Przeczytaj oficjalny opis

Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu w Zagrzebiu jest publiczną instytucją szkolnictwa wyższego, która organizuje i prowadzi studia uniwersyteckie oraz wykonuje prace naukowe i wysoce profesjonalne w dziedzinie biomedycyny i zdrowia, w dziedzinie medycyny weterynaryjnej i innych powiązanych dziedzin , a także edukacyjne programy uczenia się przez całe życie dla lekarzy weterynarii. Został założony sto lat temu, jako jeden z najstarszych wydziałów w Republice Chorwacji, a jego długa tradycja i ustalone kryteria doskonałości są nierozerwalnie związane z rozwojem zawodu lekarza weterynarii na terytorium Chorwacji.121343_operacija.jpg

W ciągu stu lat swojego istnienia Wydział pełnił podstawową funkcję edukacyjną i naukową w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Studenckie studia magisterskie są obecnie prowadzone jako zintegrowane studia weterynaryjne i trwają sześć lat. Oprócz kursu języka chorwackiego istnieje również zintegrowany kurs medycyny weterynaryjnej w języku angielskim. Na Wydziale Weterynarii istnieje również doktorat podyplomowy. kurs nauk weterynaryjnych, który w 2017 r. otrzymał wyróżnienie od Agencji Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wiele innych specjalistycznych kursów podyplomowych.

Oprócz edukacji i badań naukowych, Wydział prowadzi wiele działań zawodowych w wielu dziedzinach, takich jak: weterynaryjne zdrowie publiczne i ochrona środowiska, diagnostyka kliniczna i terenowa, leczenie i zapobieganie chorobom zwierząt i chorób odzwierzęcych, nadzór i fachowa wiedza w zakresie dziedzina medycyny weterynaryjnej i hodowli zwierząt, badania i produkcja leków przeznaczonych do ochrony zdrowia zwierząt, projektowanie i organizowanie produkcji zwierzęcej oraz higiena i technologia produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.

121267_DSC_0045.jpg

Wizja

Wizją Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu w Zagrzebiu jest stać się przykładem kompleksowego centrum nauczania i badań o wysokich standardach XXI wieku. Praca na Wydziale Weterynaryjnym będzie się opierać na ciągłym rozwoju pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej, z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych, w innowacyjnym środowisku, gotowym do współpracy.

Misja

Misją Wydziału Weterynarii Uniwersytetu w Zagrzebiu jest poprawa i rozwój wiodącej roli edukacyjnej w szkolnictwie wyższym oraz zapewnienie wiodącej pozycji naukowej w dziedzinie weterynarii i nauk pokrewnych w Chorwacji i całym regionie. Zadania te będą realizowane w oparciu o tradycję, przemyślaną politykę kadrową, najnowocześniejszy sprzęt i połączenia w skali europejskiej i światowej. Realizując tę misję, w szczególności przewiduje się silny rozwój współpracy regionalnej w UE, zwłaszcza w ramach stowarzyszeń i organizacji, takich jak Sieć Weterynaryjna Transferu Studentów i Pracowników (VetNEST) oraz wydziałów i uniwersytetów, z którymi bezpośrednia współpraca jest prowadzona. Zgoda.

W ramach ogólnego postępu swojej pracy nauczyciele na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu w Zagrzebiu wymieniają również doświadczenia i wiedzę z wydziałami zagranicznymi poprzez członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Placówek Edukacji Weterynaryjnej. EAEVE została założona we Francji w 1987 roku i była jedną z pierwszych w Europie, która opracowała stały system oceny szkół weterynaryjnych, i w ten sposób ustanowiła wysoką pozycję medycyny weterynaryjnej w europejskim systemie edukacji. Wydział Weterynaryjny był jednym z pierwszych elementów Uniwersytetu w Zagrzebiu, który zaakceptował tę ocenę, aby określić swoje stanowisko pod względem jakości i warunków nauczania, a także w odniesieniu do jego działalności naukowej i zawodowej. Zespół ekspertów z EAEVE ocenił, że Wydział Weterynarii Uniwersytetu w Zagrzebiu spełnia kryteria jakości instytucji szkolnictwa wyższego w Europie, aw 2003 r. Zostaliśmy pozytywnie ocenione na liście uczelni weterynaryjnych w Europie. W 2013 r. Ocena ta została potwierdzona, aw 2015 r. Otrzymaliśmy certyfikat, w którym stopień doktora medycyny weterynaryjnej uzyskany z naszego Wydziału stał się taki sam, jak uzyskany z innych europejskich wydziałów weterynarii.

W tym świetle naszym pragnieniem jest dostosowanie naszego procesu nauczania do innych europejskich instytucji wyższego kształcenia weterynaryjnego, przy jednoczesnym zachowaniu naszych szczególnych cech wynikających z potrzeb medycyny weterynaryjnej w Republice Chorwacji. Naszym celem jest rozwój poprzez rozwój naszej pracy dydaktycznej, naukowej i zawodowej oraz ustanowienie systemu kontroli jakości, dzięki czemu będziemy mogli stale poprawiać wyniki naszych podstawowych działań. Dzięki osiągnięciu tych celów, które są odpowiednie dla naszych możliwości rozwojowych i są zgodne z obowiązującym prawodawstwem, Wydział Weterynarii stanie się wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego w regionie w dziedzinie medycyny weterynaryjnej.

Programy prowadzone przez:
  • Język angielski

Ta szkoła oferuje również: