National Institute of Education, Nanyang Technological University

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

National Institute of Education (NIE) jest jedynym instytucji kształcenia nauczycieli w Singapurze i zaszczyt być integralną częścią usługi edukacyjne.&nbsp System edukacji Singapur została przekazana jako jeden z najbardziej udanych systemów edukacyjnych na świecie. Jest to po części ze względu na dźwięk polityki edukacyjnej i badawczej w kształtowanie programów nauczania i praktyki zarządzania w szkołach.&nbsp Co ważniejsze, to dzięki pasji i wytrwałości około 28.000 zaangażowanych i oddanych nauczycieli w Singapurze.&nbsp Jesteśmy dumni, że są w stanie wywołać tę wspólnotę naszych kolegów i pracować z nimi w celu poprawy jakości naszego systemu edukacyjnego na przyszłość.&nbsp Tak więc NIE zobowiązała się do naszej wizji jest Instytut wyróżnienie i naszą misją jest stworzenie, że instytut klasy światowej sławy dla jego osiągnięcia w dziedzinie kształcenia nauczycieli i badań oświatowych.  

Lokalizacje