University Of West Bohemia - Faculty of Electrical Engineering

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

O wydziale

Dawny Uniwersytet Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej w Pilźnie (VŠSE) został założony jesienią 1949 r. Jako część czeskiego uniwersytetu technicznego w Pradze. Od 1950 r. Jest odrębnym wydziałem, aw 1953 r. Otrzymał samodzielne stanowisko uniwersyteckie kierowane przez Rektora i zaczął się szybko rozwijać. W tym czasie tylko jeden wydział elektrotechniczny o nazwie „Wydział Elektryczny” był częścią wydziału. Wydział Elektryczny (skrót FEE) został utworzony w tym samym czasie co Wydział Mechaniczny w 1960 r. Przez oddział Uniwersytetu Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej w Pilźnie. Dodano nowe oddziały z zakresu elektroenergetyki, elektroniki i komputerów.

Obecnie jest częścią Uniwersytetu Zachodnich Czech w Pilźnie, który został założony 28 września 1991 r.

Zgodnie z głównymi działaniami badawczo-rozwojowymi Wydział Elektryczny jest podzielony na pięć wydziałów i jeden R.

  • Katedra Zastosowań Elektroniki i Telekomunikacji (KAE),
  • Katedra Elektrotechniki i Inżynierii Środowiska (KEE),
  • Departament Technologii i Pomiarów (KET),
  • Katedra Elektromechaniki i Energoelektroniki (KEV),
  • Katedra Teorii Elektrotechniki (KTE),
  • Regionalne centrum innowacji dla elektrotechniki.

W zakresie działalności edukacyjnej wydział zapewnia kształcenie uniwersyteckie w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Świadczy również usługi w zakresie edukacji ustawicznej.

W dziedzinie badań, rozwoju i innowacji wydział koncentruje się na rozwiązywaniu podstawowych i stosowanych projektów badawczych. Wydział ma wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu szeregu krajowych i międzynarodowych projektów grantowych i projektów badań kontraktowych. Wydział w dłuższej perspektywie wykazuje zdolność do skutecznego stosowania wyników swoich działań badawczo-rozwojowych w praktyce - może to być udokumentowane wieloma aplikacjami przemysłowymi, które powstały w oparciu o długoterminową współpracę ze znaczącymi firmami poza regionem pilzneńskim.

Lokalizacje

Pilzno 3

Address
8 Univerzitní
301 00 Pilzno 3, Kraj pilzneński, Czechy