University Of Rijeka - Faculty of Economics and Business

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

O wydziale

Wydział Ekonomii i Biznesu w Rijece powstał w połowie 1961 roku. W ramach pierwszych wykładów rozpoczynających się 1 listopada 1961 r. Wydział kształcił ekspertów ekonomicznych, szczególnie w celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu chorwackiego na wybrzeżu i Istrii. W 2001 roku Wydział przeniósł się do nowego adresu I. Filipovića 4, Rijeka.

Od roku akademickiego 2005/2006 Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Rijece (EFRI) prowadzi programy studiów uniwersyteckich zgodnie z Deklaracją Bolońską dotyczącą programów studiów z zakresu ekonomii i ekonomiki biznesu. Usprawniając rozwój programów studiów, Wydział przyjął rozpoznawalny na całym świecie model 3 2 3, tak aby po ukończeniu trzyletniego programu studiów licencjackich studenci uzyskali tytuł licencjata z ekonomii (biznesowej), a następnie dwuletni program studiów podyplomowych, a po ukończeniu studiów studenci otrzymują tytuł magistra. Następnie ukończenie trzyletniego podyplomowego studia doktoranckiego prowadzi do uzyskania tytułu naukowego doktora.

Ogromna liczba zagranicznych uniwersytetów, z którymi Wydział podpisał umowy o współpracy w różnych dziedzinach, liczba profesorów wizytujących zaangażowanych w proces dydaktyczny oraz liczba nauczycieli wydziałowych przebywających na uczelniach zagranicznych, a także rosnąca liczba przyjeżdżających i wyjeżdżających studenci w ramach programów mobilności pokazują obecny poziom zaangażowania Wydziału Ekonomii i Biznesu w międzynarodowy obszar szkolnictwa wyższego i badań.

AKREDYTACJE

Działamy zgodnie z najwyższymi standardami jakości, a nasze programy są akredytowane przez różne programy, a nasza instytucja bierze udział w różnych członkostwach.
Zależy nam na tworzeniu nowych treści i przekazywaniu wiedzy młodym ludziom, którzy wkrótce osiągną wspaniałe wyniki w dziedzinie ekonomii. Dlatego uważamy, że program nauczania angielskiego na obu poziomach (licencjackich i magisterskich) musi być znacznie tańszy dla wszystkich studentów. Dlatego też odpowiednio dostosowaliśmy wysokość czesnego. W tym sensie jesteśmy przekonani, że podążamy właściwą drogą, biorąc pod uwagę fakt, że nasi uczniowie osiągają doskonałe wyniki w różnych projektach. Ponadto nasi dawni studenci (członkowie naszego ALUMNI) zajmują czołowe stanowiska w wielu firmach i instytucjach.

MISJA

W międzynarodowym środowisku biznesowym i naukowym oraz we współpracy ze społecznością, poprzez edukację i rozwój zorientowanych na przedsiębiorczość i odpowiedzialnych społecznie liderów, menedżerów i badaczy, przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa i nauki.

WIZJA

Integracja z europejskim obszarem szkolnictwa wyższego i europejskiej przestrzeni badawczej, któremu towarzyszy zdecydowane wsparcie rozwoju gospodarki. Integracja może być widoczna poprzez konkurencyjność programów studiów, wymianę studentów, pracowników akademickich i administracyjnych, wspólne międzynarodowe studia i projekty badawcze. Udzielanie wsparcia gospodarce jest możliwe dzięki opracowaniu użytecznych programów edukacyjnych dla gospodarki, wspólnych, obopólnie korzystnych projektów badawczych, jak również szerokiej integracji zdolności studentów. Wydział zostanie uznany za bardzo pożądany i wiarygodny instytut szkolnictwa wyższego, partner w gospodarce, a także z innymi krajowymi i międzynarodowymi instytutami naukowymi i edukacyjnymi oraz studentami. Wydział będzie instytucją, która będzie stale ewoluować i ulepszać swoje programy studiów, badania i ich pracowników.

Lokalizacje

Rijeka

Address
Ivana Filipovića 4
51000 Rijeka Croatia

Rijeka, Primorje-Gorski Kotar County, Chorwacja