Blanquerna - Universitat Ramon Llull

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Misja

Blanquerna , jako Blanquerna społeczność uniwersytecka , inspirowana jest zasadami chrześcijańskiego humanizmu . Jego misją jest zapewnienie integralnej edukacji , aby umożliwić jednostkom stanie się kompetentnymi profesjonalistami , z szerokim poczuciem etyki i zagrożonymi transformacją społeczną. W ten sposób można tworzyć wiedzę skupioną na sprawiedliwości i dobru wspólnym .

Wizja

Być uznanym zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym , a także dla własnego, szczególnego i innowacyjnego stylu edukacyjnego . Ponadto, dla doskonałej formacji specjalistów o wysokim wskaźniku zatrudnienia , a także silnego zaangażowania społecznego . Wreszcie, wpływ ich badań na społeczeństwo.

Wartości

Lokalizacje

Programy