ICD International Business School

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

ICD International Business School jest udział grupy IGS, leadin g EDUCATIO N I R lub p i n f rance eR EP r esentin g ponad 66000 g R Adua t ES 13,200 Stude ts za y ucha i 140 P r ogram s n i e r t e dif f pola: Business Compu t e r Sciences Huma n R R Essou Takie zarządzanie s r EA L T e ESTA dziennikarstwa Financ e i strategii.

Sinc e 1980 , IC D ha s d ę d ę d ą eli ą c ę d ę ą c ą w e npert ą c ą w naturze w Biznesie , Busines s D elopmen t an d Mar King.

Trzy podstawowe wartości

Humanizm , przedsiębiorczość i profesjonalizm .

ICD p rogramy i studenci s t e f u d a c y b o d a d a c y d a c y i a n e f a Humanistyka - f o rd f u ę dn ą te badania . D atica t e d w orkshop s d dultura l e r e r e r w e z e , kulturaln ą a partner ą c ą, a także obfity wspólnik li e w ork, a n e k e kulturalne działania, m e t o r z ę ł o ś ć trwałych działań, manda t or y Arts, Cultu r e d of Sport s, które t e s i p om omo t y s o d a s o w a p o m p o r a k ę d ą j ę c e IG S Szkoły, w których są n t artystyczne odr ę czenia, a także dynamiczna kultura i zachęta dla studentów do humanizmu, lear n „goo d conduct” zasada jest d ev elo p a s e o f mana n elationship s an d t oleranc e tow a r d s inni.

Orientacja praktyczna i umiejętności

W e r o w a g o z a g o g o g o p o c z ę d ą c o w a c h a p r a c y b o c e p o d a c z e k i e ksi ę zki . W akcyktywa Zachęca się lub R e t u c z n e Ryzyko, b e c ate, a d t o e nt

R esea rc h an d T einging

O c e r 10 0 p r o f wysięgnik SO K e r i r studenta s n inn O przeciwko ATI V e uczenia e n vi r wiska Re flectin g thei R Academi c e x cellenc E Rok Praktyczne informacje na temat działalności gospodarczej.

Witamy w przewadze Paryża

Par s s n a c y c y n e p o d z a d z e n i e b a uczeń biznesu . W ięcej o ś c ik o w a n ia lub nauczanie g ł o w a n ik o w a n ia w tej klasie. T e s y t y s t o s t o w t o r z ę dzynarodowych przedsiębiorstwach s ę d ą e eli m i n e E u r op e, e d o w e u r op e s s ,

Międzynaro- dowe arty fikacje menadżerów firm p rzew ę dn ych na świecie i tradycj ę n ik ę d ą d ą n ości . 25 % przedsiębiorstw i przedsiębiorstw i 20% 20 i inne i inne. 0 krajów. P r arys s re p o c z e r t o w e r z y p o w e r z e k o w e r t o w e n paliwo te inn o v ati v e biznes p rjects. A b r e n t e n i e d o d o d z e n i, e, is i n i n i n n i n i n s i vi r en ty n t t o kic k -start r e r e ers o f u r e t n e n t a n ie a tio n ie busines s d ev elopers.

Lokalizacje

Paryż

Address
Campus ICD Paris 12, rue Alexandre Parodi
75010 Paryż, Île-de-France, Francja

Toulouse

Address
Toulouse, Occitanie, Francja

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium