Przeczytaj oficjalny opis

Cracow University of Technology oferuje wiele wariantów studiów. Aktualna oferta edukacyjna CUT obejmuje 25 studiów magisterskich I i II stopnia na 7 wydziałach. Na 4 wydziałach studia są dostępne w języku angielskim.


APLIKUJ TERAZ!!!


Uprzejmie informujemy kandydatów z zagranicy, którzy ubiegają się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące dla polskiego obywatela *, trwa proces rekrutacji (studia licencjackie, magisterskie - AY 2018/2019) i przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok.

* Należy pamiętać, że nie przeprowadzamy rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich i unijnych.


Międzynarodowe Centrum Edukacji

Zagraniczni studenci, którzy chcieliby studiować na naszym uniwersytecie, mają również możliwość nauki w języku polskim po ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w Międzynarodowym Centrum Edukacji. Mamy studentów z całego świata, którzy studiują na Cracow University of Technology po ukończeniu ICE.

Międzynarodowe Centrum Edukacji jest jednostką międzywydziałową Cracow University of Technology . Od ponad 25 lat gościmy międzynarodowych studentów i naukowców.

Cele Centrum są dwojakie: po pierwsze, prowadzenie badań urbanistycznych i badań nad zrównoważonym rozwojem; - po drugie, zapewnienie rocznych kursów przygotowawczych i krótkich intensywnych kursów pomostowych dla studentów zagranicznych zamierzających rozpocząć naukę w Polsce.

Kursy przygotowawcze i pomostowe są środkami, za pomocą których studenci zagraniczni mogą lepiej spełniać wymagania szkolne dotyczące wchodzenia na uniwersytety. Kursy w ICE są szczególnie odpowiednie dla zapewnienia zaplecza akademickiego potrzebnego do odniesienia sukcesu w ramach studiów licencjackich lub podyplomowych na uniwersytecie w Polsce. Oferujemy kursy przygotowawcze do programów studiów w wielu dziedzinach inżynierii i nauki, architektury, sztuki.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i badaczy. Nasi zagraniczni studenci mają bardzo dobry bilans osiągnięć osobistych i akademickich.

Jeśli lubisz uczyć się i poznawać ludzi z różnych kultur, jesteśmy pewni, że twój czas spędzony w Międzynarodowym Centrum Edukacji będzie satysfakcjonujący i przyjemny.

Sprawdź na stronie internetowej ICE, aby dowiedzieć się czegoś więcej: http://www.mck.pk.edu.pl/en

Programy prowadzone przez:
Język angielski

Ta szkoła oferuje również:


Cracow University of Technology

Począwszy od semestru wiosennego Wydział Architektury Cracow University of Technology oferuje trzy semestry (1,5 roku) studiów magisterskich w języku angielskim (M.Arch.) ... [+]

Począwszy od semestru wiosennego Wydział Architektury na Cracow University of Technology oferuje trzy semestry (1,5 roku) studiów magisterskich w języku angielskim (M.Arch.). Oferta tych studiów przeznaczona jest dla studentów z tytułem licencjata z architektury i przygotowuje ich do profesjonalnej praktyki jako architektów.

Program studiów jest dokładnie taki sam jak program nauczania w języku polskim, który jest zawodowym programem akredytowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną, Komisję Akredytacyjną dla Polskich Uczelni Technicznych, ocenę UE oraz Królewski Instytut Brytyjskich Architektów (RIBA) ocena.

Program studiów trwa trzy semestry. Całkowita liczba punktów ECTS wynosi 90 (30 na semestr). Łączna liczba godzin to 900 plus 150 dla staży po pierwszym semestrze (1 semestr: 405 h 150 h, drugi semestr: 390 h, 3 semestr: 75 godz.).... [-]

Polska Kraków
February 2020
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Cracow University of Technology

Systemy Energetyczne i Maszyny to program studiów magisterskich Energetyka prowadzony w języku angielskim. Docelowi odbiorcy to studenci polscy i zagraniczni. Kurs składa ... [+]

Wydział / Wydział: Wydział Mechaniczny

Czas trwania: 3 semestry Punkty ECTS: 90

Systemy Energetyczne i Maszyny to program studiów magisterskich Energetyka prowadzony w języku angielskim. Docelowi odbiorcy to studenci polscy i zagraniczni. Kurs składa się z trzech semestrów. Na pierwszym semestrze zawarte są podstawowe przedmioty (m.in. transfer ciepła, mechanika płynów, technologia elektrowni i metody numeryczne). Drugi semestr poświęcony jest przedmiotom kierunkowym (np. Obliczeniowa analiza strukturalna, obliczeniowa dynamika płynów) i przedmioty specjalizacji w zależności od wybranego modułu. Zajęcia prowadzą naukowcy z Polski i uznani zagraniczni wykładowcy. Program studiów jest dostosowany do potrzeb rynku i uwzględnia nowoczesne trendy naukowe, w tym projektowanie systemów energetycznych, eksperymentalne badania systemów energetycznych, matematyczne modelowanie systemów energetycznych oraz zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych (np. Obliczeniowa dynamika płynów, element skończony Metoda) do analizy i projektowania systemów energetycznych.... [-]

Polska Kraków
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Cracow University of Technology

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej zaprasza zagranicznych studentów do zapisania się na 3-semestralne studia magisterskie z języka angielskiego na kierunek Innow ... [+]

Mgr Innowacyjne Technologie Chemiczne

Wydział / Wydział: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Czas trwania: 3 semestry

Opis programu:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej zaprasza zagranicznych studentów do zapisania się na 3-semestralne studia magisterskie z języka angielskiego na kierunek Innowacyjne technologie chemiczne (ICT) .

Kursy główne i specjalistyczne związane z katalizą przemysłową, technologią organiczną i nieorganiczną, produkcją kosmetyków i farmaceutyków, nowoczesnymi biotechnologiami i metodami analitycznymi w technologii chemicznej będą prowadzone od 2 do 3 semestru studiów.

Wymagania edukacyjne:Ukończenie studió... [-]
Polska Kraków
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Cracow University of Technology

Ukończenie studiów CUT (studia w języku angielskim) zapewni możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę po spełnieniu określonych wymogów prawnych. Po dwuletnim okr ... [+]

Wydział Budownictwa jest jednym z największych wydziałów Cracow University of Technology a także jednym z najwybitniejszych polskich wydziałów kształcących przyszłych inżynierów budownictwa. Nasz Wydział oferuje 14 specjalizacji, w tym konstrukcje budowlane i inżynieryjne, inżynieria drogowa, inżynieria kolejowa, mechanika materiałów i konstrukcji, mosty i konstrukcje podziemne, technologia i zarządzanie budownictwem.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Studenci i pracownicy naukowi otrzymali nowe możliwości wymiany akademickiej, a także nauki języka angielskiego na uniwersytetach za granicą. Dzisiaj studenci Wydziału Inżynierii Lądowej mają zarówno znajomość przedmiotów technicznych, jak i dobrą znajomość języka angielskiego.... [-]

Polska Kraków
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Cracow University of Technology

Advanced Computational Mechanics (ACM) jest skierowana do studentów, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu mechaniki i aplikacji komputerowych w projektowaniu kons ... [+]

Opis programu:

Advanced Computational Mechanics (ACM) jest skierowana do studentów, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu mechaniki i aplikacji komputerowych w projektowaniu konstrukcji (CAD, MES), projektowania materiałów (CAMD), selekcji materiałów (CAMS), produkcji (CAM) i monitoringu maszyn.

Program studiów:

Regularny:

Zaawansowana matematyka (4 ECTS),Engineering Mathematics II (2 ECTS),Fizyka ciała stałego (2 ECTS),Mechanika continuum (2 ECTS),Mechanika analityczna (2 ECTS),Metody numeryczne II (2 ECTS),Programowanie obiektowe (1 ECTS),Materiałoznawstwo II (4 ECTS),Nowoczesne materiały konstrukcyjne (2 ECTS),Zaawansowane modelowanie materiałów i struktur (5 ECTS),Modelowanie w konstrukcji maszyn (4 ECTS),Zintegrowane systemy przetwarzania (3 ECTS),Zaawansowane modelowanie MES (4 ECTS),Zaawansowana wytrzymałość materiałów (2 ECTS),Dynamika układów mechanicznych (2 ECTS),Eksperymentalna mechanika ciała stałego (2 ECTS),Indywidualny projekt (5 ECTS),Seminarium (3 ECTS),Projekt końcowy (20 punktów ECTS)... [-]
Polska Kraków
October 2019
W pełnym wymiarze godzin
3 semestry
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Cracow University of Technology

Program "Inżynieria środowiska i inżynieria lądowa" kształci przyszłych inżynierów i rozwija ich interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w zakresie metod oceny i ochrony ... [+]

O

Wydział / Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska

Czas trwania: 3 semestry Punkty ECTS: 90

Program "Inżynieria środowiska i inżynieria lądowa" kształci przyszłych inżynierów i rozwija ich interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w następujących obszarach:

metody oceny i ochrony środowiska wodnego, rekultywacja gleby i ochrona atmosfery;korzystanie z różnych narzędzi inżynieryjnych do analizy danych, modelowania procesów i systemów oraz systemów informacji geograficznej;projektowanie i eksploatacja instalacji budowlanych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;technologia i budowa urządzeń do uzdatniania wody i ścieków;gospodarka odpadami i odzyskiwanie energii z odpadów i systemów energii odnawialnej;projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i urządzeń grzewczych, chłodzących, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;ocena warunków geotechnicznych i zjawisk zachodzących między budynkiem a ziemią.... [-]
Polska Kraków
October 2019
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Cracow University of Technology

Program studiów Master of Landscape Architecture koncentruje się na współczesnych problemach zrównoważonego wykorzystania istniejących zasobów krajobrazowych. Jest zgodny ... [+]

O

Program studiów Master of Landscape Architecture koncentruje się na współczesnych problemach zrównoważonego wykorzystania istniejących zasobów krajobrazowych. Jest zgodny z wytycznymi IFLA / Karty UNESCO dla Edukacji Architektury Krajobrazowej, Wytycznymi IFLA dla uznania lub akredytacji - Programy edukacji zawodowej w architekturze krajobrazu i Wytycznymi ECLAS dotyczącymi edukacji w architekturze krajobrazu. Szczególny nacisk kładziony jest na projektowanie krajobrazu i planowanie krajobrazu, a także rozwój zaawansowanych kompetencji zawodowych studentów. Specyfikę programu studiów Architektury Krajobrazu w CUT zademonstrowano w opracowaniu Zintegrowanego Studia Projektowego - semestralne projekty obejmujące szeroki zakres zagadnień technicznych, środowiskowych, kulturowych i projektowych, czego wynikiem jest jeden indywidualny projekt przygotowany przez studentów w każdym semestrze. Projekty są wspierane przez selekcje przedmiotów teoretycznych przeprowadzanych jednocześnie. Wymagania edukacyjne:... [-]

Polska Kraków
October 2019
Stacjonarne
Czytaj więcej po polsku
Location address
Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, 31-155

Kraków, Lesser Poland Voivodeship, 31-155 PL
Social Media