Hellenic Open University

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

The Hellenic Open University został założony jako samorządny uniwersytet stanowy, którego siedziba mieści się głównie w Patras w Grecji . Uniwersytet przyjął swoich pierwszych studentów w 1998 roku. Posiada cztery szkoły (nauki społeczne, sztuka użytkowa, nauki i techniki oraz nauki humanistyczne).

Obecnie zarejestrowanych jest ponad 30 000 studentów studiów licencjackich i podyplomowych. Są kształceni przez akademicki wydział naukowy z około 50 członków, wspierany przez 2000 adiunktów, profesorów, doktorantów, pracowników laboratoriów, instruktorów, a także 200 pracowników administracyjnych.

Misją HELLENIC OPEN UNIVERSITY (HOU) jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji uniwersyteckiej poprzez kształcenie na odległość zarówno na studiach licencjackich, jak i podyplomowych. W tym celu opracowuje i wdraża odpowiednie materiały edukacyjne i metody nauczania. Promowanie badań naukowych, a także rozwój odpowiedniej technologii i metodologii w zakresie kształcenia na odległość, wchodzą w zakres jej celów.

Lokalizacje

Patras

Address
Parodos Aristotelous 18
26 335 Patras, Achaja, Grecja

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium