Keystone logo
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wstęp

Korzenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu sięgają utworzonej w Radomiu w 1950 roku Szkoły Inżynierskiej NOT i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W 1965 roku została powołana na jej bazie Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, przekształcona w 1967 r. w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską a następnie w Politechnikę Świętokrzyską. Niezależną działalność rozpoczęła w 1978 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska przyjmując imię Kazimierza Pułaskiego. W 1996 roku nazwa Uczelni uległa zmianie na “Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego”. Przez szereg lat kolejne władze Uczelni zabiegały o jej nieustanny rozwój oraz wzrost znaczenia w świecie uczelni wyższych naszego kraju.

W dniu 11 września 2012 roku, na mocy ustawy sejmowej z dnia 27 lipca 2012 roku, Politechnika Radomska została przekształcona w Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Obecnie jest jedyną publiczną wyższą uczelnią w regionie radomskim, która posiada bardzo szeroką i bogatą ofertę dydaktyczną. Kształci specjalistów w różnych dziedzinach naukowych: technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, artystycznych oraz humanistycznych i związanych z naukami o zdrowiu. UTH w Radomiu to uczelnia stabilna i dojrzała, posiadająca ogromne doświadczenie, co potwierdza wiele pokoleń dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów. To również Uczelnia posiadająca autonomiczność akademicką, bogatą infrastrukturę i potencjał naukowo-dydaktyczny, gwarantujący wysoki , europejski poziom kształcenia. Jest Uczelnią liczącą się zarówno z potrzebami swoich studentów, ich pomysłami i oczekiwaniami, ale również otwartą na oczekiwania regionu. Rozwija także szeroką współpracę naukowo-badawczą w zakresie rozwoju lokalnego przemysłu.

Lokalizacje

  • Radom

    Jacka Malczewskiego,29, 26-600, Radom

    Programy

    pytania