IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Witamy w naszej szkole biznesowej, IEBS IEBS , Szkole Innowacji i Przedsiębiorczości w IEBS , która powstała podczas światowego kryzysu w celu zapewnienia prawdziwej alternatywy dla alternatywnych tradycyjnych modeli nauczania. Dzięki wsparciu różnych instytucji proponujemy nowy model edukacyjny oparty na solidnych wartościach, które kształtują bardziej odpowiedzialnych ludzi do kierowania projektami z duchem przedsiębiorczości z obszaru Innowacje, Etyka i Zrównoważony Rozwój. Innowacyjna koncepcja Business School Szkolimy profesjonalistów zdolnych do przewodzenia innowacjom i przedsiębiorczości, ludzi, którzy dodają wartość swoim firmom, swoim pracownikom i całemu społeczeństwu poprzez nowy sposób prowadzenia biznesu.

O

W IEBS formację, w której:

 • Podstawą szkolenia jest wykorzystanie nowych technologii i innowacji w nauce.
 • Wykorzystanie studiów przypadku i symulacji jest podstawą edukacji, przygotowującej uczniów do stawienia czoła prawdziwemu światu.
 • Formalna nauka w klasie połączona z nieformalną nauką przez Internet, która uczy Cię, jak uczyć się i wspierać wspólne uczenie się.
 • najnowsze trendy i innowacje uwzględnione w każdej dziedzinie wiedzy.
 • Nasi nauczyciele stają się Twoimi mentorami, prowadząc i pomagając uczniowi przez cały czas i stając się aktywną częścią procesu szkolenia ucznia.

Uczeń uczestniczy, wyraża swoje opinie, uczy się analizować i podejmować własne decyzje.

Misja i wizja

Chcemy być inną szkołą biznesu, która koncentruje się na szkoleniach opartych na innowacjach i przedsiębiorczości. Naszą misją jest szkolenie przyszłych przedsiębiorców, przedsiębiorców i kadry kierowniczej w zakresie przewodzenia zmianom i transformacjom w ich organizacjach poprzez innowacje, przedsiębiorczość, etykę i zrównoważony rozwój. W naszej wizji chcemy być inną szkołą biznesu, która koncentruje się na szkoleniach opartych na innowacjach i przedsiębiorczości. Naszym celem jest przekazanie studentom zdolności do wprowadzania innowacji i zobowiązania się do wspierania ich projektów od początku do końca.

Nasze wartości

Innowacja, przedsiębiorczość, etyka i zrównoważony rozwój IEBS się na czterech filarach, które naszym zdaniem powinny IEBS podstawę zarządzania przedsiębiorstwem w nadchodzących dziesięcioleciach:

 • Innowacja: jesteśmy zaangażowanymi profesjonalistami i innowacyjnymi firmami, które przynoszą większe korzyści społeczeństwu.
 • Przedsiębiorczość: wspieranie przedsiębiorców i innowacji jest częścią naszej misji założycielskiej. Dlatego wszyscy studenci programów studiów magisterskich i przedsiębiorców mogą uczestniczyć w kampusie, w którym zapewnione jest wsparcie i finansowanie najlepszych projektów.
 • Etyka: jesteśmy oddani światu, w którym odnawiają się tradycyjne wartości zaufania, uczciwości i wzajemnych korzyści.
 • Zrównoważony rozwój: wierzymy w długoterminową działalność, która zapewnia korzyści firmie, pracownikom i społeczeństwu, a także jest zrównoważona dla środowiska.

Społeczna odpowiedzialność

W IEBS działamy zgodnie z naszymi zasadami i wartościami oraz stosujemy się do kierownictwa Szkoły Biznesu.

 • IEBS zgodny z filozofią zrównoważonego rozwoju, zastępując papier formatem elektronicznym, wprowadzając „e-Reader” lub eBook. Uczniowie mogą pobierać treści bezpośrednio na to urządzenie.
 • IEBS oferuje pełną współpracę stypendialną w swoich programach magisterskich w celu promowania przedsiębiorczości i innowacji, głównie w krajach rozwijających się w Ameryce Łacińskiej.
 • IEBS przeznacza część swoich zysków na współpracę i rozwój edukacji w krajach rozwijających się.

Lokalizacje

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium