Przygotowanie testów

Kursy przygotowawcze to pomoc dla uczniów i studentów polegająca na przygotowaniu ich do egzaminów uniwersyteckich lub wstępnych egzaminów na uczelnię. Mogą one być organizowane w grupach lub indywidualnie. Przejrzyj poniższe opcje, aby znaleźć kurs przygotowawczy odpowiedni dla siebie.
PrepScholar oferuje przystępne cenowo przygotowawcze kursy online do egzaminów SAT, ACT, GRE i GMAT. Program umożliwia dostosowanie procesu nauki do mocnych i słabych stron uczestników. Oferowane kursy zostały opracowane z myślą o szkoleniu studentów dokładnie w tych obszarach, które najlepiej odpowiadają ich umiejętnościom.
Magoosh udostępnia materiały naukowe on-line, dzięki którym przygotowanie się do standardowych testów SAT jest łatwiejsze, skuteczniejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki Magoosh studenci mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z komputera lub telefonu, za jedynie niewielką część ceny typowych zajęć lub lekcji u korepetytorów, osiągając przy tym podobne lub lepsze wyniki.
Ponad 1750 pytań i ponad 200+ lekcji wideo
Magoosh udostępnia materiały naukowe on-line, dzięki którym przygotowanie się do standardowych testów GRE jest łatwiejsze, skuteczniejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki Magoosh studenci mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z komputera lub telefonu, za jedynie niewielką część ceny typowych zajęć lub lekcji u korepetytorów, osiągając przy tym podobne lub lepsze wyniki.
Ponad 1400 pytań i ponad 250 lekcji wideo
Magoosh udostępnia materiały naukowe on-line, dzięki którym przygotowanie się do standardowych testów TOEFL jest łatwiejsze, skuteczniejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki Magoosh studenci mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z komputera lub telefonu, za jedynie niewielką część ceny typowych zajęć lub lekcji u korepetytorów, osiągając przy tym podobne lub lepsze wyniki.
Ponad 420 pytań i ponad 140 lekcji wideo
Magoosh udostępnia materiały naukowe on-line, dzięki którym przygotowanie się do standardowych testów IELTS jest łatwiejsze, skuteczniejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki Magoosh studenci mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z komputera lub telefonu, za jedynie niewielką część ceny typowych zajęć lub lekcji u korepetytorów, osiągając przy tym podobne lub lepsze wyniki.
Ponad 600 pytań i ponad 125 lekcji wideo
Magoosh udostępnia materiały naukowe on-line, dzięki którym przygotowanie się do standardowych testów ACT jest łatwiejsze, skuteczniejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki Magoosh studenci mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z komputera lub telefonu, za jedynie niewielką część ceny typowych zajęć lub lekcji u korepetytorów, osiągając przy tym podobne lub lepsze wyniki.
Ponad 1300 pytań i ponad 250 lekcji wideo
Magoosh udostępnia materiały naukowe on-line, dzięki którym przygotowanie się do standardowych testów GMAT jest łatwiejsze, skuteczniejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki Magoosh studenci mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z komputera lub telefonu, za jedynie niewielką część ceny typowych zajęć lub lekcji u korepetytorów, osiągając przy tym podobne lub lepsze wyniki.
Ponad 1300 pytań i ponad 340 lekcji wideo