University of TOURS

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Uniwersytet w Tours jest uczelnią zdecydowanie Europejskiej, że stworzyła kampanię działań w ramach strategii Europa 2020 na rzecz rozwoju "inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Poprzez swoje misje edukacyjnych i badawczych wyższych, Uniwersytet Tours odgrywa kluczową rolę w badaniach, rozwoju, a w podnoszeniu naukowe, kulturalne i zawodowe zdolności, jak wiele osób, jak to możliwe.

Otwarty na świecie, Uniwersytet Tours współpraca przywileje i wymiany poprzez aktywny udział w tworzeniu i Szkolnictwa Wyższego Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która wynika z procesu bolońskiego.

Sektor multidyscyplinarne i zdrowia podmiotem publicznym, uczelnia ma duży potencjał i zasoby, które zapewnią, że spełnia europejskie standardy szkolnictwa wyższego i nauki. Jak uznanym liderem w jego środowisku gospodarczym, społecznym i kulturalnym, Uniwersytet Tours jest nowatorskie, innowacyjne zakład promowanie wartości humanistycznych, które są głęboko zakorzenione w regionie przepełnione historią i dziedzictwem kulturowym.

Uniwersytet w Tours popiera dwa następujące motto: "Nikt nie rodzi się jako człowiek, staje się człowiek" - Erasmus "Wiedza bez sumienia jest jedynie ruiną duszy" - François Rabelais

Lokalizacje

Wycieczki

Université François Rabelais

Address
60 rue du Plat D'Etain
Tours

37000 Wycieczki, Centre-Val de Loire, Francja