Cracow University of Technology

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Cracow University of Technology oferuje wiele wariantów studiów. Aktualna oferta edukacyjna CUT obejmuje 25 studiów magisterskich I i II stopnia na 7 wydziałach. Na 4 wydziałach studia są dostępne w języku angielskim.

APLIKUJ TERAZ!!!

Uprzejmie informujemy kandydatów z zagranicy, którzy ubiegają się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujący dla polskiego obywatela *, proces rekrutacji (licencjackie, magisterskie - AY 2018/2019) jest w toku i przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok.

* Należy pamiętać, że nie przeprowadzamy rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich i unijnych.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI

Zagraniczni studenci, którzy chcieliby studiować na naszym uniwersytecie, mają również możliwość nauki w języku polskim po ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w Międzynarodowym Centrum Edukacji. Mamy studentów z całego świata, którzy studiują na Cracow University of Technology po ukończeniu ICE.

Międzynarodowe Centrum Edukacji jest jednostką międzywydziałową Cracow University of Technology . Od ponad 25 lat gościmy międzynarodowych studentów i naukowców.

Cele Centrum są dwojakie: po pierwsze, prowadzenie badań urbanistycznych i badań nad zrównoważonym rozwojem; - po drugie, zapewnienie rocznych kursów przygotowawczych i krótkich intensywnych kursów pomostowych dla studentów zagranicznych zamierzających rozpocząć naukę w Polsce.

Kursy przygotowawcze i pomostowe są środkami, dzięki którym studenci zagraniczni mogą lepiej spełniać wymagania szkolne dotyczące wejścia na uniwersytety. Kursy w ICE są szczególnie odpowiednie dla zapewnienia zaplecza akademickiego potrzebnego do odniesienia sukcesu w ramach studiów licencjackich lub podyplomowych na uniwersytecie w Polsce. Oferujemy kursy przygotowawcze do programów dyplomowych z wielu dziedzin inżynierii i nauki, architektury, sztuki.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i badaczy. Nasi zagraniczni studenci mają bardzo dobry bilans osiągnięć osobistych i akademickich.

Jeśli lubisz uczyć się i poznawać ludzi z różnych kultur, jesteśmy pewni, że twój czas spędzony w Międzynarodowym Centrum Edukacji będzie satysfakcjonujący i przyjemny.

Sprawdź na stronie internetowej ICE, aby dowiedzieć się czegoś więcej: http://www.mck.pk.edu.pl/en

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski

Widzieć MSc » Zobacz programy magisterskie »

Programy

Ta szkoła oferuje również:


Architektura msc

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2019 Polska Kraków

Począwszy od wiosennego semestru Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oferuje trzy semestru (1,5 roku), studia magisterskie w języku angielskim (M.Arch.). Oferta tych studiów jest przeznaczony dla studentów z dyplomem licencjata w dziedzinie Architektury i przygotowuje je do praktyki zawodowej jako architektów. [+]

Począwszy od wiosennego semestru Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oferuje trzy semestru (1,5 roku), studia magisterskie w języku angielskim (M.Arch.). Oferta tych studiów jest przeznaczony dla studentów z dyplomem licencjata w dziedzinie Architektury i przygotowuje je do praktyki zawodowej jako architektów.

Program studiów jest dokładnie taki sam jak w programie nauczania w języku polskim, który jest profesjonalnym studia akredytowane przez Polski Komitet Akredytacji, Komisji Akredytacyjnej dla polskich uniwersytetów technicznych, oceny UE, jak również Królewski Instytut Architektów Brytyjskich (RIBA) ocena.

Program studiów trwa trzy semestry. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 90 (30 za semestr). Łączna liczba godzin wynosi 900 oraz 150 na staże po 1 semestrze (1 semestr: 405h + 150h; 2 semestrze: 390h, 3 semestr: 75h).... [-]


Magister Innowacyjne Technologie Chemiczne

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2019 Polska Kraków

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej zaprasza zagranicznych studentów do zapisania się na 3-semestralne studia magisterskie z języka angielskiego na kierunek Innowacyjne technologie chemiczne (ICT). [+]

Mgr Innowacyjne Technologie Chemiczne

Wydział / Wydział: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Czas trwania: 3 semestry

Opis programu:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej zaprasza zagranicznych studentów do zapisania się na 3-semestralne studia magisterskie z języka angielskiego na kierunek Innowacyjne technologie chemiczne (ICT) .

Kursy główne i specjalistyczne związane z katalizą przemysłową, technologią organiczną i nieorganiczną, produkcją kosmetyków i farmaceutyków, nowoczesnymi biotechnologiami i metodami analitycznymi w technologii chemicznej będą prowadzone od 2 do 3 semestru studiów.

Wymagania edukacyjne:

1. Ukończenie studiów licencjackich w dziedzinie chemii, inżynierii chemicznej lub dyscypliny związanej z chemią, odpowiadającej 210 punktom ECTS, na poziomie nie mniejszym niż 60% maksymalnej liczby punktów w każdym zaliczonym kursie.... [-]


Magister Inżynierii Lądowej

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2019 Polska Kraków

Ukończeniu CUT (studia w języku angielskim) będzie okazją do wniosku o pozwolenie na budowę na po pewne wymogi prawne zostały spełnione. Po dwuletnim okresie praktyczne szkolenia, absolwenci będą mieli również okazję do ubiegania się o stopień inżyniera Unii Europejskiej, które jest honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. [+]

Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej, a także jest jednym z najwybitniejszych polskich wydziałów kształcących przyszłych inżynierów. Nasz Wydział oferuje 14 specjalizacji, w tym budynków i budowli inżynierskich, drogownictwo, Railroad Inżynierii Mechaniki Materiałów i Konstrukcji, mostów i konstrukcji podziemnych, Technologii i Zarządzania Construction.

Ponieważ Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, studenci i pracownicy naukowi mieli nowe możliwości wymiany akademickiej, jak również studia w języku angielskim na uczelni za granicą. Dziś studenci Wydziału Inżynierii Lądowej mają zarówno znajomość zagadnień technicznych i dobrą znajomością języka angielskiego.... [-]


Msc energetyka

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin October 2019 Polska Kraków

Energy Systems and Machinery to program studiów magisterskich Power Engineering, prowadzony w języku angielskim. Docelowi odbiorcy to studenci polscy i zagraniczni. Kurs składa się z trzech semestrów. [+]

Wydział / Wydział: Wydział Mechaniczny

Czas trwania: 3 semestry Punkty ECTS: 90

Energy Systems and Machinery to program studiów magisterskich Power Engineering, prowadzony w języku angielskim. Docelowi odbiorcy to studenci polscy i zagraniczni. Kurs składa się z trzech semestrów. Na pierwszym semestrze zawarte są podstawowe przedmioty (m.in. transfer ciepła, mechanika płynów, technologia elektrowni i metody numeryczne). Drugi semestr poświęcony jest przedmiotom kierunkowym (np. Obliczeniowa analiza strukturalna, obliczeniowa dynamika płynów) i przedmioty specjalizacji w zależności od wybranego modułu. Zajęcia prowadzą naukowcy z Polski i uznani zagraniczni wykładowcy. Program studiów jest dostosowany do potrzeb rynku i uwzględnia nowoczesne trendy naukowe, w tym: projektowanie systemów energetycznych, eksperymentalne badania systemów energetycznych, matematyczne modelowanie systemów energetycznych oraz zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych (np. Obliczeniowa dynamika płynów, element skończony Metoda) do analizy i projektowania systemów energetycznych.... [-]


Msc w mechanice i projektowaniu maszyn

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry October 2019 Polska Kraków

Zaawansowana Mechanika Obliczeniowa (ACM) jest adresowana do studentów, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu mechaniki i aplikacji komputerowych w projektowaniu konstrukcji (CAD, FEM), projektowaniu materiałów (CAMD), wyborze materiału (CAMS), produkcji (CAM) i monitorowaniu maszyny. [+]

Opis programu:

Zaawansowana Mechanika Obliczeniowa (ACM) jest adresowana do studentów, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu mechaniki i aplikacji komputerowych w projektowaniu konstrukcji (CAD, FEM), projektowaniu materiałów (CAMD), wyborze materiału (CAMS), produkcji (CAM) i monitorowaniu maszyny.

Program studiów:

Regularny:

Matematyka zaawansowana (4 ECTS), Matematyka inżynierska II (2 ECTS), Fizyka ciała stałego (2 ECTS), Mechanika Continuum (2 ECTS), Mechanika analityczna (2 ECTS), Metody numeryczne II (2 ECTS), Programowanie obiektowe (1 ECTS), Nauka o materiałach II (4 ECTS), Nowoczesne materiały konstrukcyjne (2 ECTS), Zaawansowane modelowanie materiałów i struktur (5 ECTS), Modelowanie w konstrukcji maszyn (4 ECTS), Zintegrowane systemy przetwarzania (3 ECTS), Zaawansowane modelowanie MES (4 ECTS), Zaawansowana wytrzymałość materiałów (2 ECTS), Dynamika systemów mechanicznych (2 ECTS), Eksperymentalna mechanika substancji stałych (2 ECTS), Indywidualny projekt (5 ECTS), Seminarium (3 ECTS), Projekt końcowy (20 ECTS) ... [-]

Program drugiego stopnia w inżynierii środowiska i lądowej

Stacjonarne October 2019 Polska Kraków

Program "Inżynieria środowiska i inżynieria lądowa" kształci przyszłych inżynierów i rozwija ich interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w zakresie metod oceny i ochrony środowiska wodnego, rekultywacji gleby i ochrony atmosfery [+]

O

Wydział / Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska

Czas trwania: 3 semestry Punkty ECTS: 90

Program "Inżynieria środowiska i inżynieria lądowa" kształci przyszłych inżynierów i rozwija ich interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w następujących obszarach:

metody oceny i ochrony środowiska wodnego, rekultywacja gleby i ochrona atmosfery;korzystanie z różnych narzędzi inżynieryjnych do analizy danych, modelowania procesów i systemów oraz systemów informacji geograficznej;projektowanie i eksploatacja instalacji budowlanych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;technologia i budowa urządzeń do uzdatniania wody i ścieków;gospodarka odpadami i odzyskiwanie energii z odpadów i systemów energii odnawialnej;projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i urządzeń grzewczych, chłodzących, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;ocena warunków geotechnicznych i zjawisk zachodzących między budynkiem a ziemią.... [-]

Program II stopnia w architekturze krajobrazu

Stacjonarne October 2019 Polska Kraków

Program studiów Master of Landscape Architecture koncentruje się na współczesnych problemach zrównoważonego użytkowania istniejących zasobów krajobrazowych. Jest zgodny z wytycznymi IFLA / Karty UNESCO dla Edukacji Architektury Krajobrazu, Wytycznymi IFLA dotyczącymi uznawania lub akredytacji - Programy edukacji zawodowej w architekturze krajobrazu i Wytycznymi ECLAS dotyczącymi edukacji w architekturze krajobrazu. [+]

O

Program studiów Master of Landscape Architecture koncentruje się na współczesnych problemach zrównoważonego użytkowania istniejących zasobów krajobrazowych. Jest zgodny z wytycznymi IFLA / Karty UNESCO dla Edukacji Architektury Krajobrazu, Wytycznymi IFLA dotyczącymi uznawania lub akredytacji - Programy edukacji zawodowej w architekturze krajobrazu i Wytycznymi ECLAS dotyczącymi edukacji w architekturze krajobrazu. Szczególny nacisk kładziony jest na projektowanie krajobrazu i planowanie krajobrazu, a także rozwój zaawansowanych kompetencji zawodowych studentów. Specyfikę programu studiów Architektury Krajobrazu w CUT zademonstrowano w opracowaniu Zintegrowanego Studia Projektowego - semestralne projekty obejmujące szeroki zakres zagadnień technicznych, środowiskowych, kulturowych i projektowych, czego wynikiem jest jeden indywidualny projekt przygotowany przez studentów w każdym semestrze. Projekty są wspierane przez selekcje przedmiotów teoretycznych przeprowadzanych jednocześnie. Wymagania edukacyjne:... [-]


Kontakt
Adres lokalizacji
Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, 31-155

Kraków, Lesser Poland Voivodeship, 31-155 PL
Media społecznościowe