Keystone logo
University of Warmia and Mazury in Olsztyn Magister geodezji i geoinformatyki
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Magister geodezji i geoinformatyki

Olsztyn, Polska

3 Semesters

Język angielski

Pełny etat

Request application deadline

Request earliest startdate

PLN 5000 / per semester *

W kampusie

* za semestr, około 1 100,00 euro/semestr; opłata tylko dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego

Wstęp

Studia magisterskie (3 semestry) na kierunku Geodezja i Geoinformatyka zapewniają kandydatowi szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii gromadzenia i przetwarzania danych pozyskiwanych z wykorzystaniem teledetekcji metody. Oferowane kursy umożliwiają kandydatowi stopniowy rozwój umiejętności w zakresie geodezji i geoinformatyki. Program nauczania obejmuje kursy ogólne i wprowadzające oferujące zarówno wiedzę teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne. Program obejmuje kursy ogólne i wprowadzające (matematyka, geodezja fizyczna, geostatystyka, obserwacje Ziemi, programowanie GIS), kursy specjalistyczne modelujące profil przyszłego geodety (geodezja zaawansowana, pomiary GNSS, zaawansowana teledetekcja satelitarna, przetwarzanie danych GNSS i aplikacje GNSS, nawigacja satelitarna ).

Kurs obejmuje również szkolenie zawodowe przygotowujące absolwenta do wykonywania specjalistycznych usług w zakresie pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej: Informatyka w geomatyce, modelowanie i analiza GIS, projektowanie baz danych, geowizualizacja, WEB i mobilne GIS, geostatystyka. Kursy Szkoły Letniej przygotowują absolwenta do wykonywania wysokospecjalistycznych usług w zakresie Bezzałogowych Statków Powietrznych, Pomiarów Batymetrycznych, pomiarów georadarowych, projektów GIS, Cloud GIS. Każdy student zobowiązany jest do złożenia pracy magisterskiej. Program obejmuje zajęcia fakultatywne, dające studentom swobodę planowania programów edukacyjnych.

Studia na kierunku Geodezja i Geoinformatyka przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, instytucjach badawczych i ośrodkach rozwoju oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia jednego z następujących kierunków:

  • Geodezja i kartografia
  • Geoinformatyka

Kryterium rekrutacji jest ranking końcowego wyniku studiów - bez zrównania z pełną oceną, w ramach określonego limitu miejsc.

Program

Wynik programu

Możliwości związane z karierą

O szkole

pytania