Keystone logo
Vilnius University

Vilnius University

Vilnius University

Wstęp

O nas

Witamy na Uniwersytecie Wileńskim - najstarszej i największej litewskiej instytucji szkolnictwa wyższego.

Od momentu założenia w XVI wieku, Uniwersytet Wileński, jako integralna część europejskiej nauki i kultury, ucieleśniał koncepcję klasycznego uniwersytetu oraz jedności studiów i badań.

Uniwersytet Wileński jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych działań naukowych i akademickich i może pochwalić się wieloma wybitnymi naukowcami, profesorami i absolwentami. Rozwój naukowy i rozwijające się relacje z globalnymi ośrodkami badawczymi przyczyniły się do różnorodności badań i studiów na Uniwersytecie Wileńskim.

Przy wsparciu partnerów społecznych uczelnia kształci globalnych specjalistów, którzy z powodzeniem integrują się ze współczesną europejską społecznością.

Dlaczego warto wybrać Uniwersytet Wileński?

 • Uniwersytet Wileński to klasyczny uniwersytet z ponad 430-letnią tradycją akademicką i najszerszą ofertą programów studiów na Litwie.
 • Uniwersytet oferuje środowisko akademickie ukierunkowane na doskonałość w badaniach i nauczaniu.
 • Uniwersytet Wileński zajmuje 1. miejsce na Litwie według krajowego rankingu. Jest to najpopularniejsza i najbardziej uznana uczelnia wyższa wśród litewskich absolwentów szkół średnich.
 • Uniwersytet Wileński jest wiodącą instytucją akademicką na Litwie, zaliczaną do 400 najlepszych uniwersytetów na świecie (QS WUR 2022).

141603_vu-130923.jpg

Misja

Misją Uniwersytetu Wileńskiego jest tworzenie, gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy poprzez zapewnienie ciągłości autentycznej kultury uniwersyteckiej wyróżniającej się atmosferą, w której stare tradycje i nowe idee wzajemnie się wzbogacają.

Wolność myśli i różnorodność opinii to główne wartości społeczności uniwersyteckiej. Jedność badań i studiów jest podstawową zasadą całej działalności Uniwersytetu.

Uniwersytet powinien wyróżniać się szerokim spektrum badań podstawowych i stosowanych. Powinien dążyć do zajęcia wiodącej pozycji wśród innych litewskich instytucji we wszystkich obszarach badawczych, które są niezbędne dla samej natury wszechstronnego uniwersytetu i postawić sobie za cel międzynarodową doskonałość w badaniach interdyscyplinarnych. Uniwersytet powinien być zaangażowany w misję otwierania drzwi i zapewniania powszechnej edukacji najbardziej utalentowanym młodym ludziom ze wszystkich okręgów Litwy oraz kształcenia aktywnych i odpowiedzialnych specjalistów, którzy wykazują potrzebę poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia zawodowego oraz którzy są w stanie uczyć się przez całe życie. Uniwersytet powinien dążyć do tego, aby jakość wszystkich form studiów była zgodna z nowoczesną kulturą i technologiami oraz odpowiadała potrzebom państwa i społeczeństwa.

Wizja

 • Pozycjonowanie i wyróżnianie się w europejskim obszarze badań i edukacji poprzez badania na najwyższym poziomie, które powinny być utrzymywane przez zespoły badawcze Uniwersytetu o międzynarodowym uznaniu i nowe zespoły, a także zapewnienie corocznego zwiększania zaangażowania w europejskie programy badawcze i edukacyjne;
 • zapewnienie, że zrównoważony rozwój i wzajemne oddziaływanie badań w naukach humanistycznych, społecznych, fizycznych, biomedycznych i technologicznych pozostanie najbardziej wyróżniającą się cechą uniwersytetu, która zasadniczo odróżnia go od innych litewskich uczelni wyższych i badawczych;
 • inicjowanie i aktywna realizacja projektów wartościowych dla rozwoju gospodarczego kraju, które sprzyjałyby efektywnej współpracy instytucji naukowych i edukacyjnych z przedsiębiorstwami wysokich technologii oraz tworzyłyby sprzyjające warunki i środowisko dla innowacji i przedsiębiorczości;
 • stworzenie dobrze funkcjonującego systemu zapewniania jakości, który gwarantowałby skuteczne monitorowanie istniejących programów studiów i rozwój nowych programów oraz który zachęcałby do wdrażania zaawansowanych metod i narzędzi nauczania. System ten powinien zapewniać zgodność ogólnych i szczegółowych kompetencji i umiejętności absolwentów uczelni z potrzebami i tendencjami w gospodarce, kulturze i na rynku pracy kraju;
 • znacznie rozszerzyć niestacjonarne, zdalne i inne elastyczne formy i metody studiów i stać się centrum ciągłego doskonalenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, co odgrywa ważną rolę w transformacji kraju w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy.

Mieszka na Litwie

Koszty utrzymania

Planując wydatki podczas pobytu na Litwie bądź realistą - ważne jest, abyś miał wystarczająco dużo pieniędzy na cały okres studiów!

Prawdopodobne miesięczne koszty utrzymania przedstawiono poniżej. Koszty te dotyczą studenta, który mieszka w Wilnie lub Kownie i nie ma osób na utrzymaniu. Czesne, wydatki na pobyt i podróże do kraju nie są wliczone w cenę.

Transport publiczny w Wilnie

Trolejbusy i autobusy zaczynają kursować o 5:00 rano i przestają o północy. Istnieją również autobusy nocne, które kursują przez całą noc. Rozkłady jazdy można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Wileńskiego Transportu Publicznegolub w aplikacjach mobilnych, takich jak "m.Ticket" lub "Trafi". Aplikacje te są łatwe w użyciu i podają najdokładniejsze rozkłady jazdy, dlatego też gorąco je polecamy.

Transport publiczny w Kownie

Trolejbusy i autobusy zaczynają kursować o 6:30 rano i kończą o 22:00 wieczorem. W weekendy i święta kursują również autobusy nocne. Rozkłady jazdy można znaleźć na stronie internetowej www.stops.lt/kaunas/#kaunas/en lub w aplikacjach mobilnych, takich jak "Trafi". Jest ona łatwa w użyciu i zapewnia najdokładniejsze rozkłady jazdy, więc gorąco ją polecamy.

Telefon

Ci, którzy chcą korzystać z telefonu komórkowego na Litwie, mogą wybierać między trzema operatorami telefonii komórkowej: Telia, Tele2 lub Bite. Korzystanie z karty pre-paid jednej z tych firm jest znacznie tańsze niż korzystanie z usług w kraju ojczystym.

Kartę przedpłaconą można nabyć w większości sklepów spożywczych lub wyspecjalizowanych sklepach firmowych. Można tam również uzyskać informacje na temat najlepszych sposobów korzystania z karty. Adresy oddziałów tych firm można znaleźć pod podanymi linkami.

Klimat

Klimat Litwy ma charakter przejściowy między morskim a kontynentalnym. Średnia temperatura wynosi około + 20ºC (czasami wzrasta powyżej + 30ºC) latem i -5ºC (może też spaść do –15ºC lub –20ºC) zimą, dlatego należy być przygotowanym na zmienną pogodę.

Lokalizacje

 • Vilnius

  3 Universiteto St., , Vilnius

 • Kaunas

  Muitinės gatvė,8, 44280, Kaunas

  • Šiauliai

   84 Vytauto St., LT-76352, , Šiauliai

   pytania