Przeczytaj oficjalny opis

Witamy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Eberhard Karls Universität Tübingen

Wraz z klinicznymi oddziałami Szpitala Uniwersyteckiego w Tybindze i jego instytutów opieki medycznej i medycyny teoretycznej Wydział Lekarski w Tybindze jest jedną z największych instytucji szkolnictwa medycznego i szkolnictwa wyższego w Badenii-Wirtembergii.

Nasza wizja

Międzynarodowe sojusze badające badania kliniczne integrują podstawowe, ukierunkowane na chorobę i zorientowane na pacjenta badania, aby wytyczyć nowe ścieżki w diagnozowaniu, terapii i zapobieganiu procesom chorobowym, przy czym ostatecznym celem jest zapewnienie korzyści pacjentowi.

W tym środowisku doskonałości studenci medycyny i stomatologii otrzymują kompleksową edukację kliniczną opartą na badaniach.

Wydział Lekarski zobowiązuje się do wypełniania swoich obowiązków społecznych i jest otwarty na nowe wydarzenia. Ustanawia się nowe programy studiów, a transfer technologii stanowi bodziec dla przemysłu i gospodarki.

Wydział Medycyny jest odpowiedzialny za organizowanie badań i nauczania w Szpitalu Uniwersyteckim w Tybindze. Rzecznikiem i dyrektorem wykonawczym jest Dziekan. Biuro Wydziału Zarządzania jest odpowiedzialne za zarządzanie sprawami Wydziału Lekarskiego.

Programy prowadzone przez:
  • Język angielski

Ta szkoła oferuje również: