Przeczytaj oficjalny opis

Kim jesteśmy

Camiper Escuela de Altos Estudios jest organizacją, która ma swoje korzenie w zmianie nowego tysiąclecia, kiedy grupa instytucji związanych z sektorem połączyła wysiłki w celu wspólnego promowania optymalizacji procesów i rozwoju strategicznych projektów dla rozwoju górnictwa zrównoważony globalny

Nasza wizja

Być wiodącą organizacją w promowaniu rozwoju zrównoważonego globalnego górnictwa, stanowiąc dla nas kwestię zainteresowania górnictwem, działając z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową przy wsparciu wysoko wykwalifikowanego zespołu multidyscyplinarnego.

Nasza misja

Jesteśmy prywatną organizacją, która promuje rozwój zrównoważonej globalnej eksploatacji górniczej, z korzyścią dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w ten sektor, z solidnym zaangażowaniem społecznym i środowiskowym. Działamy jako konsultacyjne i oparte na współpracy odniesienia promujące badania, rozwój, innowacje i kulturę, w ścisłym powiązaniu z krajowymi i międzynarodowymi sektorami akademickimi.

Programy prowadzone przez:
Język hiszpański

CAMIPER | Programas en Minería