Cracow University of Technology

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Krakowska Politechnika oferuje wiele wariantów badania. Aktualna oferta edukacyjna CUT obejmuje 25 studia I i II stopnia wśród 7 wydziałach. W 4 kierunkach studiów są dostępne w języku angielskim.

APLIKUJ TERAZ!!!

Uprzejmie informujemy kandydatów z zagranicy, którzy ubiegać się o studia na zasadach innych niż stosowane do Polski * krajowym, proces rekrutacji (licencjat, studia magisterskie - AY 2016/2017) jest w toku i Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

  • Należy pamiętać, że nie prowadzimy rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i unijnych.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI

Zagraniczni studenci, którzy chcieliby studiować na naszej Univerity posiada również możliwość studiowania w języku polskim, po zakończeniu jednego roku kurs przygotowawczy w Międzynarodowym Centrum Edukacji. Mamy posiada studentów z całego świata, który studiuje na Politechnice Krakowskiej w języku polskim po absolwent WKP.

Międzynarodowe Centrum Edukacji jest jednostką między wydział Politechniki Krakowskiej. Zostaliśmy wita zagranicznych studentów i naukowców od ponad 25 lat.

Celem Ośrodka jest dwojaki - po pierwsze, do prowadzenia studiów urbanistycznych i badania trwałości; - Po drugie, aby zapewnić jednorocznych kursów przygotowawczych i krótkie intensywne kursy pomostowe przez studentów zagranicznych zamierzających rozpocząć studia w Polsce.

Kursy przygotowawcze i pomostowe są środkiem, dzięki któremu studenci mogą lepiej spełniać Scholastic warunek wejścia w uniwersytetach. Kursy WKP są szczególnie odpowiednie dla zapewnienia akademickie potrzebne do osiągnięcia sukcesu w licencjackich lub studiów podyplomowych na uniwersytecie w Polsce. Oferujemy kursy przygotowawcze do studiów w wielu dziedzinach nauki i inżynierii, architektury, sztuki.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i naukowców. Nasi studenci mają bardzo dobre wyniki w zakresie realizacji osobistych i akademickiego.

Jeśli korzystają z nauki i spotkania z ludźmi z różnych kultur, jesteśmy pewni, że czas spędzony w Międzynarodowym Centrum Edukacji będą satysfakcjonujące i przyjemne.

Proszę sprawdzić na stronie internetowej ICE, aby dowiedzieć się czegoś więcej: http://www.mck.pk.edu.pl/en

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski

Widzieć MSc » Zobacz programy magisterskie »

Programy

Ta szkoła oferuje również:

Magisterskie

MSc in MECHANICS AND MACHINE DESIGN

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2018 Polska Kraków

Program description: Advanced Computational Mechanics (ACM) is addressed for students who want to increase their knowledge in mechanics and computer application in design of structures (CAD, FEM), material design (CAMD), material selection (CAMS), manufacturing (CAM) and monitoring of machines. Program of studies: Regular: Advanced mathematics (4 ECTS), Engineering mathematics II (2 ECTS), Solid state physics (2 ECTS), Continuum mechanics (2 ECTS), Analytical mechanics (2 ECTS), Numerical methods II (2 ECTS), Objectoriented programming (1 ECTS), Material science II (4 ECTS), Modern structural materials (2 ECTS), Advanced modeling of materials and structures (5 ECTS), Modeling in machine design (4 ECTS), Integrated processing systems (3 ECTS), Advanced FEM modeling (4 ECTS), Advanced strength of materials (2 ECTS), Dynamics of mechanical systems (2 ECTS), Experimental mechanics of solids (2 ECTS), Individual project (5 ECTS), Seminar (3 ECTS), Final project (20 ECTS) Total: 675 h [+]

[-]

MSc

Architektura Msc

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2018 Polska Kraków

Począwszy od wiosennego semestru Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oferuje trzy semestru (1,5 roku), studia magisterskie w języku angielskim (M.Arch.). Oferta tych studiów jest przeznaczony dla studentów z dyplomem licencjata w dziedzinie Architektury i przygotowuje je do praktyki zawodowej jako architektów. [+]

Począwszy od wiosennego semestru Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oferuje trzy semestru (1,5 roku), studia magisterskie w języku angielskim (M.Arch.). Oferta tych studiów jest przeznaczony dla studentów z dyplomem licencjata w dziedzinie Architektury i przygotowuje je do praktyki zawodowej jako architektów. Program studiów jest dokładnie taki sam jak w programie nauczania w języku polskim, który jest profesjonalnym studia akredytowane przez Polski Komitet Akredytacji, Komisji Akredytacyjnej dla polskich uniwersytetów technicznych, oceny UE, jak również Królewski Instytut Architektów Brytyjskich (RIBA) ocena. Program studiów trwa trzy semestry. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 90 (30 za semestr). Łączna liczba godzin wynosi 900 oraz 150 na staże po 1 semestrze (1 semestr: 405h + 150h; 2 semestrze: 390h, 3 semestr: 75h). Master of Architecture programu studiów skupia się na wielu sprawach bezpośrednio współczesnej architektury i urbanistyki: - architektury i urbanistyki w dziedzinie wielorodzinne i budynki użyteczności publicznej, - planowania przestrzennego i regionalnego, - Ochrona zabytków i rewaloryzacji kompleksów miejskich z projektu dla ochrony, - Architektura krajobrazu, architektury i planowania na wsi, - budowę systemów budowlanych i konstrukcji budowlanych, - teoria architektury i urbanistyki oraz planowania przestrzennego i regionalnego, - historia sztuki, kultury i współczesna urbanistyki, - Ekologia i ochrona środowiska. Projekt, historii, teorii i technologii konstrukcji budynku są nauczane, aby przygotować studentów do profesjonalnej rejestracji jako architektów w Unii Europejskiej. [-]

Magister Informatyki

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 2 lat October 2017 Polska Kraków

Obecnie Informatyka jest obecna wszędzie w życiu człowieka. Komputery są powszechnie używane do pracy, pobieranie i transmisja danych, przetwarzania danych, zarządzania produkcją, lotniczego ruchu ziemi na morzu i kontroli, komunikacji, multimediów i itp [+]

Obecnie Informatyka jest obecna wszędzie w życiu człowieka. Komputery są powszechnie używane do pracy, pobieranie i transmisja danych, przetwarzania danych, zarządzania produkcją, lotniczego ruchu ziemi na morzu i kontroli, komunikacji, multimediów i itp Ludzie, którzy są zaznajomieni z nowoczesnych technik informacyjnych, które są w stanie zmusić komputery do wykorzystania wszystkich swoich możliwości, którzy wiedzą, jak wykorzystać możliwości złożonych sieci komputerowych i którzy są gotowi do pisania programów dla nowych zaawansowanych aplikacji są chciał dla niemal wszystkich gałęzi działalności człowieka. Nasi absolwenci mogą uzyskać fachową wiedzę w tych i wielu innych problemów związanych z wykorzystaniem komputerów. Będą one w stanie pracować z zarządzania projektami, inżynierii oprogramowania, wdrażania i zarządzania systemami nowoczesnych Informatyki. Będą one również w stanie zarządzać baz danych, usług internetowych, systemów i sieci komputerowych. Będą wiedzieć, jak rozwiązać problemy w tych dziedzinach, począwszy od ich analizy, mieszkalnych UML modele, tworzenie algorytmów i pisanie odpowiedniego oprogramowania. Nasi absolwenci mogą znaleźć pracę w dużej lub małej firmy, przemysłu, telekomunikacji, administracji, usług, edukacji, multimedialnych i wielu innych miejscach. 1 semestr Inżynieria wiedzy i systemy eksperckie Geometria obliczeniowa Project Management Software Real-Time Systems High Performance Computing Metody komputerowe w nauce 2 semestr Rozproszonych baz danych Usługi sieciowe Programowanie Modelowanie procesów dyskretnych Komputerowe przetwarzanie obrazów CAX Systems Sieci neuronowe 3 Semestr Fuzzy Modelowanie Systemy wbudowane i mobilne Technologia cyfrowa i mikroprocesorowa Bezpieczeństwo komputera Etyka Inżynieria Zespół projektowy 4 semestr Administracja systemu Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Kwalifikowalność / Wstęp: Studenci, którzy ukończyli licencjat Program informatyki lub pokrewnej dziedzinie i uzyskał tytuł licencjata Czesne: 4000 Euro... [-]

Magister Inżynierii Lądowej

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2018 Polska Kraków

Ukończeniu CUT (studia w języku angielskim) będzie okazją do wniosku o pozwolenie na budowę na po pewne wymogi prawne zostały spełnione. Po dwuletnim okresie praktyczne szkolenia, absolwenci będą mieli również okazję do ubiegania się o stopień inżyniera Unii Europejskiej, które jest honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. [+]

Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej, a także jest jednym z najwybitniejszych polskich wydziałów kształcących przyszłych inżynierów. Nasz Wydział oferuje 14 specjalizacji, w tym budynków i budowli inżynierskich, drogownictwo, Railroad Inżynierii Mechaniki Materiałów i Konstrukcji, mostów i konstrukcji podziemnych, Technologii i Zarządzania Construction. Ponieważ Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, studenci i pracownicy naukowi mieli nowe możliwości wymiany akademickiej, jak również studia w języku angielskim na uczelni za granicą. Dziś studenci Wydziału Inżynierii Lądowej mają zarówno znajomość zagadnień technicznych i dobrą znajomością języka angielskiego. Warto wspomnieć, że ukończeniu CUT (studia w języku angielskim) będzie okazją do wniosku o pozwolenie na budowę na po pewne wymogi prawne zostały spełnione. Po dwuletnim okresie praktyczne szkolenia, absolwenci będą mieli również okazję do ubiegania się o stopień inżyniera Unii Europejskiej, które jest honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. [-]

Msc Inżynieria Chemiczna

Stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 3 semestry February 2018 Polska Kraków

Teoretyczne i praktyczne kompetencje w zakresie inżynierii chemicznej, takich jak projektowanie, wdrażanie i testowanie linii produkcyjnych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych gałęzi przemysłu. [+]

Teoretyczne i praktyczne kompetencje w zakresie inżynierii chemicznej, takich jak projektowanie, wdrażanie i testowanie linii produkcyjnych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych gałęzi przemysłu. Istnieją trzy następujące specjalności przygotowane w programie studiów: Inżynieria procesów technologicznych, procesów biotechnologicznych Inżynieria i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii. Obecnie, Inżynieria Procesów Technologicznych uczy, ale inne dania mogą być realizowane oraz jeśli uczniowie je wybrać. Absolwenci programu inżynierii chemicznej są zatrudnieni zarówno w zarządzaniu i R & D stanowiskach w przemyśle chemicznym, a niektóre kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Ich rozszerzona wiedza i umiejętności nabyte w badaniu pozwala im rozwiązać inżynierii i problemów technologicznych spotykanych w przemyśle, ulepszenia istniejących produktów i procesów lub opracowania nowych, projektowania nowych instalacji i zastosowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego dla optymalizacji procesów przemysłowych w zakresie swojej specjalności , Wymagania edukacyjne 1. Zakończenie Bachelor Program w dziedzinie chemii, inżynierii chemicznej lub chemistry- związane dyscypliny, co odpowiada 210 punktom ECTS, na poziomie nie mniejszym niż 60% maksymalnej liczby punktów w każdym gatunku zaliczonego kursu. 2. Studia licencjackie w dziedzinie chemii, inżynierii chemicznej lub dyscypliny związane chemia-3. Pozytywna weryfikacja dyplomu B.Sc i zapis ocen przez Komitet Przyjęć. 4. Kompetencji w języku angielskim na poziomie co najmniej B2. Dodatkowe wymagania: Początek programu studiów od połowy lutego każdego roku [-]

Kontakt
Adres lokalizacji
Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, 31-155

Kraków, Małopolskie, 31-155 PL