Keystone logo
© WSB University
WSB University - Akademia WSB

WSB University - Akademia WSB

WSB University - Akademia WSB

Wstęp

Wyższa Szkoła Bankowa nie tylko wyznacza standardy kształcenia na polskim rynku, ale także ugruntowała swoją pozycję na rynkach zagranicznych, stając się silnym partnerem instytucjonalnym w zakresie edukacji i badań. Potwierdza to wysokie II miejsce Uczelni w rankingu umiędzynarodowienia w Polsce. Wyższa Szkoła Bankowa od wielu lat znajduje się w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce. Możliwość odbycia części studiów za granicą, staże zagraniczne, programy pozwalające na uzyskanie dwóch dyplomów jednocześnie – polskiego i zagranicznego, udział w wielu projektach międzynarodowych, to tylko niektóre z wielu możliwości jakie oferujemy naszym studentom.

Dziś Wyższa Szkoła Bankowa jest jedną z polskich uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów z zagranicy. W naszych kampusach studiuje prawie 2000 studentów zagranicznych z 60 krajów świata. WSB University oferuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. Do wyboru jest 15 kierunków studiów i ponad 130 specjalności. Nasza oferta edukacyjna została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy, aby nasi absolwenci byli konkurencyjni na rynku pracy i mieli możliwość kontynuowania kariery zawodowej. Jako nowoczesna, ukierunkowana na badania uczelnia Wyższa Szkoła Bankowa jest zaangażowana w różne sieci naukowe i jest akredytowana na arenie międzynarodowej przez Fundację Promocji i Akredytacji Nauk Ekonomicznych EPOQUS; międzynarodowa akredytacja CEEMAN IQA (od 6 lat przez CEEMAN – International Association for Management Development in Dynamic Societies); EUR-ACE® Label przyznany Uczelni na 5 lat przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT); i została pozytywnie nagrodzona nagrodą HR Excellence in Research.

Funkcje kampusu

  Rekrutacja

  Rankingi

  Wyższa Szkoła Bankowa III miejsce w Polsce

  W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych - Perspektywy 2021 Wyższa Szkoła Bankowa zajęła 3 miejsce w Polsce (z 6 na 3 miejsce w porównaniu z rokiem poprzednim) i jest jedyną niepubliczną uczelnią poza Warszawą, która uplasowała się tak wysoko. W Rankingu Uczelni Akademickich 2021 – Wyższa Szkoła Bankowa zajęła 35. miejsce w Polsce (od 42 do 35 w porównaniu z rokiem poprzednim) wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych z prawem nadawania stopnia naukowego doktora.

  Doceniono poszczególne kierunki studiów: Bezpieczeństwo Narodowe - 4 miejsce, Informatyka - 5 miejsce, Zarządzanie - 12 miejsce, Pedagogika - 13 miejsce, Transport - 18 miejsce, Fizjoterapia - 24 miejsce. To wielkie wyróżnienie dla Wyższej Szkoły Bankowej i sukcesu wszystkich jej Pracowników, Studentów i Absolwentów.

  Ranking Uczelni Akademickich obejmuje 27 wskaźników pogrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Internacjonalizacja. To sprawia, że jest to jeden z najbardziej rozbudowanych i przejrzystych rankingów edukacyjnych.

  Gala Finałowa odbyła się 22 czerwca 2021 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Podczas Gali wręczono dyplomy dla Rektorów najlepszych uczelni. Dyplom dla Wyższej Szkoły Bankowej odebrał Rektor - doc. prof. dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

  Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 obejmuje zdecydowaną większość uczelni w Polsce. Jego metodologia klasyfikacji uczelni i poszczególnych kierunków studiów czyni go ważnym źródłem informacji dla kandydatów na studia. Oceniając uczelnię, Komisja Rankingowa bierze pod uwagę głos społeczności akademickiej i modyfikuje jej wskaźniki.

  Lokalizacje

  • Dabrowa Gornicza

   ul. Cieplaka 1C, 41-300, Dabrowa Gornicza

   pytania