Keystone logo
University of Turin

University of Turin

University of Turin

Wstęp

ZGŁOŚ SIĘ w UniTo na 2020-2021 w href = "https://apply.unito.it

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat procedury składania wniosków i terminów.

-------------------------------------------------- ------

University of Turin jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów włoskich .

Prowadząc około 70 000 studentów , 4.000 pracowników akademickich, administracyjnych i technicznych , 1800 studentów podyplomowych i podoktoranckich oraz 120 budynków w różnych miejscach w Turynie i kluczowych miejscach w Piemoncie , University of Turin można uznać za "miasto-w-mieście". a-city, "promowanie kultury i produkcja badań, innowacji, szkoleń i zatrudnienia.

132080_012_campus_luigi_einaudi.jpg

University of Turin jest dziś jednym z największych włoskich uniwersytetów, otwartym na międzynarodowe badania i szkolenia. Prowadzi badania naukowe i organizuje kursy we wszystkich dyscyplinach, z wyjątkiem inżynierii i architektury. Jest integralną częścią społeczności, działając na rzecz ożywienia obszarów miejskich i podmiejskich, promowania interakcji kulturowych, integracji społecznej i rozwoju, zachęcania do dialogu i wglądu w aktualne realia.

Stypendia dostępne dla studentów zagranicznych

Informacje: en.unito.it/international-scholarships

Kursy

University of Turin obejmuje praktycznie każdą dziedzinę wiedzy; jego centra diagnostyki medycznej, biosensorystyki i nanotechnologii należą do najlepszych we Włoszech.

Niektóre oferowane kierunki studiów są unikalne we Włoszech, takie jak strategia wojskowa, biotechnologia, nauki sportowe, konserwacja i konserwacja (w Venaria).

University of Turin ma niezwykłą tradycję badawczą w zakresie tradycyjnych przedmiotów, takich jak historia, filozofia, prawo, ekonomia i medycyna, ale obecnie rozwija się w ważne sektory współczesne, takie jak nauka o żywności, polityka społeczna, informatyka, sztuki widowiskowe i nauki o komunikacji. .

132081_019_graf_library.jpg

Program Fundacji

(Student pierwszego stopnia)

Wstęp do włoskiego stopnia pierwszego stopnia jest zwykle uzależniony od co najmniej 12 lat obecności w szkole średniej.

Studenci studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ukończenia szkoły średniej po okresie krótszym niż 12 lat, mogą przystąpić do programu Foundation: rocznego kursu online z 60 punktami obejmującymi głównie język i kulturę włoską oraz inne interesujące przedmioty. Studenci zagraniczni mogą uczestniczyć w całym programie online we własnych krajach, z wyjątkiem testu końcowego, który odbędzie się na University of Turin .

Program Fundacji jest również otwarty dla maksymalnie 30 punktów w języku włoskim i kulturze dla studentów, których rok szkolny kończy się sześć miesięcy przed włoskim rokiem szkolnym i nie są wymagane, aby uzyskać kolejne kredyty uniwersyteckie.

Informacje na https://foundationprogramme.unito.it/

Biblioteki i muzea

Istnieje ponad 70 bibliotek uniwersyteckich, w tym około dwóch milionów książek: 100 000 to antyczne tomy. Bardzo dobrze znany jest Ogród Botaniczny i kilka muzeów uniwersyteckich, takich jak "Cesare Lombroso" - Muzeum Antropologii Kryminalnej i "Luigi Rolando" - Muzeum Anatomii Człowieka.

Uniwersytet interesuje się siecią lokalnych muzeów, od tematów od Egiptu po sztukę współczesną i prowadzi własne media, radio, telewizję i wytwórnie filmowe.

Silne zaangażowanie

Uniwersytet aktywnie zajmuje się wieloma kwestiami społecznymi, takimi jak środowisko, narkotyki, równe szanse i prawa osób o specjalnych potrzebach. Działa również jako szczebel międzynarodowy w ramach partnerstwa z Indiami, Chinami, krajami rozwijającymi się w Azji, Ameryce Łacińskiej, Europą Wschodnią, obszarem Morza Śródziemnego oraz szeregiem międzynarodowych organizacji działających w tym regionie.

Regionalna agencja regionalna Piemontu ds. Prawa do edukacji uniwersyteckiej (EDISU) - regionalna instytucja oferująca pomoc studentom - przyznaje stypendia studentom uniwersyteckim w oparciu o warunki wstępne i zasługi: wysokość stypendiów zależy od sytuacji finansowej studenta.

University of Turin","author_url":"","source":""}" alt="132082_020_palazzo_rettorato.jpg" />

132082_020_palazzo_rettorato.jpg

Lokalizacje

  • Turin

    Via Giuseppe Verdi 8, 10124, Turin

    pytania