej mają zarówno znajomość zagadnień technicznych i dobrą znajomością języka angielskiego.... [-]


Msc Energetyka

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin October 2018 Polska Kraków

Energy Systems and Machinery to program studiów magisterskich Power Engineering, prowadzony w języku angielskim. Docelowi odbiorcy to studenci polscy i zagraniczni. Kurs składa się z trzech semestrów. [+]

Wydział / Wydział: Wydział Mechaniczny

Czas trwania: 3 semestry Punkty ECTS: 90

Energy Systems and Machinery to program studiów magisterskich Power Engineering, prowadzony w języku angielskim. Docelowi odbiorcy to studenci polscy i zagraniczni. Kurs składa się z trzech semestrów. Na pierwszym semestrze zawarte są podstawowe przedmioty (m.in. transfer ciepła, mechanika płynów, technologia elektrowni i metody numeryczne). Drugi semestr poświęcony jest przedmiotom kierunkowym (np. Obliczeniowa analiza strukturalna, obliczeniowa dynamika płynów) i przedmioty specjalizacji w zależności od wybranego modułu. Zajęcia prowadzą naukowcy z Polski i uznani zagraniczni wykładowcy. Program studiów jest dostosowany do potrzeb rynku i uwzględnia nowoczesne trendy naukowe, w tym: projektowanie systemów energetycznych, eksperymentalne badania systemów energetycznych, matematyczne modelowanie systemów energetycznych oraz zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych (np. Obliczeniowa dynamika płynów, element skończony Metoda) do analizy i projektowania systemów energetycznych.... [-]


Magisterskie

Msc W Mechanice I Projektowaniu Maszyn

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2018 Polska Kraków

Zaawansowana Mechanika Obliczeniowa (ACM) jest adresowana do studentów, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu mechaniki i aplikacji komputerowych w projektowaniu konstrukcji (CAD, FEM), projektowaniu materiałów (CAMD), wyborze materiału (CAMS), produkcji (CAM) i monitorowaniu maszyny. [+]

Opis programu:

Zaawansowana Mechanika Obliczeniowa (ACM) jest adresowana do studentów, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu mechaniki i aplikacji komputerowych w projektowaniu konstrukcji (CAD, FEM), projektowaniu materiałów (CAMD), wyborze materiału (CAMS), produkcji (CAM) i monitorowaniu maszyny.

Program studiów:

Regularny:

Matematyka zaawansowana (4 ECTS), Matematyka inżynierska II (2 ECTS), Fizyka ciała stałego (2 ECTS), Mechanika Continuum (2 ECTS), Mechanika analityczna (2 ECTS), Metody numeryczne II (2 ECTS), Programowanie obiektowe (1 ECTS), Nauka o materiałach II (4 ECTS), Nowoczesne materiały konstrukcyjne (2 ECTS), Zaawansowane modelowanie materiałów i struktur (5 ECTS), Modelowanie w konstrukcji maszyn (4 ECTS), Zintegrowane systemy przetwarzania (3 ECTS), Zaawansowane modelowanie MES (4 ECTS), Zaawansowana wytrzymałość materiałów (2 ECTS), Dynamika systemów mechanicznych (2 ECTS), Eksperymentalna mechanika substancji stałych (2 ECTS), Indywidualny projekt (5 ECTS), Seminarium (3 ECTS), Projekt końcowy (20 ECTS) ... [-]

Opanowanie Innowacyjnych Technologii Chemicznych (ict)

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 4 semestry October 2018 Polska Kraków

Wydział Inżynierii Chemicznej i Technologii zaprasza studentów zagranicznych do zapisania się na 4-semestralne studia magisterskie w języku angielskim na kierunku Innowacyjne technologie chemiczne (ICT). [+]

Wydział Inżynierii Chemicznej i Technologii zaprasza studentów zagranicznych do zapisania się na 4-semestralne studia magisterskie w języku angielskim na temat innowacyjnych technologii chemicznych. Badania prowadzone są w ramach projektu nr. POWR.03.03.00-00-M070 / 16 zatytułowany "Międzynarodowy program edukacji na rzecz innowacyjnych technologii chemicznych" dotowany ze środków Unii Europejskiej.

Pierwszy semestr 4-semestralnych studiów magisterskich obejmuje intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców, w tym zajęcia z gramatyki, języka pisanego, komunikacji, słownictwa ogólnego, czytania i rozumienia tekstu oraz specjalistycznego słownictwa, które będą prowadzone przez doświadczeni nauczyciele z Międzynarodowego Centrum Edukacji Politechniki Krakowskiej.... [-]


Kontakt
Adres lokalizacji
Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, 31-155

Kraków, Małopolskie, 31-155 PL