MF Norwegian School of Theology

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

MF Norwegian School of Theology (1908) jest akredytowanym Uniwersytet specjalizuje się w dziedzinie teologii, religioznawstwa i Spraw Socjalnych. MF znajduje się w Oslo i ma trzy wydziały; Wydział Teologiczny, Wydział Edukacji Religijnej i studia pedagogiczne, a Wydział Religii i Społeczeństwa. MF kształci naukowców, nauczycieli, duchownych i innych specjalistów na Bachelor-, Master- i doktora-poziom przywództwa i usług zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.

MISJA

MF wzmocni swoją pozycję jako wiodącego szkoły teologii poprzez badania na wysokim poziomie międzynarodowym doskonałości, upowszechniania i stosowania wiedzy, a poprzez prowadzenie edukacji w kontekście wolności, wiarygodności i współpracy ekumenicznej, mającej na celu rozwój osobisty i formacji studentów.

Lokalizacje

Osło

Det teologiske Menighetsfakultet

Address
Det teologiske Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, postboks 5144 Majorstuen
0302 Osło, Osło, Norwegia
Telefon
+47 22 59 05 00

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium