AUC The American University in Cairo

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

American University in Cairo (AUC) to wiodąca anglojęzyczna instytucja szkolnictwa wyższego. Uniwersytet jest zaangażowany w nauczanie i badania na najwyższym poziomie, i oferuje wyjątkową sztukę wyzwoloną i profesjonalną edukację w środowisku międzykulturowym. AUC buduje kulturę przywództwa, uczenia się przez całe życie, ustawicznego kształcenia i służby wśród swoich absolwentów i jest zaangażowany w znaczący wkład w Egipt i społeczność międzynarodową w różnych dziedzinach.

Czarterowana i akredytowana w Stanach Zjednoczonych i Egipcie, jest niezależną, nienastawioną na zysk instytucją o równych szansach. AUC przestrzega zasad wolności akademickiej i poświęca się doskonałości.

Założony prawie 100 lat temu, pozostaje najważniejszym uniwersytetem anglojęzycznym w regionie i istotnym wkładem w życie społeczne, polityczne i kulturalne świata arabskiego.

Lokalizacje

Kair

Address
AUC New Cairo,
AUC Avenue, P.O. Box 74

11835 Kair, Gubernatorstwo Kairskie, Egipt

Kair

Address
AUC Tahrir Square,
113 Kasr El Aini St., P.O. Box 2511

11511 Kair, Gubernatorstwo Kairskie, Egipt

Nowy Jork

Address
New York Office,
420 Fifth Avenue,
Third Floor

NY 10018-2729 Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone