Keystone logo
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Wstęp

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach to uczelnia publiczna powołana w 1969 roku. W ciągu 50 lat siedlecka Uczelnia stała się ważnym ośrodkiem naukowym, artystycznym i kulturotwórczym oraz liderem edukacji w regionie. Jednym z priorytetów działalności Uniwersytetu jest wysoka jakość kształcenia. Oznacza to nie tylko zapewnienie studentom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie ich postaw, dzięki którym to oni będą tworzyć świadome społeczeństwo gotowe na wyzwania współczesnego świata. W Uniwersytecie kształcimy studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na 3 kierunkach studiów II stopnia matematyce, bezpieczeństwie narodowym oraz zarządzaniu proponowane są również studia języku angielskim. Na pięciu Wydziałach: Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych proponujemy niemal 40 kierunków studiów zarówno o profilu ogólnoakademickim jak i praktycznym. Prowadzimy również kształcenie na studiach doktoranckich oraz od 2019 r. także w Szkole Doktorskiej

Lokalizacje

  • Siedlce

    Stanisława Konarskiego,2, 08-110, Siedlce

    pytania