Przeczytaj oficjalny opis

Profil uniwersytetu

University of Oldenburg Carla von Ossietzky University of Oldenburg powstał w 1973 roku, co czyni go jednym z niemieckich uniwersytetów. Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na główne wyzwania stojące przed społeczeństwem w XXI wieku - poprzez interdyscyplinarne, nowatorskie badania.

Kampania Pathways on the Oldenburg jest krótka: pracownicy naukowi Uniwersytetu i pracownicy administracyjni ściśle ze sobą współpracują, stosując podejście interdyscyplinarne. Wiele z nich jest włączonych w specjalne obszary badawcze, grupy badawcze i europejskie klastry doskonałości.

Uniwersytet ściśle współpracuje z ponad 200 innymi uniwersytetami na całym świecie, a także jest powiązany z instytutami pozauniwersyteckimi w dziedzinie badań, edukacji, kultury i biznesu.

University of Oldenburg przygotowuje ponad 13 700 studentów do życia zawodowego. Oferuje szeroką gamę dyscyplin, od nauki języka, kulturoznawstwa i humanistyki po nauki o charakterze edukacyjnym, sztukę i muzykologię, nauki ekonomiczne i społeczne, matematykę, informatykę, nauki przyrodnicze oraz nowe programy medycyny i zdrowia, ustanowione w 2012 roku. .

Programy prowadzone przez:
  • Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

International researchers in Oldenburg

New Master Course: Renewable Energy Online