Unviersité Paris-Saclay

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Unviersité Paris-Saclay jest znana z wyjątkowej jakości swoich badań. Jest zaliczany do najlepszych francuskich uniwersytetów w rankingu w Szanghaju i zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, takich jak 2 nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i 4 medale Fields. Jako wielodyscyplinarna instytucja UPSay składa się z pięciu wydziałów, trzech instytutów technicznych i jednej szkoły inżynierskiej. Obejmuje on także instytucje składowe (CentraleSupélec, AgroParisTech, Ecole normale supérieure Paris-Saclay i Institut d'optique graduate school) oraz nasze uniwersytety stowarzyszone z członkami (UVSQ i UEVE) dodatkowo poszerzają zakres szkoleń, badań i innowacji.

W UPSay uczy się 65 000 studentów, w tym około 10 000 studentów z zagranicy.

Paris-Saclay jest instytucją koordynującą master SERP.

Master SERP to angielski nauczany dwuletniego programu finansowanego przez program Erasmus Komisji Europejskiej

Zrzesza 4 wiodące europejskie uniwersytety badawcze:

  • Uniwersytet Paris-Saclay, Francja (instytucja koordynująca)
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska
  • University of Genoa, Italy
  • Uniwersytet w Porto, Portugalia


Università degli Studi di Genova Uniwersytet w Genui (UNIGE) jest zorganizowany w 5 szkołach (matematyczne i przyrodnicze, nauki medyczne i farmacja, nauki społeczne, nauki humanistyczne i politechnika), 22 wydziałach i 14 ośrodkach interdyscyplinarnych. UNIGE oferuje 178 kursów uniwersyteckich z udziałem około 40 000 studentów. Jest gospodarzem 14 Doktorantów. Dzięki kilku partnerstwom na całym świecie Uniwersytet prowadzi obecnie ponad 3000 zagranicznych studentów.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) to główna instytucja naukowa w Poznaniu i trzecia co do wielkości uczelnia w Polsce. Liczba studentów wynosi prawie 49 000 studentów. Uniwersytet jest centrum doskonałości akademickiej, gdzie badania i nauczanie wzajemnie się wspierają. Uniwersytet stale poszerza i aktualizuje programy badawcze i treści programów nauczania, ze szczególnym naciskiem na ich interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter. AMU jest członkiem: EUA - European University Association, EUCEN - European University Continuing Education Network, Compostela Group of Universities, The Santander Group - European University Network, European Chemistry Thematic Network i innych europejskich sieci badawczych.

Universidade Do Porto University of Porto (UPORTO) jest jedną z największych instytucji szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych w Portugalii z około 32.500 studentami, 2300 naukowcami i naukowcami. Jest to jeden z najlepszych portugalskich uniwersytetów, który zajmuje czołową pozycję w krajowych i międzynarodowych rankingach: Times Higher Education 2019 (401-500); ARWU 2018 (301-400); QS 2019 (328). Ma 14 wydziałów, 1 szkołę biznesową i 60 jednostek badawczych. UPORTO jest również wiodącym producentem nauki w Portugalii, odpowiedzialnym za 24% artykułów naukowych produkowanych w kraju.

Lokalizacje

Orsay

Address
building 440
91400 Orsay, Île-de-France, Francja

Genua

Address
Dipartimento di Fisica
Via Dodecaneso 33

16146 Genua, Liguria, Włochy

Poznań

Address
Ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań, Województwo wielkopolskie, Polska

Porto

Address
Rua Campo Alegre 687
4169-007 Porto, Dystrykt Porto, Portugalia