University of Economics - Varna

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Akademia Ekonomiczna - Warna jest jednym z najstarszych wyższych uczelni w dziedzinie ekonomii na Półwyspie Bałkańskim z 95-letniej historii. Uniwersytet został założony w 1920 roku przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Warnie i przestrzega jej misji, odkąd - rozwijanie nauki ekonomii, szkolić specjalistów potrzebnych dla pomyślności gospodarczej w regionie i kraju jako całości ,

Od tego czasu ponad 80.000 bułgarskich i zagranicznych studentów ukończył uniwersytet i otrzymał wyższe wykształcenie w dziedzinie ekonomii. Obecnie istnieje ponad 12.000 bułgarskiej i międzynarodowej studentów Uniwersytetu. Szkolenie jest przez jakiś 290 pracowników - posiadaczy stopnia doktora, profesorów, docentów i doktorów habilitowanych. Uniwersytet składa się z Wyższej Szkoły Turystyki, 4 wydziałach i 20 działów, które oferują 17 programów akademickich w dziedzinie ekonomii. Uniwersytet następujący sposób swoją misję, aby zapewnić wysoką jakość edukacji, a tym samym promocję rozwoju zawodowego i zachęcają badań naukowych poprzez elastyczne szkolenia, promowanie badań na temat aktualnych kwestii praktycznych, integracji międzynarodowej i współpracy.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski

Programy

Ta szkoła oferuje również: