Keystone logo
Vancouver College Of Dental Hygiene

Vancouver College Of Dental Hygiene

Vancouver College Of Dental Hygiene

Wstęp

Vancouver College Of Dental Hygiene Inc. zapewnia środowisko skoncentrowane na nauce, umożliwiające indywidualnym i zawodowym sukcesom poprzez oferowanie wysokich standardów obecnej wszechstronnej edukacji stomatologicznej. Standardy te zapewniają wiedzę i umiejętności, które odzwierciedlają obecne praktyki i promują ciągłą edukację i badania.

Absolwenci Programu Higieny Stomatologicznej zapewnią klientowi odpowiednią opiekę w oparciu o Proces Higieny Stomatologicznej dostosowany do jego specyficznych potrzeb. Wykorzystają swoje umiejętności krytycznego myślenia, aby włączyć wiedzę opartą na dowodach do opieki nad klientem i docenią znaczenie uczenia się przez całe życie. Będą praktykować etycznie i odpowiedzialnie zgodnie ze standardami praktyki College of Dental Hygienists of British Columbia (CDHBC) oraz kodeksem etycznym Canadian Dental Hygienists Association (CDHA).

Lokalizacje

  • New Westminster

    6th Avenue,1205, V3M 2C1, New Westminster

    Programy

    pytania